"Fəxrəddin ər-Razi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.550 bayt əlavə edildi ,  13 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''Fəxrəddin Razi''' (Rey, [[6 Fevral]] [[1149]] - Herat, [[29 Mart]] [[1210]])
 
 
==Əsərləri==
:1) Mefâtih-ül-Gayb: Tefsîr-i Kebîr diye bilinir. Burhâneddîn Nesefî, bu tefsîri telhis etmiş (kısaltmış) ve Vâdıh ismini vermiştir. Muhammed bin el-Kâdı Ayasuluğ da telhis etmiştir.
:2) Muhassalu Efkâr-il-Mütekaddimîn vel-Müteahhirîn minel-Ulemâ vel-Hükemâ vel-Mütekellimîn,
:3) İrşâd-ün-Nüzzâr ilâ Letâif-il-Esrâr,
:4) Uyûn-ül-Mesâil,
:5) El-Mahsûl,
:6) El-Burhân,
:7) Nihâyet-ül-Îcâz fî Dirâyet-il-Îcâz,
:8) Meâlimü Usûl-id-Dîn,
:9) KitâbüFedâil-is-Sahâbe,
:10) Kitâb-ül-Ahlâk,
:11) Şerhü Vecîz-lil-Gazâlî,
:12) Menâkıbu İmâm-ıŞâfiî (Matbudur),
:13) Tehzîb-üd-Delâil,
:14) Kitâb-ı Esrâr-ül-Kelâm,
:15) Şerhü Nehc-ül-Belâga,
:16) Kitâb-ül-Kazâ vel-Kader,
:17) Kitâbu Ta'cîz-il-Felâsife,
:18) Kitâb-ül-Berâhin-il-Behâiyye,
:19) Kitâb-ül-Hamsîn fî Usûl-id-dîn,
:20) Kitâb-ül-Hak vel-Ba's,
:21) Kitâbu İsmet-il-Enbiyâ,
:22) Risâletün fin-Nübüvvât,
:23) Esrâr-ül-Mevedde fî Ba'dı Süver-il-Kur'ân-il-Kerîm,
:24) Kitâb-ül-Firâset,
:25) Kitâbün-fî Zemm-id-Dünyâ,
:26) Kitâb-üz-Zübde,
:27) El-Mulehhas,
:28) El-Metâlib-ül-Âliyye,
:29) Kitâbün fil-Hendese,
:30) Kitâb-ül-Câmi'il-Kebîr,
:31) Kitâbu Musâderet-i Oklides,
:32) Kitâbün fil-Kabz,
:33) Risâletün fin-Nefs,
:34) Kitâb-ı Umdet-ün-Nezzâr ve Zînet-ül-Efkâr,
:35) Risâletün fit-Tenbîh alâ Ba'd,
:36) Meâlimü Usûl-id-dîn.
 
 
*[http://www.anadolucinar.net/ekim_web/irfan_gorkas.html Həyatı]
*[http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1650 Həyatı]
*[http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_frazi.htm Həyatı]
 
[[Kateqoriya:İslam fəlsəfəsi]]
8.033

edits