"Estetika" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.699 bayt əlavə edildi ,  9 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
== Estetika sözünün mənası ==
Estetika yunan sözüdür. “Aisthetiko” hiss edən, həssas mənasındadır. O, gözəllik qanunlarını, incəsənətin gerçəkliyə münasibətini, onun növ və janrlarını, bədii şüurun qanunauyğun inkişafının özünəməxsus xüsusiyyətlərini bədii yaradıcılıq metodunu öyrənən fəlsəfi elmdir.<ref> [http://www.anl.az/el/m/ms-m.pdf S.K.Məmmədova. “Mədəniyyətşınaslıq”,(dərs vəsaiti)Bakı, “Kooperasiya” nəşriyyatı-2001, 202 səh]</ref>
 
== Tarixi ==
Estetika termini elmə hələ XVIII əsrdə alman filosofu Aleksandr Qotlib Baumqarten (1714-1762) tərəfindən gətirilmişdir. O bu anlayışı gözəllik nəzəriyyəsi, “Hissi idrak elmi” adlandırmışdır. Onun estetik hadisəni idrak nəzəriyyəsi yönümündən işləməsinin alman klassik fəlsəfəsinin sonrakı inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti
olmuşdur.
 
Estetik fikrin tarixi daha qədimdir. Belə ki, 2500 il bundan əvvəl quldarlıq dövründə [[Misir]], [[Babilistan]], [[Hindistan]] və [[Çin]]də yaranmış, [[Qədim Yunanıstan]] və Qədim Romada inkişaf etmişdir. Antik filosofların əsərlərində incəsənətin cəmiyyətdə rolu və onun insanın əxlaqına təsiri
məsələlərindən bəhs olunmuşdur. Orta əsrlərin “İlahi gözəllik” haqqında mistik təlimlərində hər cür gözəlliyin mənbəyi və ali gözəlliyin təcəssümü allah hesab olunurdu.
 
== Gerçəkliyin estetik dərki ==
Maarifçi estetikanın nümayəndələri E.Byerk, Hoqart, D.Didro, J.J.Russo, İ.İ.Vinqelman, İ.Herder və b., xüsusilə onların davamçıları F.Şiller və Göte incəsənətlə gerçəkliyin əlaqəsi ideyasını inkişaf etdirdilər.
Marksizm-leninizm klassikləri icə incəsənəti ictimai şüur formalarından biri və gerçəkliyin estetik dərk olunmasının spesifik forması kimi öyrənirlər. Gerçəkliyin estetik dərkinin isə üç tərəfi vardır:
* Obyektiv gerçəklikdə estetiklik;
* Subyektiv estetiklik;
* İncəsənət-subyektiv və obyektiv estetikliyin vəhdəti.
 
Estetika bu tərəflərin mahiyyətini, qanunauyğunluqlarını və onların konkret təzahürlərini tədqiq edir.
 
== Həmçinin bax ==
20.876

edits