"Ağzivər sultan Şamlı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.802 bayt əlavə edildi ,  10 il öncə
k
Düzəlişin təsviri yoxdur.
k (Resmi vebsaytı -> Sayt)
kRedaktənin izahı yoxdur
|İmzası =
}}
 
'''Ağzivər sultan Dəmri sultan oğlu Şamlı'''-(?-1534), Qızılbaş sərkərdəsi, Herat hakimi
 
 
özbəklər tərəfindən mühasirəsi zamanı “məzlumların əmlakını qarət etdiklərinə”, xalqı incitdiklərinə görə Xorasan hakimi Qazi xan Təkəlini və onun köməkçilərini vəzifədən kənar etməyə məcbur olmuşdu. Xəzinədən “yoxsullara” və “zəiflərə” pul paylandı. Ağzıvar xan Şamlı eyni zamanda vilayətin nominal hakimi çahzadə Sam mirzənin atabəyi (lələsi) yerini tutmaqla Xorasan hakimi təyin olundu.
 
[[1534]]-cü ildə vəkil [[Hüseyn xan Şamlı]]nın öldürülməsi ilə əlaqədar olaraq qızılbaş tayfaları arasında başlanan ara müharibələri, Xorasanda da feodal hərc-mərcliyinə səbəb oldu. Hüseyn xanın həmtayfası, Xorasan bəylərbəyi Ağzıvar sultan mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyam qaldırdı. Onun qiyamında istər-istəməz hamisi olduğu şahın qardaşı Sam mirzə də iştirak etdi. Qiyamçılar Herat şəhəri sakinlərinin əmlakını qarət etdilər. Sonra isə o zaman Böyük Moğollardan olan Şah Humayunun tabeliyindəki Qəndəhar şəhərini ələ keçirmək məqsədilə yürüşə başladılar. Qalanın iki aylıq uğursuz mühasirəsindən sonra Hümayunun qardaşı Kamran mirzə iyirmi minlik qoşunla mühasirədə olanların köməyinə gəldi. Düşmənin üstün qüvvələri ilə döyüşdə qiyamçılar darmadağın edildilər. Ağzıvar xan özü də həlak oldu. Bundan sonra Sam mirzə özünü I Təhmasibin qarşısında təmizə çıxarmaq üçün bir neçə “qiyam təhrikçisini” edam etdirib başlarını şaha göndərdi.
 
Herat şəhəri sakinlərinin əmlakını qarət etdilər. Sonra isə o zaman Böyük Moğollardan olan Şah Humayunun tabeliyindəki Qəndəhar şəhərini ələ keçirmək məqsədilə yürüşə başladılar. Qalanın iki aylıq uğursuz mühasirəsindən sonra Hümayunun qardaşı Kamran mirzə iyirmi minlik qoşunla mühasirədə olanların köməyinə gəldi. Düşmənin üstün qüvvələri ilə döyüşdə qiyamçılar darmadağın
İskəndər bəy Türkman yazır: "Sam mirzə və Ağzıvar xan, Mirzə Kamranın gəlişinin yaxın
edildilər. Ağzıvar xan özü də həlak oldu. Bundan sonra Sam mirzə özünü I Təhmasibin qarşısında təmizə çıxarmaq üçün bir neçə “qiyam təhrikçisini” edam etdirib başlarını şaha göndərdi.
olmasından agah olub, qala ətəyindən köç edərək, bir-iki mənzil geri oturdular.
Mirzə Kamrana aydın oldu ki, ali mənĢəli Ģahzadə (Sam mirzə) kama yetmiĢ ġah
[Təhmasibin] rüxsəti olmadan Qəndəharı zəbt etmək həvəsinə düĢüb. Buna görə də
[Mirzə Kamran] o dəstəyə qarĢı müharibə və müdafiə kəmərini bağlayaraq, döyüĢ
meydanına üz tutdu. Sam mirzə və Ağzıvar xan yanlarında olan iki-üç min nəfərlə
birgə Mirzə Kamranın qarĢısında döyüĢ səfi tərtib etdilər. Tərəflər arasında böyük
bir vuruĢma və Ģiddətli bir döyüĢ baĢ verdi. QızılbaĢlar igidlik və mərdlik
göstərərək, cağatay ordusunun «cəvanğar»ını və «bəranğar»ını439 tar-mar etdilər.
Qaçma-qovma zamanı Ağzıvar xanın atı bir çalaya düĢüb aĢdı və o, atdan yıxıldı.
Cağatay ordusundan naməlum bir kəs onun üstünə gəlib, onu əsir tutdu. Onun
Ağzıvar xan olduğunu bilən kimi dərhal qətlə yetirdilər. Cağatay ordusu
cəsarətləndi, qızılbaĢlar isə ruhdan düĢdülər. Buna görə də Sam mirzə hərb
meydanından yüyənini çevirib, Gərmsir440 tərəfə getdi, əməlindən heyifsiləndi,
peĢman oldu və onu CəmĢid məqamlı Ģaha qarĢı müxalif çıxmağa rəğbətləndirmiĢ
bir neçə nəfər araqarıĢdıranı orada qətlə yetirib, onların baĢlarını cahanın pənahı
olan dərgaha göndərərək, günahının əfv olunmasını xahiĢ etdi.
Sam mirzənin məğlubiyyəti və Ağzıvar xanın qətli xəbəri Buxarada Übeyd
xana çatdıqda o, əvvəlcə Seydim mirzəni bəzi özbək əmirləri ilə birlikdə beĢ-altı
min nəfərlə Xorasana qarətçiliyə göndərdi".
 
Ağzivər sultan [[1534]]-cü ildə I Təhmasibə qarşı qaldırdığı qiyamda [[Xülafə sultan Rumlu]] tərəfindən öldürüldü.
44.494

edits