"Qüvvə (fiziki kəmiyyət)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
'''At qüvvəsi'''- texniki güc vahididir:1a.q.=75kQ.1m/san=75.9,81N.1msan=736Vt-dır.Elektrik hırəkət qüvvəsi-vahid müsbət yükün qapalı cərəyan dıvrəsi boyunca hərəkəti zamanı kənar qüvvələrin gördüyü işə deyilir və ölçü vahidi 1Volt-dur. Bunları nyutonla ölçülən qüvvə ilə qarışdırmaq olmaz.Qüvvə dinamometr ilə ölçölür.Qüvvənin texniki vahidi də var:1kq qÜvvə=1kQ=9,8N. 1kQ - kütləsi 1kq olan cismə Yer səthində təsir edən ağırlıq qüvvəsi və ya şaquli asılmış sükunətdəki cismin çəkisinə bərabərdir və təqribidir.Cisimlərin çəkisini təyin edən dinamometr və ya əl tərəzisi bu vahidlərlə dərəcələnir və ölçmədə problem yaratmır.
Qüvvə, impulsun dəyişmə sürətinə bərabərdir:F=ma=m.(v-v0)/t=(mv-mv0)/t və ya F.t=p-p0. Qüvvənin təsir müddətinə hasili qüvvə impulsu adlanır. Qüvvə impulsu cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir. -mənbə-A.Mehrabov Fizika kursu
Qüvvə adətən F ilə işarə edilir və vahidi Nyutonun şərəfinə (N) ilə ifadə olunur.
 
Anonim istifadəçi