"Ağzivər sultan Şamlı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k
Dırnaq
kRedaktənin izahı yoxdur
k (Dırnaq)
birgə Mirzə Kamranın qarĢısında döyüĢ səfi tərtib etdilər. Tərəflər arasında böyük
bir vuruĢma və Ģiddətli bir döyüĢ baĢ verdi. QızılbaĢlar igidlik və mərdlik
göstərərək, cağatay ordusunun «"cəvanğar»"ını və «"bəranğar»"ını439 tar-mar etdilər.
Qaçma-qovma zamanı Ağzıvar xanın atı bir çalaya düĢüb aĢdı və o, atdan yıxıldı.
Cağatay ordusundan naməlum bir kəs onun üstünə gəlib, onu əsir tutdu. Onun
469.530

edits