"Bülbülə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

78 bayt çıxarıldı ,  10 il öncə
k
Dırnaq
Redaktənin izahı yoxdur
k (Dırnaq)
Bülbülədə orta əsrlərə dair bir sıra abidələr, o cümlədən 1624-cü ildə tikilmiş Şeyx Nəcməddin məscidi var.
 
Bülbülə kəndində bir sıra tarixi abidələr olmuşdur. Bunların arasında “İmamzadə”xüsusi"İmamzadə"xüsusi yer tutur.
Bülbülə “İmamzadə”sində"İmamzadə"sində beşinci İmam Mühəmməd Baqirin övladı Mühəmməd Sadiq, onun xanımı, həmçinin nökəri də dəfn olunmuşdur.
Onların Bülbülə torpağında dəfn olunması bu torpağın müqəddəsliyini bir daha təsdiq etmiş, onların dəfn olunduğu yer bu günə qədər ziyarətgaha çevrilmişdir.
Kərbalayı Ağabalabəy Bakıxanov Azərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi və alimi Abbasqulu Ağa Bakıxanovun qardaşı oğludur. Kərbalayı Ağabalabəyin adı ilə bağlı olan Kərbalayı Ağabalabəy məscidi 1850-1860-cı illərdə tikilmişdir.
Salam təpəsi Bülbülə ilə Bakıxanov qəsəbəsi sərhədində yerləşən həmşəhərli qəbiristanlığı adı ilə tanınan ərazinin ən hündür sahəsində yerləşir. İrandan Bakıya işləməyə gələnlər dünyalarını dəyişdikləri zaman bu ərazidə dəfn olunurdular, buna görə də bu yer xalq arasında həmşəhərli qəbiristanlığı kimi tanınırdı{{mənbəsiz}}.
 
Deyilənlərə görə Bülbülə kəndinin günçıxan tərəfindən olan kəndlərdən zəvvarlar Məkkə, Kərbala və Məşhəd şəhərlərinə ziyarətə gedərkən bu təpədə ayaq saxlayar, Bülbülədə olan “İmamzadə”yə"İmamzadə"yə salam verərdilər. Çovuş ziyarətnamə oxuyub qurtardıqdan sonra isə xudahafizləşərdilər. Ziyarətdən qayıdan zaman da onlar bu təpədə ayaq saxlayar, Bülbülə “İmamzadə”si"İmamzadə"si ilə salamlaşardılar. Ziyarətə gedən zəvvarları yola salanlar onları bu təpədən yola salıb evlərinə dönərdilər. Beləliklə, xalq arasında bu təpənin adı Salam təpəsi adlanırdı.
Bülbülədə 4 hamam var idi: 1. Əlican və Vəlican hamamı 2. Hacı İsgəndər hamamı 3. Razaq hamamı 4. Almas hamamı.
Əlican və Vəlican hamamı 1902-ci ildə Məşədi Vəlican tərəfindən tikilmiş, hamamın dörd günbəzindən hal-hazırda ikisi qalmışdır{{mənbəsiz}}.
 
Müasir Bülbülə - 1936-cı ildən etibarən Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda şəhər tipli qəsəbədir.
Azərbaycanın bir çox görkəmli şəxsləri Bülbülə qəsəbəsinə tarixi baxımdan yüksək qiymət vermişlər. Azərbaycanın tarixində böyük xidmətləri olan mütəfəkkir alim Abbasqulu Ağa Bakıxanov – özünün “Gülüstani"Gülüstani-İrəm”İrəm" əsərində Bülbülə haqqında belə yazır: ”Xalq"Xalq arasında belə bir rəvayət məşhurdur ki, Əmircan, Bülbülə və Ramana kəndləri xan kəndidir”kəndidir".
“Bir"Bir çox şəhər və kənd xarabaları, Həzrət Şəmunun Aran şəhərində və yüksək dərəcəli üç imamzadənin – Şamaxı, Gəncə və Bərdə şəhərlərində olan türbələri, Bülbülə kəndindəki İmamzadə. . . göstərir ki, bu ölkə həmişə din böyüklərinin vətəni olmuşdur. "
Bülbülədə yerləşən “Mühəmməd"Mühəmməd Sadiq İmamzadəsi”ndəİmamzadəsi"ndə beşinci İmam Mühəmməd Baqir, övladı Mühəmməd Sadiq, xanımı, bir də ki, nökəri dəfn olunmuşdur. Beşinci İmam Mühəmməd Baqir 677-735–ci illərdə yaşamışdır. Buradan məlum olur ki, Bülbülədə hələ o zamanlar yaşayış var imiş ki, İmamın övladları da bura pənah gətirmiş və burada məskunlaşmışlar.
Söyləyirlər ki, qədim əsrlərdə Bülbülə şorunun ətrafında şirin sulu bulaqlar qaynayarmış. Yayda şorun suyu quruyandan sonra üzə çıxan duzdan ceyranlar yalayar, şirin sulardan içərmişlər.
Qafqaz, Azərbaycan - dünyanın ən qədim xalqlarından biri olan oğuzların – ulu babalarımızın məskəni olmuşdur. Bülbülə yaşayış mərkəzi özü də qədim oğuz məskənidir. “Bülbülə”"Bülbülə" sözünün mənşəyi haqqında aşağıdakı rəvayətlər mövcuddur:
1. Bülbülə şorunun ətrafında şirin sulu bulaqlardan birini “pül"pül-pül”pül" adlandırmışlar.
2. Başqa bir rəvayətdə isə deyilir ki, eramızdan əvvəl təxminən 335-325 illər arasında Makedoniyalı İsgəndər Zülqərneyn öz qoşunu ilə Bülbülə torpaqlarından keçən zaman palçıq, bataqlıq olan yerlərdə əziyyət çəkmiş və bu yerlərə “buli"buli-buli”buli" demişlər.
3. Başqa bir rəvayət isə “Bülbülə”"Bülbülə" sözunun burada olan bülbüllərin çox olması ilə əlaqələndirir.
Bütün bu yazılardan Bülbülə kəndinin dəqiq yaşını müəyyən etmək olmasada, məlum olur ki, bu kənd qədim tarixə malik olmuş və müqəddəs yer kimi tanınmışdır. Bu fikir hal-hazırda kənddə yaşayan əhalinin müxtəlif yerlərdən gəlməsi də təsdiq edir.
Kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti xalçaçılıq, misgərlik, daşyonan, dabbaqlıq, maldarlıq, əkinçilik , bağbanlıq, qalayçılıq və s. olmuşdur{{mənbəsiz}}.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 yanvar 1989-cu il tarixli qərarı ilə Mövsüm Hacı Məzahir oğlu Bəydəmirov 12 aprel 1990-cı ildə bəraət qazandı. Bülbülənin mərkəzi küçəsi Mövsüm Bəydəmirov adlanır.
Məşədi Ağarəşid Kərbalayi Kazım oğlu (1870-1937)- ibtidai təhsilini mollaxanada almış, sonra Məşhəddə və Tehranda təhsilini davam etdirmişdir. Ədəbiyyata, tarixə sonsuz həvəsi olmuş, şəxsi mütaliəsi nəticəsində ərəb, fars, türk, rus dili və ədəbiyyatını, ilahiyyat elmlərini mükəmməl öyrənmişdir. 1937-ci ildə 66 yaşlı Ağarəşid günahsız qurban kimi gedər-gəlməzə göndərildi.
Yaşlı nəsilin yaddaşında Ağarəşid bir şair kimi də qalmaqdadır. Onun çoxlu sayda qəsidə, qəzəl, növhələri və satirik şe”rlərişe"rləri indi də xatırlanır. O, bu əsərləri “Rəşid”"Rəşid" təxəllüsü ilə yazmışdır.
Bağırov Bala Əbdülbağa oğlu (1905-1938) - Dövlət xadimi. 1937-ci ildə represiya olunmuş və 1938-ci ildə vəfat etmişdir.
Bağırov Məşədi Cahangir Kərbalayi Bəhman oğlu (1901-1980)- Moskva Neft Sənayesi Akademiyasını bitirmişdir. 1928-ci ildə ”Buzovnaneft”də"Buzovnaneft"də işləyərkən ilk dəfə dənizdə qazıntı işləri aparıb və neft çıxaranlardan biri olmuşdur. Sonralar isə Qaradağ rayonunun neft mədənləri idarəsinin baş müdiri olmuşdur.
1938-ci ildə həbs olunmuş, bəraət aldıqdan sonra ömrünün sonuna kimi mühəndis işləmişdir.
Dadaşov Bəhlul Dadaş oğlu (1904-1957) -ilk təhsilini kənddə almışdır. 1922-ci ildən Azərbaycan neft sənayesində çalışmışdır. 1931-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnistitutunu bitirmiş, 1938-ci ildə texniki elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Böyük nüfuza malik olan Bəhlul Dadaşov dövlət orqanlarında müxtəlif yüksək vəzifələrdə çalışmışdır.
Bağırov Məşədi Cahangir Kərbəlayi Bəhman oğlu- (1901-1980) Moskva Neft Sənayesi Akademiyasını bitirmiş,1928-ci ildə “Buzovnaneft”də"Buzovnaneft"də işləyərkən ilk dənizdə neftçıxaranlardan biri və Qaradağ rayonunun neft mədənləri idarəsinin baş müdiri olmuşdur. 1938-ci ildə həbs olunmuş, sonra bəraət almışdır.
Qurbanov Gülbala Rəhman oğlu (1896-1977) -Əməkdar həkim, Əməkdar Elm xadimi. Bülbülədə anadan olmuş,BDU-nun tibb fakültəsini bitirmiş,1932-ci ildə stomatologiya kafedrasının müdiri, 1933-cü ildə tibb elmləri namizədi, 1936-cı ildə tibb elmləri doktoru, 1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda operativ cərrahiyə və topoqrafik anatomiya kafedrasının müdiri (professor) olmuşdur. Plastik cərrahiyənin banilərindəndir.
Qafarov Mirzə Mirzəcan oğlu (1911-1999)- M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirmişdir. Müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, o cümlədən “Buzovnaneft”"Buzovnaneft" neftqazçıxarma idarəsində baş geoloq vəzifəsində çalışmışdır.
Qafarov İslam -1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda həkim-cərrah-uroloq fakültəsini bitirmişdir. 1951-ci ildə tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında işləmiş və işlədiyi müddət ərzində dövlət tərəfindən bir çox orden və medallarla təltif edilmişdir.
Dadaşov Malik Məzlum oğlu (1941-1999)- sənətkar–rəngsaz ailəsində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Maşınqayırma"Maşınqayırma istehsalatının avtomatlaşdırılması və kompleksli mexanikləşdirilməsi”mexanikləşdirilməsi" fakültəsini bitirmişdir. 1982-ci ilə kimi Suraxanı Maşınqayırma zavodunda böyük mühəndis, müdir vəzifələrində işləmişdir.
1982-ci ildən ömrünün sonuna kimi keçmiş Stalin adına zavodda direktor vəzifəsində çalışmışdır.
Aşıq Cavad XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış el aşığı olmuşdur. Onun yazıb – yaratdığı əsərlər, yaradıcılığı haqqında geniş məlumat bir çox səbəblər üzündən bu günümüzə gəlib çıxmamışdır.
Paşayev Ramiz Mahmud oğlu (1930)- uşaq vaxtlarından gözlərini itirən Ramiz Buzovna qəsəbəsində yerləşən görmə qabiliyyətini itirmiş uşaqlar üçün təşkil olunan Pespublika xüsusi internat orta məktəbini bitirmişdir. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdi. Tələbə ikən onda Nizami, Füzuli, Nəsimi və digər mütəfəkkir şairlərin yaradıcılığına böyük maraq oyanır. Ramiz Fateh görkəmli alimimiz Əkrəm Cəfər, mətinşünas alim Əli Fəhmidən dərs almış və elmin dərinliyinə yönəlmişdir.
Əbiyev Ağacan Gulam oğlu -1937-ci ildə anadan olmuş, 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu bitirmişdir. Hal-hazırda həmin Universitetin rektoru, Azərbaycan Respublikası boks federasiyasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin sədr müavini, Beynəlxalq dərəcəli hakimdir. 2005-ci il tarixdə Suraxanı rayonunun 32 saylı seçki dairəsindən Milli Məclisin deputatı seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.11.2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Əbiyev Ağacan Gulam oğluna Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi fəxri adı verilmişdir.
Şərifov Azad Ağakərim oğlu- 1930-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını və Dövlət Universitetini bitirmişdir. 1962-ci ildə Moskvada Komsomolun MK-nın mətbuat şöbəsində,sonra “Vokruq"Vokruq sveta”sveta" jurnalında redaktor müavini, “İzvestiya”"İzvestiya" qəzetinin xüsusi müxbiri, Az.KP MK-nın Mədəniyyət şöbəsinin müdiri, Respublika Dövlət Kino Komitəsində sədr, Azərinformun baş direktoru vəzifələrində işləmiş, Azərbaycanın Əməkdar Jurnalisti, bir neçə kitabın müəllifidir{{mənbəsiz}}.
 
==İqtisadiyyatı==
469.530

edits