"Prince of Persia: The Two Thrones" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
Şahzadə öz həyatını qurtarmaq üçün Kaliena'yı öldürməy məcburdur. Çünki zaman qumlarına görə Dahaka adlı bir yaratıq onu gördüyü yerdə qovmaqdadır. Buna görə zaman qumlarının yaratıldığı adaya yelkən açır. Kaliena ilə savaşıb onu öldürür. Ancaq Kaliena da şahzadə kimi öz sonunu dəyişdirme çabası içindədir. Bunu öyrenen şahzadə bir qərar verir. Sarayda gizli olan gizəmli bir masqa ilə təkrar adaya gəldiyi vaxta dönər. Bu dəfə əlində su qılıncı vardır və Dahaka ilə savaşıb onu məğlub edər.
 
Kaliena'yı da yanına alaraq adadan ayrılan şahzadə ölümcül bir səhv eləmişdir. Şahzadə onu öz zamanına gətirərək zaman qumlarının qum saatında edilməsini maneə olmuşdur, bütün tarix dəyişir. Bir zamanlar öz kralına xəyanət edən və zaman xancərinə sahib olmaq isdəyən vəziri şahzadə heç bir zaman öldürməmişdir. Şahzadə və atası kral Sharaman’ın ordusuyla Hindisdanı heç bir zaman işğal etməmişdir. Hər şeyi yoluna qoyduğunu düşünən şahzadə daşıdığı zaman amuletini dənizin soyuq sularına bıraxırkən vəzir ölümsüzlük tutqusuyla Babili işğal edər.
 
Şahzadə vətəninə çatdığında acı gərçəklə üzləşir və oradan qaçamadan gəmiləri batırılır. Kaliena vezirin adamlarına əsir düşer. Onun arxasından gedən şahzadə axırda onu tapır ancaq xilas edə bilmir. Vəziri görən şahzadə çaşır və vəzirin yanında gətirdiyi zaman xəncəri ilə Kaliena'nı öldürür. Kaliena'nın bədəni zamanın qumlarına dönüşərək bütün şəhərə dağılır. Vəzir artıq istədiyinə qovuşmuşdur. Olümsüz olur. Ancaq forması da dəyişir və bir yaratığa dönür. Şahzadə son bir hücum ilə zaman xəncərini vəzirden almağı bacarır amma o da zaman qumlarından nəsibini alır. Artıq onun da içində ölümcül bir varlıq ortaya çıxmışdır.
 
Şahzadə şəhərin hər yerində vəziri qovur. Ancaq ümid etmədiyi bir nəfərlə qarşılaşır. Bu Hindisdan kralının savaşçı qızı Farah’dır. Vəzir kralı öldürüb və qızını da tutsaq olaraq yanında gətirmişdir. Buna görə o da şahzadə kimi vəziri öldürmək istəyir. Buna görə güclərini birləşdirirlər. Şahzadə hər nə qədər köhnə hadisələr yaşanmasa da hamsını xatırlamaqdadır. Ancaq Farah'ın heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Şahzadənin içindəki pislik isə zaman-zaman gün üzünə çıxır və şahzadə qaranlıq bir yaratığa dönür. Ancaq şüuru hələdə yerindədir. Buna görə bu halını idarə altında tutur. Farah onu bu halda görür və öldürmək istəyir. Ancaq öldürmür. Şahzadə bunun sadəcə bir dəyişim olduğunu və şüurunun hələdə yerində olduğunu razı salmağa çalışır. Ancaq bacarıqsız olunca yolları keçici bir müddət ayrılır. Şahzadə tələyə düştüyündə Farah yenidən meydana çıxıb həyatını qurtarır. Beləcə yenidən birlikdə vəzirin arxasına düşürlər.
 
Bu vaxt şahzadənin ağıl müəllimi olan yaşlı müdrik Babildəki insanları təşkilatlandıraraq qiyama liderlik edər. Şahzadə və Farah Babil qulləsinin ən üst qatına çıxmağa çalışarkən vəzir tərəfindən tələyə düşürlər. Vəzir Farah'ı tutur və şahzadəni qullənin boşluğuna atır. Ancaq şahzadə o anda dəyişim geçirərək qurtulur.
 
Şahzadə zindanlardan çıxmanın yolunu axtaran vaxt atasının cəsədiylə qarşılaşır. Bu hadisə ona çox təsir edər və içindəki bütün pisliyi basdırır.Qaranlıq tərəfini idarə altına almağı bacarır.
Ən sonunda qullənin ən təpəsinə çıxaraq vəzirle üzləşir. Onunla savaşır və onu məğlub edir. Zaman xəncərini vəzirin sinəsinə batırır beyləcə zamanın qumları yenidən Kaliena'nın bədenində toplanır. Ona artıq zamanın geldiyini söyləyir. Zaman xəncərini əlinə alır və xancər onun bədəni ilə birləşir. Şahzadənin zaman qumlarından təsirlənən bədənini də sağaldır və ortadan itər.
 
Zaman xəncərini vəzirin sinəsinə batırır beyləcə zamanın qumları yenidən Kaliena'nın bədenində toplanır. Ona artıq zamanın geldiyini söyləyir. Zaman xəncərini əlinə alır və xancər onun bədəni ilə birləşir. Şahzadənin zaman qumlarından təsirlənən bədənini də sağaldır və ortadan itər.
Sadəcə şahzadənin içindəki pis mənliyi qalmışdır. Şahzadə onunla da öz zehinnində üzləşir. Farah'ın ona səsləndiyini eşidən şahzadə onu orada buraxaraq oyanır. Daha sonra Farah'a daha əvvəldən başından geçən bütün hekayəyi danışır.