"Elektrik müqaviməti" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

25 bayt əlavə edildi ,  9 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
(Yeni səhifə: == Elektrik müqaviməti == == Elektrik müqaviməti ==-naqilin uzunluğu ilə düz, en kəsiyinin sahısi ilə tərs mütənasib olub onun növündən asılıdır və cərəyanın...)
 
'''Elektrik müqaviməti''' — naqilin uzunluğu ilə düz, en kəsiyinin sahısi ilə tərs mütənasib olub onun növündən asılıdır və cərəyanın keçməsinə mane olan keyfiyyətdir,R=ρɭ\Ś.
== Elektrik müqaviməti ==
 
== Elektrik müqaviməti ==-naqilin uzunluğu ilə düz, en kəsiyinin sahısi ilə tərs mütənasib olub onun növündən asılıdır və cərəyanın keçməsinə mane olan keyfiyyətdir,R=ρɭ\Ś.Burada R-naqilin müqaviməti,ɭ-uzunluğu,S-en kəsiyinin sahəsi,ρ-xüsusi müqavimətidir.Elektrik müqavimətinin vahidi BS-də alman alimi Georq Simon Om-un şərəfinə 1Om götürülür.'''1Om'''-elə naqilin müqavimətidir ki,bu naqilin uclarına 1V gərginlik tətbiq etdikdə ondan 1A cərəyan keçsin.'''Xüsusi müqavimət'''-tili 1m olan kub şəkilli naqildən kubun tili istiqamətində cərəyan keçən zaman yaranan müqavimətdir.'''Xüsusi müqavimətin BS-də vahidi 1Om·m-dir.''''''Xüsusi müqavimətin texniki vahidi'''-1m uzunluqlu 1mm<sup>2</sup> en kəsikli naqilin müqavimətidir.Xüsusi müqavimət cədvəllərində hər iki vahidlə qiymət verilir.1Om mm<sup>2</sup>\m=10<sup>-6</sup>Om·m.Kifayət qədər yüksək temperaturlarda metalların müqavimətləri temperaturdan xətti asılıdır,R<sub>t</sub>=R<sub>0</sub>(1+αt).'''Müqavimətin temperatur əmsalı'''-naqili 1°C qızdırdıqda onun müqavimətinin dəyişməsinin 0°C-dəki müqavimətinə olan nisbətidir,α=(R<sub>t</sub>-R<sub>0</sub>)\R<sub>0</sub>t.Əksər təmiz metallar üçün α≈1\273dər<sup>-1</sup>.'''Müqavimət termometrləri'''-naqillərin elektrik müqavimətlərinin temperaturdan asılılığına əsaslanaraq düzəldilmiş cihazdır.Müqavimətin mütləq temperaturdan asılılığı R<sub>T</sub>=R<sub>0</sub>αT kimidir.Bu asılılıq mütləq sifıra yaxın temperaturlarda dəqiq ödənilmir.'''İfrat keçiricilik'''-aşağı temperaturlarda materialın müqavimətinin sıçrayışla sıfra düşməsidir.Bunu ilk dəfə hollandiya fiziki Kamerlinq -Onnes 4,1K temperaturda civədə müşahidə etmişdir.Daha yüksək temperaturlarda ifrat keçiricilik göstərən materiallar tapılmaqdadır.
Burada R - naqilin müqaviməti, ɭ - uzunluğu, S - en kəsiyinin sahəsi, ρ - xüsusi müqavimətidir.
 
Elektrik müqavimətinin vahidi BS-də alman alimi [[Georq Simon Om]]-un şərəfinə 1Om götürülür.'
 
*'''1Om''' - elə naqilin müqavimətidir ki, bu naqilin uclarına 1 V gərginlik tətbiq etdikdə ondan 1A cərəyan keçsin.
*'''Xüsusi müqavimət''' - tili 1m olan kub şəkilli naqildən kubun tili istiqamətində cərəyan keçən zaman yaranan müqavimətdir.
*'''Xüsusi müqavimətin BS-də vahidi 1Om·m-dir.
*'''Xüsusi müqavimətin texniki vahidi''' - 1m uzunluqlu 1mm<sup>2</sup> en kəsikli naqilin müqavimətidir. Xüsusi müqavimət cədvəllərində hər iki vahidlə qiymət verilir. 1Om mm<sup>2</sup>\m=10<sup>-6</sup>Om·m. Kifayət qədər yüksək temperaturlarda metalların müqavimətləri temperaturdan xətti asılıdır,R<sub>t</sub>=R<sub>0</sub>(1+αt).
*'''Müqavimətin temperatur əmsalı''' - naqili 1°C qızdırdıqda onun müqavimətinin dəyişməsinin 0°C-dəki müqavimətinə olan nisbətidir,α=(R<sub>t</sub>-R<sub>0</sub>)\R<sub>0</sub>t.Əksər təmiz metallar üçün α≈1\273dər<sup>-1</sup>.
*'''Müqavimət termometrləri''' - naqillərin elektrik müqavimətlərinin temperaturdan asılılığına əsaslanaraq düzəldilmiş cihazdır.Müqavimətin mütləq temperaturdan asılılığı R<sub>T</sub>=R<sub>0</sub>αT kimidir.Bu asılılıq mütləq sifıra yaxın temperaturlarda dəqiq ödənilmir.
*'''İfrat keçiricilik''' - aşağı temperaturlarda materialın müqavimətinin sıçrayışla sıfra düşməsidir.Bunu ilk dəfə hollandiya fiziki Kamerlinq -Onnes 4,1K temperaturda civədə müşahidə etmişdir.Daha yüksək temperaturlarda ifrat keçiricilik göstərən materiallar tapılmaqdadır.
20.876

edits