"Elektrik müqaviməti" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

11 bayt əlavə edildi ,  9 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''Elektrik müqaviməti''' — naqilin uzunluğu ilə düz, en kəsiyinin sahısi ilə tərs mütənasib olub onun növündən asılıdır və cərəyanın keçməsinə mane olan keyfiyyətdir, R=ρɭ\Ś.
 
Burada R - naqilin müqaviməti, ɭ - uzunluğu, S - en kəsiyinin sahəsi, ρ - xüsusi müqavimətidir.
 
Elektrik müqavimətinin vahidi BS-də alman alimi [[Georq Simon Om]]-un şərəfinə 1 Omom götürülür.
 
== Əlaqədar anlayışlar ==
*'''1 Om''' - elə naqilin müqavimətidir ki, bu naqilin uclarına 1 V gərginlik tətbiq etdikdə ondan 1A1 A cərəyan keçsin.
*'''Xüsusi müqavimət''' - tili 1m1 m olan kub şəkilli naqildən kubun tili istiqamətində cərəyan keçən zaman yaranan müqavimətdir.
*'''Xüsusi müqavimətin BS-də vahidi 1Om1 Om·m-dir.
*'''Xüsusi müqavimətin texniki vahidi''' - 1m1 m uzunluqlu 1mm<sup>2</sup> en kəsikli naqilin müqavimətidir. Xüsusi müqavimət cədvəllərində hər iki vahidlə qiymət verilir. 1Om mm<sup>2</sup>\m=10<sup>-6</sup>Om·m. Kifayət qədər yüksək temperaturlarda metalların müqavimətləri temperaturdan xətti asılıdır, R<sub>t</sub>=R<sub>0</sub>(1+αt).
*'''Müqavimətin temperatur əmsalı''' - naqili 1°C qızdırdıqda onun müqavimətinin dəyişməsinin 0°C-dəki müqavimətinə olan nisbətidir, α=(R<sub>t</sub>-R<sub>0</sub>)\R<sub>0</sub>t. Əksər təmiz metallar üçün α≈1\273dər<sup>-1</sup>.
*'''Müqavimət termometrləri''' - naqillərin elektrik müqavimətlərinin temperaturdan asılılığına əsaslanaraq düzəldilmiş cihazdır. Müqavimətin mütləq temperaturdan asılılığı R<sub>T</sub>=R<sub>0</sub>αT kimidir.Bu asılılıq mütləq sifıra yaxın temperaturlarda dəqiq ödənilmir.
*'''İfrat keçiricilik''' - aşağı temperaturlarda materialın müqavimətinin sıçrayışla sıfra düşməsidir.Bunu ilk dəfə hollandiya fiziki Kamerlinq - Onnes 4,1K temperaturda civədə müşahidə etmişdir. Daha yüksək temperaturlarda ifrat keçiricilik göstərən materiallar tapılmaqdadır.
 
{{Fizika-qaralama}}