"Elektromaqnit dalğaları" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''Elektromaqnit dalğaları''' - dövri olaraq dəyişən elektrik və maqnit sahələrinin fəzada yayılmasıdır. Elektromaqnit dalğasında elektrik sahəsinin intensivlik vektoru (E) və maqnit induksiya vektoru (B) bir-birinə, həm də dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə rəqs edir, yəni eninə dalğadır.'''Elektromaqnit dalğalarının yayılma sürəti '''-sonludur və işıq sürətinə bərabərdir,c=300 000km\san=3·10<sup>8</sup>m/san.Vakuumdan mühitə keçdikdə dalğanın tezliyi dəyişmir.Sürəti və deməli dalğa uzunluğu azalır.'''Görünən işıq'''-dalğa uzunluğu 0,4mk÷0,76mk(1mk=10<sup>-6</sup>m) intervalında olan elektromaqnit dalğalarıdır.
== Elektromaqnit dalğaları ==
'''Elektromaqnit dalğaları'''dövri olaraq dəyişən elektrik və maqnit sahələrinin fəzada yayılmasıdır.Elektromaqnit dalğasında elektrik sahəsinin intensivlik vektoru (E) və maqnit induksiya vektoru (B)bir-birinə,həm də dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə rəqs edir,yəni eninə dalğadır.'''Elektromaqnit dalğalarının yayılma sürəti '''-sonludur və işıq sürətinə bərabərdir,c=300 000km\san=3·10<sup>8</sup>m/san.Vakuumdan mühitə keçdikdə dalğanın tezliyi dəyişmir.Sürəti və deməli dalğa uzunluğu azalır.'''Görünən işıq'''-dalğa uzunluğu 0,4mk÷0,76mk(1mk=10<sup>-6</sup>m) intervalında olan elektromaqnit dalğalarıdır.
'''Ultrabənövşəyi şüalar'''-dalğa uzunluğu 4·10<sup>-7</sup>÷4·10<sup>-9</sup>m intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.'''Rentgen şüaları'''-dalğa uzunluğu 2·10<sup>-9</sup>÷6·10<sup>-10</sup>m intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.'''ɣ(qamma) şüalanma'''-dalğa uzunluğu 10<sup>-10</sup>÷10<sup>-13</sup>m intervalında olan elektromaqnit dalğalarıdır. ɣ-şüaları güclü ionlaşdırıcı təsirə malik olduğuna görə canlı orqanizmlər üçün təhlükəlidir və hətta qısa müddətdə qəbul edilən yüksək doza ölümlə nəticələnə bilər.'''İnfraqırmızı şüalar'''-dalğa uzunluğuqırmızı işığın dalğa uzunluğundan böyük olub 5·10<sup>-4</sup>÷7,6·10<sup>-7</sup>m intervalında yerləşən '''elektromaqnit dalğalarıdır.'''Radio dalğaları'''-dalğa uzunluğu 3000m÷5·10<sup>-5</sup>m intervalında olan dalğalardır.Elektromaqnit dalğaları şüalananda və udulanda özünü zərrəciklər( fotonlr) seli kimi aparır,yəni ikili təbiətə malikdir.'''Radio dalğaların dalğa uzunluğu'''radiotexnikada aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır:
'''Uzun dal]alar'''-dağa uzunluğu 2000-740m olan dal]alardır.
'''Orta dalğalar'''-dalğa uzunluğu 750-200m olan dalğalardır
'''Qısa dalğalar'''-dalğa uzunluğu 50-10m olan dalğalardır.
'''Ultraqısa dalğalar'''-dalğa uzunluğu 10m-dən qısa olan dalğalardır.
 
''Elektromaqnit dalğalarının yayılma sürəti '' - sonludur və işıq sürətinə bərabərdir, ''c=300 000km\san=3·10<sup>8</sup>m/san''. Vakuumdan mühitə keçdikdə dalğanın tezliyi dəyişmir. Sürəti və deməli dalğa uzunluğu azalır.
''Görünən işıq'' - dalğa uzunluğu ''0,4mk÷0,76mk(1mk=10<sup>-6</sup>m)'' intervalında olan elektromaqnit dalğalarıdır.
 
''Ultrabənövşəyi şüalar'' - dalğa uzunluğu ''4·10<sup>-7</sup>÷4·10<sup>-9</sup>m'' intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.
[[Kateqoriya:Radiotexnika]]
 
Ədəbiyyat,A.Mehrabov və b. Fizika kursu.Maarif nəşriyyatı,Bakı-1982.--[[İstifadəçi:Ramizhuseyn|Ramizhuseyn]] 08:40, 29 yanvar 2012 (UTC)
''Rentgen şüaları'' - dalğa uzunluğu ''2·10<sup>-9</sup>÷6·10<sup>-10</sup>m'' intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.
 
''ɣ(qamma) şüalanma'' - dalğa uzunluğu ''10<sup>-10</sup>÷10<sup>-13</sup>m'' intervalında olan elektromaqnit dalğalarıdır. ''ɣ'' - şüaları güclü ionlaşdırıcı təsirə malik olduğuna görə canlı orqanizmlər üçün təhlükəlidir və hətta qısa müddətdə qəbul edilən yüksək doza ölümlə nəticələnə bilər.
 
''İnfraqırmızı şüalar'' - dalğa uzunluğuqırmızı işığın dalğa uzunluğundan böyük olub ''5·10<sup>-4</sup>÷7'', ''6·10<sup>-7</sup>m'' intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.
 
''Radio dalğaları'' - dalğa uzunluğu ''3000m÷5·10<sup>-5</sup>m'' intervalında olan dalğalardır. Elektromaqnit dalğaları şüalananda və udulanda özünü zərrəciklər( fotonlr) seli kimi aparır,yəni ikili təbiətə malikdir. Radio dalğaların dalğa uzunluğu radiotexnikada aşağıdakı kimi qruplaşdırılr:
'* ''Uzun dal]alar''' -dağa dalğa uzunluğu 2000-740m olan dal]alardırdalğalardır.
* '''Orta dalğalar''' - dalğa uzunluğu 750-200m olan dalğalardır
* '''Qısa dalğalar''' - dalğa uzunluğu 50-10m olan dalğalardır.
* '''Ultraqısa dalğalar''' - dalğa uzunluğu 10m -dən qısa olan dalğalardır.
 
== Ədəbiyyat ==
Ədəbiyyat,* A. Mehrabov və b. Fizika kursu. Maarif nəşriyyatı, Bakı-, 1982.--[[İstifadəçi:Ramizhuseyn|Ramizhuseyn]] 08:40, 29 yanvar 2012 (UTC)
 
[[Kateqoriya:Radiotexnika]]