"Nikolay Qoqol" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1 bayt əlavə edildi ,  10 il öncə
Redaktənin izahı yoxdur
Rus әdiblәrinin әn mәşhurlarından birisi Qoqoldur.
 
Rusların milli әdәbiyyatının binasını qoyan Puşkin vә Qoqol olubdur. Bu iki müqtәdir әdibin qәlәmi sayәsindә rusların әdәbiyyatı tәbii halına vә tәbii rәnginә düşüb, firәnglәrin, ingilislәrin vә nemeslәrinalmanların әdәbiyyatı tәsirindәn xilas olmağa başlayıbdır.
 
Qoqol vә Puşkin milli әdәbiyyatlarını mәişәtlәrinin ayinәyi-hәqiqәtnüması edib, özlәrindәn sonra gәlәn üdәba vә şüәraya sağlam bir mәslәk, düz bir yol açıblar. Qoqol hәqiqәtyazan әdiblәrin (realistlәrin) babası vә qabaqcıl örnəyidir.