"Prince of Persia: The Two Thrones" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

tərtibat, orfoqrafiya
k (37.114.178.217 tərəfindən edilmiş redaktələr geri qaytarılaraq Rubinbot tərəfindən yaradılan sonuncu versiya bərpa olundu.)
(tərtibat, orfoqrafiya)
| seriya = [[Prince of Persia]]
| anons tarixi = [[Ubisoft]] (2005)
| buraxılış tarix(lər)i = [[2005]]-cü il
| platforma(lar) = [[ArcadeArkada]]
| mühərrik =
| lisenziya =
| sonuncu beta-versiya =
| sonuncu beta-versiyanın tarixi =
| janr(lar) = [[ActionEkşn-adventuremacəra]]
| rejim(lər) =
| reytinq(lər) =
| sayt =
}}
 
'''Prince of Persia: The Two Thrones''' Ubisoft adlı oyun[[Ubisoft]] firmasınınşirkətinin elədiyiyaratdığı [[Prince of Persia]] üçləməsinintrilogiyasının üçüncü oyunudur. ÜçləməTrilogiyadakı ilk iki oyun — [[Prince of Persia: The ''Sands of Time,|Sands Warriorof Within''Time]]''Two[[Prince Thrones''of oyunlarındanPersia: meydanaWarrior Within|Warrior Within]] gəliroyunlarıdır. İlk ''Prince of Persia'' oyunu 1989-cu ilindəildə JordanCordan MechnerMeçner tərəfindən edilmişdiryaradılmışdır. İlk oyundan sonra çıxan POP2 və POP3D oyunlarından sonra "Ubisoft" şirkəti Prince of Persia oyunun təlifmüəllif haqqlarınıhüquqlarını alaraq oyunu inkişaf etdirmişdir. Ubisoft’unUbisoftun etdiyiyaratdığı POP oyunlarında MechnerMeçner məsləhətçi olaraq vəzifə almışdır.
 
== Hekayə ==
{{Məzmun}}
Kaliena'yı[[Prince daof yanınaPersia: alaraqWarrior Within|Warrior Within]]in sonunda zaman qumlarının yaradıldığı adadan Kalienanı özü ilə götürüb adadan ayrılan şahzadə ölümcül bir səhvsəhvə yol eləmişdirverir. Şahzadə onuKalienanı öz zamanına gətirərək zaman qumlarının qum saatında edilməsiniyaranmasında maneə olmuşdur,olmuş olur və bütün tarix dəyişir. Bir zamanlar öz kralına xəyanət edən və zaman xancərinəxəncərinə sahib olmaq isdəyənistəyən vəziri şahzadə heç bir zaman öldürməmişdir. Şahzadə və atası kral Sharaman’ınŞaramanın ordusuylaordusu Hindisdanıilə Hindistanı heç bir zaman işğal etməmişdiretməmişlər. Hər şeyi yoluna qoyduğunu düşünən şahzadə daşıdığı zaman amuletini dənizin soyuq sularına bıraxırkənatarkən, vəzir ölümsüzlük tutqusuylaarzusu ilə Babili[[Babil]]i işğal edəredir.
Şahzadə öz həyatını qurtarmaq üçün Kaliena'yı öldürməy məcburdur. Çünki zaman qumlarına görə Dahaka adlı bir yaratıq onu gördüyü yerdə qovmaqdadır. Buna görə zaman qumlarının yaratıldığı adaya yelkən açır. Kaliena ilə savaşıb onu öldürür. Ancaq Kaliena da şahzadə kimi öz sonunu dəyişdirme çabası içindədir. Bunu öyrenen şahzadə bir qərar verir. Sarayda gizli olan gizəmli bir masqa ilə təkrar adaya gəldiyi vaxta dönər. Bu dəfə əlində su qılıncı vardır və Dahaka ilə savaşıb onu məğlub edər.
 
Şahzadə vətəninə çatdığında acı gərçəkləhəqiqətlə üzləşir və oradan qaçamadanqaça bilmədən gəmiləri batırılır. Kaliena vezirinvəzirin adamlarına əsir düşerdüşür. Onun arxasındanxilas etməyə gedən şahzadə axırda onu tapır, ancaq xilas edə bilmir. Vəziri görən şahzadə çaşırözünü itirirvəzirinvəzir yanında gətirdiyi zaman xəncəri ilə Kaliena'nıKalienanı öldürür. Kaliena'nınKalienanın bədəni zamanın qumlarına dönüşərəkçevrilərək bütün şəhərə dağılıryayılır. Vəzir artıq istədiyinəistəyinə qovuşmuşdur., o Olümsüzölümsüz olur. Ancaq forması da dəyişir və bir yaratığaməxluqa dönür. Şahzadə son bir hücumhəmlə ilə zaman xəncərini vəzirdenvəzirdən almağı bacarır, amma o da zaman qumlarındanqumlarının təsirinə nəsibiniməruz alırqalır. Artıq onun da içində ölümcül bir varlıq ortaya çıxmışdır.
Kaliena'yı da yanına alaraq adadan ayrılan şahzadə ölümcül bir səhv eləmişdir. Şahzadə onu öz zamanına gətirərək zaman qumlarının qum saatında edilməsini maneə olmuşdur, bütün tarix dəyişir. Bir zamanlar öz kralına xəyanət edən və zaman xancərinə sahib olmaq isdəyən vəziri şahzadə heç bir zaman öldürməmişdir. Şahzadə və atası kral Sharaman’ın ordusuyla Hindisdanı heç bir zaman işğal etməmişdir. Hər şeyi yoluna qoyduğunu düşünən şahzadə daşıdığı zaman amuletini dənizin soyuq sularına bıraxırkən vəzir ölümsüzlük tutqusuyla Babili işğal edər.
 
Şahzadə şəhərin hər yerində vəziri qovur. Ancaq ümid etmədiyi bir nəfərlə qarşılaşır. Bu Hindisdan kralının savaşçıdöyüşkən qızı Farah’dırFarahdır. Vəzir kralı öldürüb və qızını da tutsaqəsir olaraq yanında gətirmişdir. Buna görə, o da şahzadə kimi vəziri öldürmək istəyir. Buna görəonlar güclərinibirlikdə birləşdirirlər.hərəkət Şahzadəetməyə hərbaşlayırlar. nə qədər köhnəKöhnə hadisələr yaşanmasa da, şahzadə onların hamsını xatırlamaqdadır. Ancaq Farah'ınFarahın heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Şahzadənin içindəki pislik isə zaman-zaman gün üzünəüzə çıxır və şahzadə qaranlıq bir yaratığaməxluqa dönür. Ancaq şüuru hələdəhələ də yerindədir. Buna görə bu halını idarənəzarətdə altında tutursaxlayır. Farah onu bu halda görür və öldürmək istəyir., Ancaqancaq öldürmür. Şahzadə bunun sadəcə bir dəyişimdəyişilmə olduğunu və şüurunun hələdəhələ də yerində olduğunuolduğuna razı salmağa çalışır. Ancaq bacarıqsızbuna nail ola oluncabilmədikdə, yolları keçici bir müddətmüddətə ayrılır. Şahzadə tələyə düştüyündədüşdükdə Farah yenidən meydana çıxıb onun həyatını qurtarır. Beləcə yenidən birlikdə vəzirin arxasına düşürlər.
Şahzadə vətəninə çatdığında acı gərçəklə üzləşir və oradan qaçamadan gəmiləri batırılır. Kaliena vezirin adamlarına əsir düşer. Onun arxasından gedən şahzadə axırda onu tapır ancaq xilas edə bilmir. Vəziri görən şahzadə çaşır və vəzirin yanında gətirdiyi zaman xəncəri ilə Kaliena'nı öldürür. Kaliena'nın bədəni zamanın qumlarına dönüşərək bütün şəhərə dağılır. Vəzir artıq istədiyinə qovuşmuşdur. Olümsüz olur. Ancaq forması da dəyişir və bir yaratığa dönür. Şahzadə son bir hücum ilə zaman xəncərini vəzirden almağı bacarır amma o da zaman qumlarından nəsibini alır. Artıq onun da içində ölümcül bir varlıq ortaya çıxmışdır.
 
Bu vaxt şahzadənin ağıl müəllimi olan yaşlı müdrik Babildəki insanları təşkilatlandıraraq qiyama liderlik edəredir. Şahzadə və Farah Babil qulləsininqülləsinin ən üst qatınamərtəbəsinə çıxmağa çalışarkən vəzirvəzirin tərəfindənqurduğu tələyə düşürlər. Vəzir Farah'ıFarahı tutur və şahzadəni qulləninqüllənin boşluğuna atır. Ancaq şahzadə ohəmin andaan dəyişimdəyişilərək geçirərəkxilas qurtulurolur.
Şahzadə şəhərin hər yerində vəziri qovur. Ancaq ümid etmədiyi bir nəfərlə qarşılaşır. Bu Hindisdan kralının savaşçı qızı Farah’dır. Vəzir kralı öldürüb və qızını da tutsaq olaraq yanında gətirmişdir. Buna görə o da şahzadə kimi vəziri öldürmək istəyir. Buna görə güclərini birləşdirirlər. Şahzadə hər nə qədər köhnə hadisələr yaşanmasa da hamsını xatırlamaqdadır. Ancaq Farah'ın heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Şahzadənin içindəki pislik isə zaman-zaman gün üzünə çıxır və şahzadə qaranlıq bir yaratığa dönür. Ancaq şüuru hələdə yerindədir. Buna görə bu halını idarə altında tutur. Farah onu bu halda görür və öldürmək istəyir. Ancaq öldürmür. Şahzadə bunun sadəcə bir dəyişim olduğunu və şüurunun hələdə yerində olduğunu razı salmağa çalışır. Ancaq bacarıqsız olunca yolları keçici bir müddət ayrılır. Şahzadə tələyə düştüyündə Farah yenidən meydana çıxıb həyatını qurtarır. Beləcə yenidən birlikdə vəzirin arxasına düşürlər.
 
Şahzadə zindanlardan çıxmanınçıxmağın yolunu axtaranaxtardığı vaxt atasının cəsədiylə qarşılaşır. Bu hadisə ona çox təsir edəredir və içindəki bütün pisliyi basdırırməhv edir. Qaranlıq tərəfini idarə altına almağıala bacarırbilir.
Bu vaxt şahzadənin ağıl müəllimi olan yaşlı müdrik Babildəki insanları təşkilatlandıraraq qiyama liderlik edər. Şahzadə və Farah Babil qulləsinin ən üst qatına çıxmağa çalışarkən vəzir tərəfindən tələyə düşürlər. Vəzir Farah'ı tutur və şahzadəni qullənin boşluğuna atır. Ancaq şahzadə o anda dəyişim geçirərək qurtulur.
 
ƏnSonda sonundaşahzadə qulləninqüllənin ən təpəsinəüst nöqtəsinə çıxaraq vəzirlevəzirlə üzləşir. Onunla savaşır və onu məğlub edir.
Şahzadə zindanlardan çıxmanın yolunu axtaran vaxt atasının cəsədiylə qarşılaşır. Bu hadisə ona çox təsir edər və içindəki bütün pisliyi basdırır.Qaranlıq tərəfini idarə altına almağı bacarır.
Ən sonunda qullənin ən təpəsinə çıxaraq vəzirle üzləşir. Onunla savaşır və onu məğlub edir.
 
Zaman xəncərini vəzirin sinəsinə batırır beyləcəvə beləcə zamanın qumları yenidən Kaliena'nınKalienanın bədenindəbədənində toplanır. Ona artıq zamanın geldiyinigəldiyini söyləyir. Zaman xəncərini əlinə alır və xancərxəncər onun bədəni ilə birləşir. Şahzadənin zaman qumlarından təsirlənənzədələnən bədənini sağaldır və ortadanyoxa itərçıxır.
SadəcəLakin şahzadənin içindəki pis mənliyi qalmışdır. Şahzadə onunla da öz zehinnindəzehnində üzləşir. Farah'ınFarahın ona səsləndiyini eşidən şahzadə onu orada buraxaraqqoyaraq oyanır. Daha sonra Farah'aFaraha daha əvvəldənəvvəl başındanbaşına geçəngələn bütün hekayəyihadisələri danışır.
 
== Xarakterlər ==
=== Şahzadə ===
 
Kral Sharaman'ınŞaramanın Hindisdanı işğaliişğalı vaxtı zaman xəncərini aldı. ZamanınZaman qumlarının içində tapıldığıyerləşən qum saatının möhürünü açaraq zamanı dəyişdirdi. Buna görə Dahaka adlı yaratıqməxluq onun arxasınca düşdü. Beləcə bu yaratıqtanməxluqdan qurtulmaqyaxa qurtarmaq istəyən şahzadə zamanınzaman qumlarının yatalışınıyaranmasını əngəlləmək üzrə danışmanıüçün yaşlı adamınməsləhətçisinin rəhbərliyindərəhbərliyi ilə zaman adasına yolculuqsəyahət etdi. Burada Dahaka'nıDahakanı məğlub edən şahzadə Kaliena'nıKalienanı da yanına alaraq Babilə qayıtdı.
 
=== Ölümcül şahzadə ===
 
Şahzadənin Kaliena'yıKalienanı qurtarmaxilas çabalarıetməyə vaxtıcəhd edərkən yaralanması və zamanınzaman qumlarındanqumlarının ətkilənməsitəsirinə nəticəsiməruz qalması nəticəsində ortaya çıxmış alt mənliyi. OnunBu onun bədənində və zehinindəzehnində var olan zaman zamanbəzən ortayaüzə çıxan qaranlıq bir yaratıqdırməxluqdur. Şahzadənin çevikliyinə və yetenəklərinəbacarıqlarına sahibsahibdir və qolundan çıxan zəncirlə ölümcüldür.
 
'''=== Kaliena''' ===
 
Zaman adasında yaşayan və zamanın qumlarını yaratanyaradan insan olaraq bilinirinsandır. ƏslƏsas yetənəyibacarığı zamana hökm etməsidir. Öz gələcəyinə baxır və gələcəkdən gələn bir nəfərə görə öldüyünü görür. Buna görə Şahzadəni saxlamaqdayandırmaq üçün hər şeyi eləyiredir, ancaq bacarmır. Yenə də şahzadə onu xilas edərək öz zamanına gətirir. Ölümsüzlük arayışı içindəkiaxtarışındakı vəzir tərəfindən öldürülərək həyatı sona çatır.
'''Kaliena'''
Zaman adasında yaşayan və zamanın qumlarını yaratan insan olaraq bilinir. Əsl yetənəyi zamana hökm etməsidir. Öz gələcəyinə baxır və gələcəkdən gələn bir nəfərə görə öldüyünü görür. Buna görə Şahzadəni saxlamaq üçün hər şeyi eləyir, ancaq bacarmır. Yenə də şahzadə onu xilas edərək öz zamanına gətirir. Ölümsüzlük arayışı içindəki vəzir tərəfindən öldürülərək həyatı sona çatır.
 
=== Farah ===
 
HindisdanHindistan kralının savaşçıdöyüşkən qızıdır. Mükəmməl dərəcədə ox və yay işlədə bilir. Çevikliyi iləsayəsində çətin vaxtlardaməqamlarda qurtulmaqdaxilas olduğcaolmağı yaxşıdırbacarır. Şahzadə "Sands of Time'"dakı hadisələri dəyişdirdiyi üçün şahzadəni xatırlamır. Ancaq şahzadə onu xatırlayır.
 
=== Vəzir ===
 
İlk oyundan tanıdığımız vəzir şahzadənin zamanı dəyişdirməsiylədəyişdirməsi ilə ölməmişdir. Ölümsüzlük uğurunauğrunda öz kralına xəyanət etmiş, zaman xəncərini və Farah'ıFarahı da tutsaqəsir alaraq Babili işqal etmişdir. KalienayıKalienanı öldürərək dəyişim geçirmişdirdəyişilmiş və bir yaratığaməxluqa dönmüşdür. Oyunun son düşməni olaraq qarşımıza çıxır. Kalienanın intiqamınaintiqamını almaq, xalqına elədiklərinietdiklərinin ödətməkəvəzini isdəyənçıxmaq istəyən şahzadə tərəfindən bir dəfə daha qalıcı olaraq həyatına sonyenidən veriliröldürülür.
 
== Xarici keçidlər ==