"Dirayə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

97 bayt əlavə edildi ,  9 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Dirayə hədisin sənədi, mətni, təriqi - istər səhih ola istərsədə əlil və həmçinin məqbulu mərduddan ayırmaq üçün ehtiyyac duyulanlardan bəhs edən elmdir. [[Şeyx Bəhauddin Amili]] "əl-Vəcizə" kitabindakitabında dirayə elminə bu cür tərif vermişdir: "Dirayə hədisin sənədi, mətni, necə təhəmmül olunması və nəql olunma ədəblərindən bəhs edən elmdir.
 
Ayətullah Cə`fər Subhani Dirayə elmini bu cür tə`rif etmişdir:
{{Sitatın əvvəli}}
 
"Dirayə hədisin sənədi, mətni, necə təhəmmül olunması və nəql olunma ədəblərindən bəhs edən elmdir.
 
{{Sitatın sonu}}
 
[[Ayətullah Cə`fərCəfər Subhani]] Dirayə elmini bu cür tə`riftərif etmişdir:
 
{{Sitatın əvvəli}}
 
Dirayə hədisə sənəd və ya mətn baxımından ariz olan hallardan bəhs edən elmdir. Sənəd dedikdə ayrı-ayrı ravilər deyil, hədisin tam təriqi (ravilər məcmusu) nəzərdə tutulur. Raviləri ayrı-ayrıliqda, məfəssəl şəkildə araşdırmaq isə "rical" elminin öhdəsinə düşür.
 
{{Sitatın sonu}}
 
Yuxarıda deyilənlərə aydınlıq gətirək:
1.Sənəd: Mətnin təriqinə deyilir ki, burada bir-birindən nəql edən bütün kəslər nəzərdə tutulur.
 
2.Mətn: Hədisin mə`nasınımənasını bərqərar edən sözlərdir. Hansı ki, bu sözlər [[Məhəmməd|peyğəmbər (s.a.a.s)]]məsum[[On iki imam|imamların (a.s.) ]]
kəlamlarıdır.
 
3.Sünnət: Mə`sumun sözü, fe`lifeli və təqriridir.
 
4.Hədis: Məsumun sözünü, felini və təqririni hekayət edən kəlamdır.