"Quran surələrinin siyahısı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
<center>
{{vikiləşdirmək}}
{|
|
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
!Sıra
!Surə adı
! class="unsortable" | Azəri türkcə adı(s)
!Ayələri sayısı
!Nuzul tərtibi
!Nuzul yeri
|-
|1
| [[الفاتحة]]
| [[Fatihə surəsi]] (Kitabı açan surəsi)
|7
|5
|Məkkə
|-
|2
|[[البقرة]]
| [[Bəqərə surəsi]] (İnək surəsi)
|286
|87
|Mədinə
|-
|3
|[[آل عمران]]
| [[Al-İmran surəsi]] (İmran ailəsi surəsi)
|200
|89
|Mədinə
|-
|4
|[[النساء]]
| [[Nisa surəsi]] (Qadınlar surəsi)
|176
|92
|Mədinə
|-
|5
|[[المائدة]]
| [[Maidə surəsi]] (Süfrə surəsi)
|120
|113
|Mədinə
|-
|6
|[[الأنعام]]
| [[Ənam surəsi]] (Davar surəsi)
|165
|55
|Məkkə
|-
|7
|[[الأعراف]]
| [[Əraf surəsi]] (Sədd surəsi)
|206
|39
|Məkkə
|-
|8
|[[الأنفال]]
| [[Ənfal surəsi]] (Qənimət surəsi)
|75
|88
|Mədinə
|-
|9
|[[التوبة]]
| [[Təvbə surəsi]] (Tövbə surəsi)
|129
|114
|Mədinə
|-
|10
|[[يونس]]
| [[Yunus surəsi]] (Yunus (ə) surəsi)
|109
|51
|Məkkə
|-
|11
|[[هود]]
| [[Yunus surəsi]] (Yunus (ə) surəsi)
|123
|52
|Məkkə
|-
|12
|[[يوسف]]
| [[Yusuf surəsi]] (Yusif (ə) surəsi)
|111
|53
|Məkkə
|-
|13
|[[الرعد]]
| [[Rəd surəsi]] (Göy gurultusu surəsi)
|43
|96
|Mədinə
|-
|14
|[[إبراهيم]]
| [[İbrahim surəsi]] (İbrahim (ə) surəsi)
|52
|72
|Məkkə
|-
|15
|[[الحجر]]
| [[Hicr surəsi]] (Daşlı sahə surəsi)
|99
|54
|Məkkə
|-
|16
|[[النحل]]
| [[Nəhl surəsi]] (Bal arısı surəsi)
|128
|70
|Məkkə
|-
|17
|[[الإسراء]]
| [[İsra surəsi]] (gecə vaxtı seyr) və ya Bəni-İsrail (İsrail oğulları surəsi)
|111
|50
|Məkkə
|-
|18
|[[الکهف]]
| [[Kəhf surəsi]] (Mağara surəsi)
|110
|69
|Məkkə
|-
|19
|[[مريم]]
| [[Məryəm surəsi]] (Məryəm (ə) surəsi)
|98
|44
|Məkkə
|-
|20
|[[طه]]
| [[Taha surəsi]] Taha surəsi
|135
|45
|Məkkə
|-
|21
|[[الأنبیاء]]
| [[Ənbiya surəsi]] (Peyğəmbərlər surəsi)
|112
|73
|Məkkə
|-
|22
|[[الحج]]
| [[Həcc surəsi]] (Həcc surəsi)
|78
|104
|Mədinə
|-
|23
|[[المؤمنون]]
| [[Muminun surəsi]] (Möminlər surəsi)
|118
|74
|Məkkə
|-
|24
|[[النور]]
| [[Nur surəsi]] (Nur surəsi)
|64
|103
|Mədinə
|-
|25
|[[الفرقان]]
| [[Furqan surəsi]] (Fəqləndirmə surəsi)
|77
|42
|Məkkə
|-
|26
|[[الشعراء]]
| [[Şuəra surəsi]] (Şairlər surəsi)
|227
|47
|Məkkə
|-
|27
|[[النمل]]
| [[Nəml surəsi]] (Qarışqalar surəsi)
|93
|48
|Məkkə
|-
|28
|[[القصص]]
| [[Qəsəs surəsi]] (Hekayət surəsi)
|88
|49
|Məkkə
|-
|29
|[[العنکبوت]]
| [[Ənkəbut surəsi]] (Hörümçək surəsi)
|69
|85
|Məkkə
|-
|30
|[[الروم]]
| [[Rum surəsi]] (Rumlular surəsi)
|60
|84
|Məkkə
|-
|31
|[[لقمان]]
| [[Luqman surəsi]] (Loğman (ə) surəsi)
|34
|57
|Məkkə
|-
|32
|[[السجدة]]
| [[Səcdə surəsi]] (Səcdə surəsi)
|30
|75
|Məkkə
|-
|33
|[[الأحزاب]]
| [[Əhzab surəsi]] (Dəstələr)
|73
|90
|Mədinə
|-
|34
|[[سبأ]]
| [[Səbə surəsi]] (Səba surəsi)
|54
|58
|Məkkə
|-
|35
|[[فاطر]]
| [[Fatir surəsi]] (Yaradan surəsi)
|45
|43
|Məkkə
|-
|36
|[[يس]]
| [[Yasin surəsi]] Yasin surəsi
|83
|41
|Məkkə
|-
|37
|[[الصافات]]
| [[Saffat surəsi]] (Səf-Səf duranlar surəsi)
|182
|56
|Məkkə
|-
|38
|[[ص]]
| [[Sad surəsi]] Sad surəsi
|88
|38
|Məkkə
|-
|39
|[[الزمر]]
| [[Zumər surəsi]] (Zümrələr surəsi)
|75
|59
|Məkkə
|-
|40
|[[غافر]]
| [[Ğafir surəsi | Mumin surəsi]] (Mömin surəsi)
|85
|60
|Məkkə
|-
|41
|[[فصلت]]
| [[Fussilət surəsi]] (Müfəssəl izah edilmiş surəsi)
|54
|61
|Məkkə
|-
|42
|[[الشوری]]
| [[Şura surəsi]] (Şura surəsi)
|53
|62
|Məkkə
|-
|43
|[[الزخرف]]
| [[Zuxruf surəsi]] (Qızıl bəzəklər surəsi)
|89
|63
|Məkkə
|-
|44
|[[الدخان]]
| [[Duxan surəsi]] (Duman surəsi)
|59
|64
|Məkkə
|-
|45
|[[الجاثية]]
| [[Casiyə surəsi]] (Diz çökmüş camaat surəsi)
|37
|65
|Məkkə
|-
|46
|[[الأحقاف]]
| [[Əhqaf surəsi]] (Qumsal təpələr surəsi)
|35
|66
|Məkkə
|-
|47
|[[محمد]]
| [[Muhəmməd surəsi]] (Məhəmməd (s) surəsi)
|38
|95
|Mədinə
|-
|48
|[[الفتح]]
| [[Fəth surəsi]] (Fəth surəsi)
|29
|112
|Mədinə
|-
|49
|[[الحجرات]]
| [[Hucurat surəsi]] (Otaqlar surəsi)
|18
|107
|Mədinə
|-
|50
|[[ق]]
| [[Qaf surəsi]] (Qaf surəsi)
|45
|43
|Məkkə
|-
|51
|[[الذاريات]]
| [[Zariyat surəsi]] (Sovurub dağıdan küləklər surəsi)
|60
|67
|Məkkə
|-
|52
|[[الطور]]
| [[Tur surəsi]] (Dağ surəsi)
|49
|76
|Məkkə
|-
|53
|[[النجم]]
| [[Nəcm surəsi]] (Ulduz surəsi)
|62
|23
|Məkkə
|-
|54
|[[القمر]]
| [[Qəmər surəsi]] (Ay surəsi)
|55
|37
|Məkkə
|-
|55
|[[الرحمن]]
| [[Rəhman surəsi]] (Rəhmli olan Allah surəsi)
|78
|97
|Mədinə
|-
|56
|[[الواقعة]]
| [[Vaqiə surəsi]] (Vaqiə surəsi)
|96
|46
|Məkkə
|-
|57
|[[الحديد]]
| [[Hədid surəsi]] (Dəmir surəsi)
|29
|94
|Mədinə
|-
|58
|[[المجادلة]]
| [[Mucadələ surəsi]] (Mücadilə surəsi)
|22
|106
|Mədinə
|-
|59
|[[الحشر]]
| [[Həşr surəsi]] (Toplanma surəsi)
|24
|101
|Mədinə
|-
|60
|[[الممتحنة]]
| [[Mumtəhinə surəsi]] (İmtahana çəkilən qadın surəsi)
|13
|91
|Mədinə
|-
|61
|[[الصف]]
| [[Səff surəsi]] (Səf surəsi)
|14
|111
|Mədinə
|-
|62
|[[الجمعة]]
| [[Cumuə surəsi]] (Cümə surəsi)
|11
|109
|Mədinə
|-
|63
|[[المنافقون]]
| [[Munafiqun surəsi]] (Münafiqlər surəsi)
|11
|105
|Mədinə
|-
|64
|[[التغابن]]
| [[Təğabun surəsi]] (Qarşılıqlı aldanma surəsi)
|18
|110
|Mədinə
|-
|65
|[[الطلاق]]
| [[Təlaq surəsi]] (Boşanma surəsi)
|12
|99
|Mədinə
|-
|66
|[[التحريم]]
| [[Təhrim surəsi]] (Qadağan surəsi)
|12
|108
|Mədinə
|-
|67
|[[الملک]]
| [[Təhrim surəsi]] (Qadağan surəsi)
|30
|77
|Məkkə
|-
|68
|[[القلم]]
| [[Nun və ya əl-Qələm surəsi]] (Qələm surəsi)
|52
|2
|Məkkə
|-
|69
|[[الحاقة]]
| [[Haqqə surəsi]] (Haqq olan qiyamət surəsi)
|52
|78
|Məkkə
|-
|70
|[[المعارج]]
| [[Məaric surəsi]] (Dərəcələr, yaxud Pillələr surəsi)
|44
|79
|Məkkə
|-
|71
|[[نوح]]
| [[Nuh surəsi]] (Nuh əleyhissəlam surəsi)
|28
|71
|Məkkə
|-
|72
|[[الجن]]
| [[Cinn surəsi]] (Cinlər surəsi)
|28
|40
|Məkkə
|-
|73
|[[المزمل]]
| [[Muzzəmmil surəsi]] (Örtünüb bürünən surəsi)
|20
|3
|Məkkə
|-
|74
|[[المدثر]]
| [[Muddəssir surəsi]] (Bürünüb sarınan surəsi)
|56
|4
|Məkkə
|-
|75
|[[القيامة]]
| [[Qiyamə surəsi]] (Qiyamət surəsi)
|40
|31
|Məkkə
|-
|76
|[[الإنسان]]
| [[İnsan surəsi]] (İnsan) və ya əd-Dəhr (Dövr surəsi)
|31
|98
|Mədinə
|-
|77
|[[المرسلات]]
| [[Mursəlat surəsi]] (Bir-birinin ardınca göndərilənlər surəsi)
|50
|33
|Məkkə
|-
|78
|[[النبأ]]
| [[Nəbə surəsi]] (Böyük xəbər surəsi)
|40
|80
|Məkkə
|-
|79
|[[النازعات]]
| [[Naziat surəsi]] (Can alanlar surəsi)
|46
|81
|Məkkə
|-
|80
|[[عبس]]
| [[Əbəs surəsi]] (Qaşqabağını tökdü surəsi)
|43
|24
|Məkkə
|-
|81
|[[التکوير]]
| [[Təkvir surəsi]] (Sarınma surəsi)
|29
|7
|Məkkə
|-
|82
|[[الإنفطار]]
| [[İnfitar surəsi]] (Parçalanma surəsi)
|19
|82
|Məkkə
|-
|83
|[[المطففين]]
| [[Mutəffifin surəsi]] (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar surəsi)
|36
|86
|Məkkə
|-
|84
|[[الإنشقاق]]
| [[İnşiqaq surəsi]] (Yarılma surəsi)
|25
|83
|Məkkə
|-
|85
|[[البروج]]
| [[Buruc surəsi]] (Bürclər surəsi)
|22
|27
|Məkkə
|-
|86
|[[الطارق]]
| [[Tariq surəsi]] (Gecə gələn surəsi)
|17
|35
|Məkkə
|-
|87
|[[الأعلی]]
| [[Əla surəsi]] (Ən uca surəsi)
|19
|8
|Məkkə
|-
|88
|[[الغاشية]]
| [[Ğaşiyə surəsi]] (Bürünən surəsi)
|26
|68
|Məkkə
|-
|89
|[[الفجر]]
| [[Fəcr surəsi]] (Dan yeri surəsi)
|30
|10
|Məkkə
|-
|90
|[[البلد]]
| [[Bələd surəsi]] (Şəhər surəsi)
|20
|35
|Məkkə
|-
|91
|[[الشمس]]
| [[Şəms surəsi]] (Günəş surəsi)
|15
|26
|Məkkə
|-
|92
|[[الليل]]
| [[Ləyl surəsi]] (Gecə surəsi)
|21
|9
|Məkkə
|-
|93
|[[الضحی]]
| [[Zuha surəsi]] (Səhər və ya səhər işığı surəsi)
|11
|11
|Məkkə
|-
|94
|[[الشرح]]
| [[İnşirah surəsi]] (Açılma və ya Genişlənmə surəsi)
|8
|12
|Məkkə
|-
|95
|[[التين]]
| [[Tin surəsi]] (Əncir surəsi)
|8
|28
|Məkkə
|-
|96
|[[العلق]]
| [[Ələq surəsi]] (Laxtalanmış qan surəsi)
|19
|1
|Məkkə
|-
|97
|[[القدر]]
| [[Qədr surəsi]] (Qədr gecəsi surəsi)
|5
|25
|Məkkə
|-
|98
|[[البينة]]
| [[Bəyyinə surəsi]] (Açıq-aydın dəlil surəsi)
|8
|100
|Mədinə
|-
|99
|[[الزلزال]]
| [[Zilzal surəsi]] (Zəlzələ surəsi)
|8
|93
|Mədinə
|-
|100
|[[العاديات]]
| [[Adiyat surəsi]] (Qaçan atlar surəsi)
|11
|14
|Məkkə
|-
|101
|[[القارعة]]
| [[Qariə surəsi]] (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət surəsi)
|11
|30
|Məkkə
|-
|102
|[[التکاثر]]
| [[Təkasur surəsi]] (Çoxluqla öyünmə surəsi)
|8
|16
|Məkkə
|-
|103
|[[العصر]]
| [[Əsr surəsi]] (Axşam çağı surəsi)
|3
|13
|Məkkə
|-
|104
|[[الهمزة]]
| [[Huməzə surəsi]] (Qeybətçi surəsi)
|9
|32
|Məkkə
|-
|105
|[[الفيل]]
| [[Fil surəsi]] (Fil surəsi)
|5
|19
|Məkkə
|-
|106
|[[قريش]]
| [[Qurəyş surəsi]] (Qüreyş)surəsi
|4
|29
|Məkkə
|-
|107
|[[الماعون]]
| [[Maun surəsi]] (Zəkat surəsi)
|7
|17
|Məkkə
|-
|108
|[[الکوثر]]
| [[Kəvsər surəsi]] (Kövsər surəsi)
|3
|15
|Məkkə
|-
|109
|[[الکافرون]]
| [[Kafirun surəsi]] (Kafirlər surəsi)
|6
|18
|Məkkə
|-
|110
|[[النصر]]
| [[Nəsr surəsi]] (Kömək surəsi)
|3
|102
|Mədinə
|-
|111
|[[المسد]]
| [[Əbu Ləhəb surəsi]] (Alov atası surəsi)
|5
|6
|Məkkə
|-
|112
|[[الإخلاص]]
| [[İxlas surəsi]] (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər surəsi)
|4
|22
|Məkkə
|-
|113
|[[الفلق]]
| [[Fələq surəsi]] (Sübh surəsi)
|5
|20
|Məkkə
|-
|114
|[[الناس]]
| [[Nas surəsi]] (İnsanlar surəsi)
|6
|21
|Məkkə
|-
|}
|}
</center>
 
{{İslam}}
 
#[[Fatihə surəsi]] (Kitabı açan surəsi)
#[[Bəqərə surəsi]] (İnək surəsi)
#[[Ali-İmran surəsi]] (İmran ailəsi surəsi)
#[[Nisa surəsi]] (Qadınlar surəsi)
#[[Maidə surəsi]] (Süfrə surəsi)
#[[Ənam surəsi]] (Davar surəsi)
#[[Əraf surəsi]] (Sədd surəsi)
#[[Ənfal surəsi]] (Qənimət surəsi)
#[[Tövbə surəsi]] (Tövbə surəsi)
#[[Yunus surəsi]] (Yunus (ə) surəsi)
#[[Hud surəsi]] (Hud (ə) surəsi)
#[[Yusif surəsi]] (Yusif (ə) surəsi)
#[[Rəd surəsi]] (Göy gurultusu surəsi)
#[[İbrahim surəsi]] (İbrahim (ə) surəsi)
#[[Hicr surəsi]] (Daşlı sahə surəsi)
#[[Nəhl surəsi]] (Bal arısı surəsi)
#[[İsra surəsi]] (gecə vaxtı seyr) və ya Bəni-İsrail (İsrail oğulları surəsi)
#[[Kəhf surəsi]] (Mağara surəsi)
#[[Məryəm surəsi]] (Məryəm (ə) surəsi)
#[[Taha surəsi]] Taha surəsi
#[[Ənbiya surəsi]] (Peyğəmbərlər surəsi)
#[[Həcc surəsi]] (Həcc surəsi)
#[[Muminun surəsi]] (Möminlər surəsi)
#[[Nur surəsi]] (Nur surəsi)
#[[Furqan surəsi]] (Fəqləndirmə surəsi)
#[[Şuəra surəsi]] (Şairlər surəsi)
#[[Nəml surəsi]] (Qarışqalar surəsi)
#[[Qəsəs surəsi]] (Hekayət surəsi)
#[[Ənkəbut surəsi]] (Hörümçək surəsi)
#[[Rum surəsi]] (Rumlular surəsi)
#[[Loğman surəsi]] (Loğman (ə) surəsi)
#[[Səcdə surəsi]] (Səcdə surəsi)
#[[Əhzab surəsi]] (Dəstələr)
#[[Səba surəsi]] (Səba surəsi)
#[[Fatir surəsi]] (Yaradan surəsi)
#[[Yasin surəsi]] Yasin surəsi
#[[Saffat surəsi]] (Səf-Səf duranlar surəsi)
#[[Sad surəsi]] Sad surəsi
#[[Zumər surəsi]] (Zümrələr surəsi)
#[[Mumin surəsi]] (Mömin surəsi)
#[[Fussilət surəsi]] (Müfəssəl izah edilmiş surəsi)
#[[Şura surəsi]] (Şura surəsi)
#[[Zuxruf surəsi]] (Qızıl bəzəklər surəsi)
#[[Duxan surəsi]] (Duman surəsi)
#[[Casiyə surəsi]] (Diz çökmüş camaat surəsi)
#[[Əhqaf surəsi]] (Qumsal təpələr surəsi)
#[[Məhəmməd surəsi]] (Məhəmməd (s) surəsi)
#[[Fəth surəsi]] (Fəth surəsi)
#[[Hucurat surəsi]] (Otaqlar surəsi)
#[[Qaf surəsi]] (Qaf surəsi)
#[[Zariyat surəsi]] (Sovurub dağıdan küləklər surəsi)
#[[Tur surəsi]] (Dağ surəsi)
#[[Nəcm surəsi]] (Ulduz surəsi)
#[[Qəmər surəsi]] (Ay surəsi)
#[[Rəhman surəsi]] (Rəhmli olan Allah surəsi)
#[[Vaqiə surəsi]] (Vaqiə surəsi)
#[[Hədid surəsi]] (Dəmir surəsi)
#[[Mucadələ surəsi]] (Mücadilə surəsi)
#[[Həşr surəsi]] (Toplanma surəsi)
#[[Mumtəhinə surəsi]] (İmtahana çəkilən qadın surəsi)
#[[Səff surəsi]] (Səf surəsi)
#[[Cumuə surəsi]] (Cümə surəsi)
#[[Munafiqun surəsi]] (Münafiqlər surəsi)
#[[Təğabun surəsi]] (Qarşılıqlı aldanma surəsi)
#[[Talaq surəsi]] (Boşanma surəsi)
#[[Təhrim surəsi]] (Qadağan surəsi)
#[[Mulk surəsi]] (Mülk və ya Hakimiyyət surəsi)
#[[Nun və ya əl-Qələm surəsi]] (Qələm surəsi)
#[[Haqqə surəsi]] (Haqq olan qiyamət surəsi)
#[[Məaric surəsi]] (Dərəcələr, yaxud Pillələr surəsi)
#[[Nuh surəsi]] (Nuh əleyhissəlam surəsi)
#[[Cinn surəsi]] (Cinlər surəsi)
#[[Muzzəmmil surəsi]] (Örtünüb bürünən surəsi)
#[[Muddəssir surəsi]] (Bürünüb sarınan surəsi)
#[[Qiyamə surəsi]] (Qiyamət surəsi)
#[[İnsan surəsi]] (İnsan) və ya əd-Dəhr (Dövr surəsi)
#[[Mursəlat surəsi]] (Bir-birinin ardınca göndərilənlər surəsi)
#[[Nəbə surəsi]] (Böyük xəbər surəsi)
#[[Naziat surəsi]] (Can alanlar surəsi)
#[[Əbəsə surəsi]] (Qaşqabağını tökdü surəsi)
#[[Təkvir surəsi]] (Sarınma surəsi)
#[[İnfitar surəsi]] (Parçalanma surəsi)
#[[Mutəffifin surəsi]] (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar surəsi)
#[[İnşiqaq surəsi]] (Yarılma surəsi)
#[[Buruc surəsi]] (Bürclər surəsi)
#[[Tariq surəsi]] (Gecə gələn surəsi)
#[[Əla surəsi]] (Ən uca surəsi)
#[[Ğaşiyə surəsi]] (Bürünən surəsi)
#[[Fəcr surəsi]] (Dan yeri surəsi)
#[[Bələd surəsi]] (Şəhər surəsi)
#[[Şəms surəsi]] (Günəş surəsi)
#[[Leyl surəsi]] (Gecə surəsi)
#[[Zuha surəsi]] (Səhər və ya səhər işığı surəsi)
#[[İnşirah surəsi]] (Açılma və ya Genişlənmə surəsi)
#[[Tin surəsi]] (Əncir surəsi)
#[[Ələq surəsi]] (Laxtalanmış qan surəsi)
#[[Qədr surəsi]] (Qədr gecəsi surəsi)
#[[Bəyyinə surəsi]] (Açıq-aydın dəlil surəsi)
#[[Zilzal surəsi]] (Zəlzələ surəsi)
#[[Adiyat surəsi]] (Qaçan atlar surəsi)
#[[Qariə surəsi]] (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət surəsi)
#[[Təkasur surəsi]] (Çoxluqla öyünmə surəsi)
#[[Əsr surəsi]] (Axşam çağı surəsi)
#[[Huməzə surəsi]] (Qeybətçi surəsi)
#[[Fil surəsi]] (Fil surəsi)
#[[Qureyş surəsi]] (Qüreyş)surəsi
#[[Maun surəsi]] (Zəkat surəsi)
#[[Kovsər surəsi]] (Kövsər surəsi)
#[[Kafirun surəsi]] (Kafirlər surəsi)
#[[Nəsr surəsi]] (Kömək surəsi)
#[[Əbu Ləhəb surəsi]] (Alov atası surəsi)
#[[İxlas surəsi]] (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər surəsi)
#[[Fələq surəsi]] (Sübh surəsi)
#[[Nas surəsi]] (İnsanlar surəsi)
 
 
49

edits