Ramiz Əskər: Redaktələr arasındakı fərq

480 bayt əlavə edildi ,  10 il öncə
Sətir 27:
 
== Həyatı ==
Ramiz Əskər 10 yanvar 1954-cü ildə Amasiya rayonunun Qaraçanta kəndində ziyalımüəllim ailəsində anadan olmuşdur. M.V.Lomonosov adınaad. Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmişdir (1978).
Azərbaycan radiosunda redaktor (1978-83), Azərbaycan, türk, ərəb, fars, Azərbaycan, ingilis, fransız və alman dillərində çıxan “Azerbaycan«Azərbaycan bu bugün”gün» jurnalının baş redaktoru (1983-84), kiril, latın və ərəb əlifbaları ilə nəşr olunan “Odlar«Odlar yurdu”yurdu» qəzetinin baş redaktoru (1984-91), “Hürriyet”«Hürriyyət» qəzetinin (İstanbul) ve Uluslararası Xəbər Ajansının (Ankara) Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri (1991-93), XariciXarıci Turizm Şurasının idarə rəisi (1993-94), “XXI«XXI əsr”əsr» qəzetininqəzetınin baş redaktoru (1994-96), “Yeni«Yeni Forum”Forum» jurnalının (Ankara) Bakı təmsilçisi (1993-97) vəzifələrində işləmişdirolmuşdur. 1997-ci ildənil¬dən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibidir. 2003-ci ildən Bakı D.Dövlət Universitetinin müəllimidirmüəllimi, (2002bədii tərcümə elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi-müdiri olmuşdur. 2012-ci ildən). Avrasiyaisə TərcüməçilərBDU-nun Birliyinintürk (Ankara)xalqları sədriədəbiyyatı seçilmişdirkafedrasının (2010)müdiridir. Filolo¬giya elmləri doktorudur.
 
Azərbaycanın «Qızıl qələm», «Həsən bəy Zərdabi», «Humay», Türkiyənin «Türk dünyasına xidmət», Türkmənistanın «Altın əsr» və TürkSOY-un «Özəl ödül» mükafatları laureatıdır. «Baburnamə»nin tərcüməsinə görə Özbəkistanın beynəlxalq Babur mükafatına, Bəkir Çobanzadənin əsərlərinin tərcüməsinə görə Ukraynanın beynəlxalq Bəkir Çobanzadə mükafatına, Abdulla Tukayın şeirlərinin tərcüməsinə görə Tatarıstanın «Mədəniyyət sahəsində uğurlar» medalına layiq görülmüşdür. Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun (İPİ, Vyana) üzvü, Azərbaycanın Əməkdar jurnalistidir.
Azərbaycan radiosunda redaktor (1978-83), Azərbaycan, türk, ərəb, fars, ingilis, fransız və alman dillərində çıxan “Azerbaycan bugün” jurnalının baş redaktoru (1983-84), kiril, latın və ərəb əlifbaları ilə nəşr olunan “Odlar yurdu” qəzetinin baş redaktoru (1984-91), “Hürriyet” qəzetinin (İstanbul) ve Uluslararası Xəbər Ajansının (Ankara) Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri (1991-93), Xarici Turizm Şurasının idarə rəisi (1993-94), “XXI əsr” qəzetinin baş redaktoru (1994-96), “Yeni Forum” jurnalının (Ankara) Bakı təmsilçisi (1993-97) vəzifələrində işləmişdir. 1997-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibidir. Bakı D. Universitetinin müəllimidir (2002-ci ildən). Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin (Ankara) sədri seçilmişdir (2010).
Türkologiya, ədəbiyyat, tarix və jurnalistıkaya dair kitablar yazmış, türk, rus, özbək, qazax, uyğur, türkmən, tatar, başqırd, qaqauz dillərindən tərcümələr etmişdir. Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin (Ankara) sədri seçilmişdir (2010).
 
“Qızıl qələm”, “Həsən bəy Zərdabi”, “Humay”, Küveytin “İslama xidmət”, Türkiyənin “Yeni Orhun” və “Türk dünyasına xidmət” mükafatları laureatıdır. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu (İPİ, Vyana), Beynəlxalq Jurnalistlər Birlikləri Konfederasiyası (Moskva) və Avrasiya Jurnalistlər Konfederasiyası (Ankara) idarə heyətlərinin üzvüdür. Türkologiya, ədəbiyyat, tarix və jurnalistika sahəsində kitablar yazmış, türk, rus, özbək, uyğur, türkmən dillərindən tərcümələr etmişdir.
 
Evlidir, üç övladı var.
Anonim istifadəçi