"Ramiz Əskər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

19 bayt çıxarıldı ,  9 il öncə
== Tərcümələri ==
1. Azərbaycan Masalları. Bakı, Yazıçı, 1982, 196 s.
2. M.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Ni¬catNicat, 1991, 248 s.
3. Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı, Yazıçı, 1992, 432 s.
4. Yusif Balasağunlu. Qutadğu bilig. Bakı, Azərnəşr, 1994, 492 s.
10. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, III cild, 400 s.
11. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IV cild, 752 s.
12. N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma inanıram. Bakı, Azər¬nəşrAzərnəşr, 2007, 376 s.
13. Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, I том, 512 с.
14. Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, II том, 400 с.
19. Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 240 s.
20. Todur Zanet. Ana dilim. Bakı, MBM, 2010, 104 s.
21. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 448 s.
22. Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, I cild, 602 s.
23. Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, II cild, 658 s.
29. Mehri Xatun. Divan. Bakı, MBM, 2011, 368 s.
30. Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Baburnamə. Bakı, BXQR, 2011, 432+32 s.
31. Qurbanqulu Berdimühəmmədov. Axaltəkə atı – iftixa¬rı¬mıziftixarımızşöh¬rə¬ti¬mizşöhrətimiz. Bakı, CBS, 2011, 232 s.
32. Türkmən şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2011, 400 s.
33. Abdulla Şahbəndə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 104 s.
34. Türkmən müəmmaları, deyişmələri və vücudnamələ¬rivücudnamələri. Bakı, MBM, 2011, 128 s.
35. Monqolların gizli tarixi. Bakı, MBM, 2011, 360 s.
36. Əli Ağbaş. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011, 150 s.
Anonim istifadəçi