"Ramiz Əskər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

254 bayt əlavə edildi ,  9 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
{{vikiləşdirmək}}
{{Yazıçı
|ŞəkilAdı = Ramiz Əskər.jpg
|ŞəkilOrijinal adı məlumat =
|Şəkil miqyası = 200Ramiz Əskər.jpg
|Şəkil miqyası =
|Adı = Ramiz Əskər
|Tam adı Şəkil məlumat =
|Digərİlk adı adları = Ramiz Əskərov
|FəaliyyətiTəxəllüsü =
|Doğum tarixi = {{Doğum_tarixi_və_yaşıdoğum tarixi və yaşı|1954|1|10}}
|Milliyəti = azərbaycanlı
|Doğum yeri = [[Qaraçanta]], [[Ağbaba mahalı]], {{USSR}}
|Doğum tarixi = {{Doğum_tarixi_və_yaşı|1954|1|10}}
|Vəfatı =
|Doğum yeri = [[Qaraçanta]], [[Ağbaba mahalı]], {{USSR}}
|VəfatıVəfat yeri =
|Vəfat yeri səbəbi =
|VəfatAtası səbəbi =
|DəfnAnası yeri =
|Atası Həyat yoldaşı =
|Anası Uşaqları =
|YoldaşıPeşəsi =
|Uşaqları Vətəndaşlıq =
|MilliyətiMilliyət = [[Azərbaycanlılar|azərbaycanlı]]
|Sayt =
|İmzasıİxtisası =
|MükafatlarıTəhsili =
|Fəaliyyəti =
|Fəaliyyət illəri =
|Əsərlərinin dili =
|İstiqamət =
|AdıJanr = Ramiz= Əskər
|İlk əsəri =
|Mükafatları =
|imdb_id =
|İmzası =
|Sayt =
}}
 
'''Ramiz Əskər''' - Şairazərbaycanlı şair, tərcüməçi, publisist, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru., Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (2006) və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (1980) üzvü.
 
== Həyatı ==
Ramiz Əskər 10 yanvar 1954-cü ildə Amasiya rayonunun Qaraçanta kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmişdir (1978).
Azərbaycan radiosunda redaktor (1978-831983), türk, ərəb, fars, Azərbaycan, ingilis, fransız və alman dillərində çıxan «"Azərbaycan bu gün»" jurnalının baş redaktoru (1983-841984), kiril, latın və ərəb əlifbaları ilə nəşr olunan «"Odlar yurdu»" qəzetinin baş redaktoru (1984-911991), «"Hürriyyət»" qəzetinin (İstanbul) Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri (1991-931993), Xarıci Turizm Şurasının idarə rəisi (1993-941994), «"XXI əsr»" qəzetınin baş redaktoru (1994-961996), «"Yeni Forum»" jurnalının (Ankara) Bakı təmsilçisi (1993-971997) olmuşdur. 1997-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibidir. 2003-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, bədii tərcümə elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi-müdiri olmuşdur. 2012-ci ildən isə BDU-nun türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiridir. Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin professorudur.
Azərbaycanın «"Qızıl qələm»", «"Həsən bəy Zərdabi»", «"Humay»", Türkiyənin «"Türk dünyasına xidmət»", Türkmənistanın «"Altın əsr»" və TürkSOY-un «"Özəl ödül»" mükafatları laureatıdır. «"Baburnamə»"nin tərcüməsinə görə Özbəkistanın beynəlxalq Babur mükafatına, Bəkir Çobanzadənin əsərlərinin tərcüməsinə görə Ukraynanın beynəlxalq Bəkir Çobanzadə mükafatına, Abdulla Tukayın şeirlərinin tərcüməsinə görə Tatarıstanın «"Mədəniyyət sahəsində uğurlar»" medalına layiq görülmüşdür. Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun (İPİ, Vyana) üzvü, Azərbaycanın Əməkdar jurnalistidir.
Türkologiya, ədəbiyyat, tarix və jurnalistıkaya dair kitablar yazmış, türk, rus, özbək, qazax, uyğur, türkmən, tatar, başqırd, qaqauz dillərindən tərcümələr etmişdir. Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin (Ankara) sədri seçilmişdir (2010).
 
== Əsərləri ==
#İqlimdən-iqlimə, təqvimdən-təqvimə. Bakı, İşıq, 1987,104 s.
<poem>
1. İqlimdən-iqlimə,#Qutadğu təqvimdən-təqviməbilig. Bakı, İşıqElm, 19872003,104 320 s.
2#M.K.Atatürk QutadğuTBMM’in biligbanisidir. Bakı, ElmMilli Məclisin mətbəəsi, 2003, 32026 s.
11. #Mahmud Kaşğari. və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, OzanMBM, 2006, IV cild2008, 752432 s.
3. M.K.Atatürk TBMM’in banisidir. Bakı, Milli Məclisin mətbəəsi, 2003, 26 s.
4.#Mahmud MahmudKaşğarinin Kaşğari1000 illik onunyubileyinə «Divanü1000 lüğat-it-türk»biblioqrafik əsərigöstərici. Bakı, MBM, 2008, 43296 s.
5. #Mahmud Kaşğarinin 1000«Divanü illiklüğati-it-türk yubileyinəəsəri 1000üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici. Bakı, MBM, 2008, 96192 s.
6. #Mahmud KaşğarininKaşğari və onun «Divanü lüğatilüğat-it-türk» əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici. Bakı, MBM, 20082009, 192532 s.
7. #Mahmud Kaşğari və onunKaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəriəsərinin tədrisi. Bakı, MBM, 20092010, 532112 s.
8. Mahmud Kaşğarinin «Divanü#Tük lüğat-it-türk»xalqları əsərininədəbiyyatı tədrisioçerkləri. Bakı, MBM, 20102011, 112320 s.
10. #Orxon abidələri. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 272 s.
9. Tük xalqları ədəbiyyatı oçerkləri. Bakı, MBM, 2011, 320 s.
 
10. Orxon abidələri. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 272 s.
</poem>
== Tərcümələri ==
#Azərbaycan Masalları. Bakı, Yazıçı, 1982, 196 s.
<poem>
1#M.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan Masallarıhərəkatı. Bakı, YazıçıNicat, 19821991, 196248 s.
2.#Faruq MSümər.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatıOğuzlar. Bakı, NicatYazıçı, 19911992, 248432 s.
3#Yusif Balasağunlu. Faruq Sümər.Qutadğu Oğuzlarbilig. Bakı, YazıçıAzərnəşr, 19921994, 432492 s.
4. Yusif#Murad BalasağunluTağı. Qutadğu biligHəyatım. Bakı, AzərnəşrOka Ofset, 19941998, 49292 s.
5#Erik Fichtelius. MuradJurnalistikanın Tağı.on Həyatımqızıl qaydası. Bakı, Oka OfsetAJB, 19982002, 92192 s.
#Bahəddin Ögəl. Türk mifologiyası. Bakı, Səda, 2004, I cild, 626 s.
6. Erik Fichtelius. Jurnalistikanın on qızıl qaydası. Bakı, AJB, 2002, 192 s.
7. Bahəddin#Mahmud ÖgəlKaşğari. TürkDivanü mifologiyasılüğat-it-türk. Bakı, SədaOzan, 20042006, I cild, 626 512 s.
8. #Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, III cild, 512400 s.
9. #Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IIIII cild, 400 s.
10. #Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IIIIV cild, 400752 s.
12. #N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma inanıram. Bakı, Azərnəşr, 2007, 376 s.
11. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IV cild, 752 s.
15. #Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, IIII том, 492512 с.
12. N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma inanıram. Bakı, Azərnəşr, 2007, 376 s.
13. #Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, III том, 512400 с.
14. #Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, IIIII том, 400492 с.
#Oraz Yağmur. Qarabağlı ananın ağısı. Bakı, MBM, 2009, 84 s.
15. Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, III том, 492 с.
16.#XX Oraz Yağmur.əsr Qarabağlıözbək ananınşeiri ağısıantologiyası. Bakı, MBM, 2009, 8496 s.
17#Molla Nəfəs. XX əsr özbəkBu şeiriməqana antologiyasıgəlmişəm. Bakı, MBM, 20092010, 96160 s.
18. #Molla Nəfəs. Bu məqanaSeçilmiş gəlmişəməsərləri. Bakı, MBM, 2010, 160240 s.
19. Molla#Todur NəfəsZanet. SeçilmişAna əsərləridilim. Bakı, MBM, 2010, 240104 s.
20. Todur#Məxdumqulu ZanetFəraqi. AnaSeçilmiş diliməsərləri. Bakı, MBM, 2010, 104448 s.
21.#Türk Məxdumquluədəbiyyatı Fəraqi. Seçilmiş əsərləritarixi. Bakı, MBM, 2010, 448I cild, 602 s.
22. #Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, III cild, 602658 s.
23#Nurməhəmməd Əndəlib. TürkŞeirlər. ədəbiyyatıPoemalar. tarixiDastanlar. Bakı, MBM, 20102011, II cild, 658292 s.
24.#Zəhirəddin NurməhəmmədMəhəmməd ƏndəlibBabur. Şeirlər.Seçilmiş Poemalar. Dastanlarəsərləri. Bakı, MBM, 2011, 292328 s.
25. Zəhirəddin#Sultan MəhəmmədHüseyn BaburBayqara. Seçilmiş əsərləriDivan. Bakı, MBM, 2011, 328248 s.
26. Sultan Hüseyn#Abdulla BayqaraTukay. DivanMillətim. Bakı, MBM, 2011, 248268 s.
27. #Abdulla Tukay. MillətimSeçilmiş əsərləri. Bakı, MBMNağıl evi, 2011, 268 s.
28. Abdulla#Mehri TukayXatun. Seçilmiş əsərləriDivan. Bakı, Nağıl eviMBM, 2011, 268368 s.
29.#Zəhirəddin MehriMəhəmməd XatunBabur. DivanBaburnamə. Bakı, MBMBXQR, 2011, 368432+32 s.
30#Qurbanqulu Berdimühəmmədov. ZəhirəddinAxaltəkə Məhəmmədatı Babur.– iftixarımız və Baburnaməşöhrətimiz. Bakı, BXQRCBS, 2011, 432+32232 s.
#Türkmən şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2011, 400 s.
31. Qurbanqulu Berdimühəmmədov. Axaltəkə atı – iftixarımız və şöhrətimiz. Bakı, CBS, 2011, 232 s.
32.#Abdulla TürkmənŞahbəndə. şeiriSeçilmiş antologiyasıəsərləri. Bakı, MBM, 2011, 400104 s.
33.#Türkmən Abdullamüəmmaları, Şahbəndə.deyişmələri Seçilmiş əsərlərivücudnamələri. Bakı, MBM, 2011, 104128 s.
34. Türkmən müəmmaları, deyişmələri#Monqolların gizli vücudnamələritarixi. Bakı, MBM, 2011, 128360 s.
35#Əli Ağbaş. MonqollarınSeçilmiş gizli tarixişeirləri. Bakı, MBMElm və təhsil, 2011, 360150 s.
36. Əli#Bəkir AğbaşÇobanzadə. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Elm və təhsilNurlan, 2011, 150160 s.
37. #Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş şeirləribədii əsərləri. Bakı, NurlanBXQR, 20112012, 160240 s.
38.#Dövlətməmməd Bəkir ÇobanzadəAzadi. Seçilmiş bədii əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 240264 s.
39. Dövlətməmməd#Faruq AzadiSümər. SeçilmişOğuzlar əsərləri(Türkmənlər). Bakı, BXQR, 20122013, 264456 s.
41. #Qleb Qolubev. Uluğbəy (çap prosesindədir).
40. Faruq Sümər. Oğuzlar (Türkmənlər). Bakı, BXQR, 2013, 456 s.
41. Qleb Qolubev. Uluğbəy (çap prosesindədir).
</poem>
== İstinadlar ==
 
== Xarici keçidlər ==
* [http://adam.az/az.php?subaction=showfull&id=1274338765&archive=&start_from=&ucat=8,11,58& Ramiz Əskər]
 
[[Kateqoriya:AğbabadaAzərbaycan doğulanlartərcüməçiləri]]
[[Kateqoriya:Azərbaycanlı tərcüməçilər]]
[[Kateqoriya:Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri]]
[[Kateqoriya:Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvləri]]
[[Kateqoriya:"Qızıl qələm" mükafatı laureatları]]
[[Kateqoriya:Ağbabada doğulanlar]]