"Həsən Cəlal" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

85 bayt çıxarıldı ,  7 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
== Haqqında ==
 
Həsən Cəlalın dövründə [[Xaçın knyazlığı]] ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatıb. O, [[Qafqaz Albaniyası]]nda uzun müddət hakimiyyətdə olmuş [[Mehranilər]] sülaləsinin və gürcü çarı Tamaranın məşhur sərkərdələri Mxarqradzelilərin nəslindəndir.
 
 
== Həyatı ==
1215-ci ildə Xaçın knyazlığında hakimiyyətə Həsən Cəlal gəlir. Ondan qalmış çoxsaylı yazılar onun mənşəyini öyrənməyə imkan verir. Belə ki, yazıların birində o belə qeyd edir: "Mən, Tanrının aciz qulu Həsən, Vaxtanqın oğlu, böyük Həsənin nəvəsi...". Müəyyən edilmişdir ki, onun atası Mehranilər sülaləsindən olan Vaxtanq, anası isə Xorişax adlı qadın olmuşdur (həyatının sonunda bu qadın Qüds (Yerusəlim) şəhərinə ziyarətə getmiş və orada vəfat etmişdir). Dövrün mənbələrində Həsən Cəlala "knyazlar knyazı" deyilsə də, o özü "işxan" titulu daşıdığını göstərir. Erkən türk dövlətlərində bu titul hökmdarlarda olmuş və "işıq xan" söz birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu ondan irəli gəlirdi ki, erkən türk dövlətlərində dövlət başçısı həm də dini ayinlərin icraçısı hesab edilirdi.
 
Olduqca mömin bir ailədən çıxmış Həsən Cəlal özü də dindar adam olmuşdur.
 
1215-ci ildə Xaçın knyazlığında hakimiyyətə Həsən Cəlal gəlir. Ondan qalmış çoxsaylı yazılar onun mənşəyini öyrənməyə imkan verir. Belə ki, yazıların birində o belə qeyd edir: "Mən, Tanrının aciz qulu Həsən, Vaxtanqın oğlu, böyük Həsənin nəvəsi...". Müəyyən edilmişdir ki, onun atası Mehranilər
sülaləsindən olan Vaxtanq, anası isə Xorişax adlı qadın olmuşdur (həyatının sonunda bu qadın Qüds (Yerusəlim) şəhərinə ziyarətə getmiş və orada vəfat etmişdir). Dövrün mənbələrində Həsən Cəlala "knyazlar knyazı" deyilsə də, o özü "işxan" titulu daşıdığını göstərir. Erkən türk dövlətlərində bu titul hökmdarlarda olmuş və "işıq xan" söz birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu ondan irəli gəlirdi ki, erkən türk dövlətlərində dövlət başçısı həm də dini ayinlərin icraçısı hesab edilirdi.
Olduqca mömin bir ailədən çıxmış Həsən Cəlal özü də dindar adam olmuşdur.
Dövrün mənbələri onu sakit, mülayim, kasıblara və zəiflərə əl tutan, dini ayinləri xırdalıqlarına qədər icra edən, daim kitab oxuyan bir şəxs kimi göstərirlər. Alban ailəsindən olan həyat yoldaşı da günlərini fağırlara kömək göstərməkdə və dua etməkdə keçirirmiş.
Siyasi qalmaqallardan uzaq olmağa çalışan Həsən Cəlal Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin (Eldənizlər dövləti) tərkibində olduğu dövrdə əsasən tikinti işləri ilə məşğul olmuşdur. İnşa edilən məktəblərə, kilsə və monastırlara kitablar bağışlanır, orada xristian alimləri dərs deyirmiş. Müstəqil Alban kilsəsinin başçısı
Nerses bu işlərə başçılıq edirmiş.
Monqol qoşunları Azərbaycana hücum edəndə Həsən Cəlal Atabəylərə
əlindən gələn köməyi göstərmiş, Atabəylər dövləti məğlub olduqda isə əhalini dağ
qalalarına köçürmüşdür. Azərbaycanda qısa müddətə xarəzmşah Cəlaləddinin
hakimiyyəti qurulanda Həsən Cəlal onunla dil tapa bilmişdi.
 
Siyasi qalmaqallardan uzaq olmağa çalışan Həsən Cəlal Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin (Eldənizlər dövləti) tərkibində olduğu dövrdə əsasən tikinti işləri ilə məşğul olmuşdur. İnşa edilən məktəblərə, kilsə və monastırlara kitablar bağışlanır, orada xristian alimləri dərs deyirmiş. Müstəqil Alban kilsəsinin başçısı Nerses bu işlərə başçılıq edirmiş. Monqol qoşunları Azərbaycana hücum edəndə Həsən Cəlal Atabəylərə əlindən gələn köməyi göstərmiş, Atabəylər dövləti məğlub olduqda isə əhalini dağ qalalarına köçürmüşdür. Azərbaycanda qısa müddətə xarəzmşah Cəlaləddinin hakimiyyəti qurulanda Həsən Cəlal onunla dil tapa bilmişdi.
1231-ci ildə monqol
qoşunlarının Azərbaycana ikinci – dağıdıcı yürüşü başlayır. Sərkərdə Cormaqunun
başçılığı ilə monqol qoşunları ardıcıl olaraq bütün şəhərlərimizi zəbt edir,
müqavimət göstərənləri qılıncdan keçirirlər. Vəziyyətin belə olduğunu görən və
heç yerdən kömək almaq ümidi olmayan Həsən Cəlal Cormaqunun düşərgəsinə
gedir və itaətini bildirir. Cormaqun da öz qoşunlarına onun knyazlığında heç kimə
xətər yetirməməyi tapşırır. Beləliklə, Həsən Cəlal Qarabağın qədim alban
tikililərini dağıntılardan qorumağa müvəffəq olur.Daim monqolların nəzarəti altında olan Həsən Cəlal Azərbaycanın hər
bölgəsindən Qarabağa axışanlara köməklik göstərir, alban ziyalılarına isə xüsusi
qayğı ilə yanaşır.
 
1231-ci ildə monqol qoşunlarının Azərbaycana ikinci – dağıdıcı yürüşü başlayır. Sərkərdə Cormaqunun başçılığı ilə monqol qoşunları ardıcıl olaraq bütün şəhərlərimizi zəbt edir, müqavimət göstərənləri qılıncdan keçirirlər. Vəziyyətin belə olduğunu görən və heç yerdən kömək almaq ümidi olmayan Həsən Cəlal Cormaqunun düşərgəsinə gedir və itaətini bildirir. Cormaqun da öz qoşunlarına onun knyazlığında heç kimə xətər yetirməməyi tapşırır. Beləliklə, Həsən Cəlal Qarabağın qədim alban tikililərini dağıntılardan qorumağa müvəffəq olur. Daim monqolların nəzarəti altında olan Həsən Cəlal Azərbaycanın hər bölgəsindən Qarabağa axışanlara köməklik göstərir, alban ziyalılarına isə xüsusi qayğı ilə yanaşır.
Monqolların yürüşündən əvvəl Gəncədə yaşamış alban tarixçisi Kirakos
Qanzakesi (Gəncəli) özünün "Tarix" əsərini yazmışdır. Əvvəllər Gəncədə yaşamış
məşhur alban alimi Mxitar Qoş Xaçında "Alban xronikası" adlı əsərini tamamlayır.
Monqollar hakimiyyətlərinin ilk dövrlərində ölkədə islam dininə mənfi yanaşır,
şəriət qanunlarını icra etməyə imkan vermirlər. Qanunsuzluğun qarşısının
alınmasına çalışan Həsən Cəlalın tapşırığı ilə Mxitar Qoş "Məhkəmə
qanunnaməsi" adlı bir əsər yazır və ölkədə ədalət məhkəməsi onun əsasında icra
olunur. Mxitar Qoşun tərtib etdiyi alban kilsə başçılarının siyahısından aydın olur
ki, bu kilsə lap qədimdə də, monqolların dövründə də müstəqil olmuş, onun
başında yalnız albanlar dayanmışlar. Həsən Cəlalın əmri ilə VII əsr alban tarixçisi
Moisey Kalankatlının əsərinin davamı yazılmışdır.
Bütün bu tədbirləri rəğbətlə qarşılayan Cormaqun oğluna Həsən Cəlalın
qızını alır və beləliklə, mövqeləri möhkəmlənən Həsən Cəlal geniş tikinti işləri
aparmaq üçün imkan əldə edir. Onun dövründə Qarabağda inşa edilən abidələr
arasında ən möhtəşəmi Qandzasar monastır kompleksidir. İndiyədək bu kompleks
Qafqazda alban-xristian memarlığının ən nadir incisi hesab olunur. Onun inşası
1238-ci ildə başa çatmışdır. O fəaliyyətə başlayanda Həsən Cəlal ətraf torpaqları və
bağları monastırın əmlakı elan etmiş, monastıra gümüş qab-qacaq bağışlamışdır.
Alban kilsəsinin mərkəzinə çevrildiyindən bəzən Alban katolikosluğu Qandzasar
katolikosluğu adlanmağa başlayır. Qandzasarın divarında "Albaniyanın baş kilsəsi"
və "Mən, Həsən Cəlal onu mənim alban xalqım üçün inşa etdim" sözləri
yazılmışdır.
Həsən Cəlalın uğurlu fəaliyyəti bir çox monqol sərkərdələrinin xoşuna
gəlmir. Odur ki, Cormaqunun ölümündən sonra onun vəziyyəti ağırlaşır.
 
Monqolların yürüşündən əvvəl Gəncədə yaşamış alban tarixçisi Kirakos Qanzakesi (Gəncəli) özünün "Tarix" əsərini yazmışdır. Əvvəllər Gəncədə yaşamış məşhur alban alimi Mxitar Qoş Xaçında "Alban xronikası" adlı əsərini tamamlayır. Monqollar hakimiyyətlərinin ilk dövrlərində ölkədə islam dininə mənfi yanaşır, şəriət qanunlarını icra etməyə imkan vermirlər. Qanunsuzluğun qarşısının alınmasına çalışan Həsən Cəlalın tapşırığı ilə Mxitar Qoş "Məhkəmə qanunnaməsi" adlı bir əsər yazır və ölkədə ədalət məhkəməsi onun əsasında icra olunur. Mxitar Qoşun tərtib etdiyi alban kilsə başçılarının siyahısından aydın olur ki, bu kilsə lap qədimdə də, monqolların dövründə də müstəqil olmuş, onun başında yalnız albanlar dayanmışlar. Həsən Cəlalın əmri ilə VII əsr alban tarixçisi Moisey Kalankatlının əsərinin davamı yazılmışdır. Bütün bu tədbirləri rəğbətlə qarşılayan Cormaqun oğluna Həsən Cəlalın qızını alır və beləliklə, mövqeləri möhkəmlənən Həsən Cəlal geniş tikinti işləri aparmaq üçün imkan əldə edir. Onun dövründə Qarabağda inşa edilən abidələr arasında ən möhtəşəmi Qandzasar monastır kompleksidir. İndiyədək bu kompleks Qafqazda alban-xristian memarlığının ən nadir incisi hesab olunur. Onun inşası 1238-ci ildə başa çatmışdır. O fəaliyyətə başlayanda Həsən Cəlal ətraf torpaqları və bağları monastırın əmlakı elan etmiş, monastıra gümüş qab-qacaq bağışlamışdır.
1246-cı
ildə monqol düşərgəsinə dəvət olunan Həsən Cəlal Buğa adlı sərkərdə tərəfindən
həbs edilir, bir çox qalaları talanır. Xəzinəsi talanandan sonra Həsən Cəlal
buraxılır.
 
Alban kilsəsinin mərkəzinə çevrildiyindən bəzən Alban katolikosluğu Qandzasar katolikosluğu adlanmağa başlayır. Qandzasarın divarında "Albaniyanın baş kilsəsi" və "Mən, Həsən Cəlal onu mənim alban xalqım üçün inşa etdim" sözləri yazılmışdır. Həsən Cəlalın uğurlu fəaliyyəti bir çox monqol sərkərdələrinin xoşuna gəlmir. Odur ki, Cormaqunun ölümündən sonra onun vəziyyəti ağırlaşır.
1261-ci ildə o növbəti dəfə həbs olunur və ağır işgəncələrdən sonra
öldürülür.
Həsən Cəlalın ölümü ilə "Alban renessansı" adlı dövr də sona çatır. O,
ağır tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi olan albanların mənliyini
qoruyub-saxlamış, onların mədəniyyətini inkişaf etdirmiş, onların kilsələrinin
müstəqilliyini təmin etmişdir.
Hər zaman erməniləri dəstəkləyən Rusiya çarizmi 1836-cı ildə xüsusi
fərmanla müstəqil alban kilsəsini ləğv edir. Albanlara aid bütün tikililər və nadir
əlyazmalar erməni kilsəsinə verilir. Bundan istifadə edən ermənilər onları öz
adlarına çıxmağa başlayırlar. Erməniləri Azərbaycan torpaqlarına köçürən imperiyaya da elə bu lazım idi. Beləliklə, onlar albanların tarixini silməklə
Azərbaycan tarixinin çox mühüm bir hissəsini silməyə cəhd edirlər.
Qarabağa göz dikən ermənilər hal-hazırda Həsən Cəlalı və onun
tikililərini özününküləşdirirlər. Onlar çəkinmədən görkəmli tarixi şəxsiyyətimizə
"Həsən Cəlalyan" deyir, Qanzasar monastırı üzərində olan alban yazıları və
ornamentlərini qoparıb onu "erməni kilsə kompleksi" kimi qələmə verirlər. Hətta
Kirakos Qanzakesinin "Tarix" əsərini özlərinə lazım olan şəkildə "Ermənistan
tarixi" adı ilə çap edirlər.
Zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənməyə çalışan
ermənilər bunun üçün xalqımızın mədəni irsini və tarixini özününküləşdirirlər. Bunun qarşısı mütləq alınmalıdır.
 
1246-cı ildə monqol düşərgəsinə dəvət olunan Həsən Cəlal Buğa adlı sərkərdə tərəfindən həbs edilir, bir çox qalaları talanır. Xəzinəsi talanandan sonra Həsən Cəlal buraxılır.
== Həmçinin bax ==
 
1261-ci ildə o növbəti dəfə həbs olunur və ağır işgəncələrdən sonra öldürülür.
 
Həsən Cəlalın ölümü ilə "Alban renessansı" adlı dövr də sona çatır. O, ağır tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi olan albanların mənliyini qoruyub-saxlamış, onların mədəniyyətini inkişaf etdirmiş, onların kilsələrinin müstəqilliyini təmin etmişdir.
 
Hər zaman erməniləri dəstəkləyən Rusiya çarizmi 1836-cı ildə xüsusi fərmanla müstəqil alban kilsəsini ləğv edir. Albanlara aid bütün tikililər və nadir əlyazmalar erməni kilsəsinə verilir. Bundan istifadə edən ermənilər onları öz adlarına çıxmağa başlayırlar. Erməniləri Azərbaycan torpaqlarına köçürən imperiyaya da elə bu lazım idi. Beləliklə, onlar albanların tarixini silməklə Azərbaycan tarixinin çox mühüm bir hissəsini silməyə cəhd edirlər.
 
Qarabağa göz dikən ermənilər hal-hazırda Həsən Cəlalı və onun tikililərini özününküləşdirirlər. Onlar çəkinmədən görkəmli tarixi şəxsiyyətimizə
"Həsən Cəlalyan" deyir, Qanzasar monastırı üzərində olan alban yazıları və ornamentlərini qoparıb onu "erməni kilsə kompleksi" kimi qələmə verirlər. Hətta Kirakos Qanzakesinin "Tarix" əsərini özlərinə lazım olan şəkildə "Ermənistan tarixi" adı ilə çap edirlər. Zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənməyə çalışan ermənilər bunun üçün xalqımızın mədəni irsini və tarixini özününküləşdirirlər. Bunun qarşısı mütləq alınmalıdır.
 
== Həmçinin bax ==
* [[Qafqaz Albaniyası]]
* [[Xaçın knyazlığı]]
* [[Qandzasar məbədi]]
 
== Mənbə ==
# Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət / S. Ə. Əhmədov. – Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2006.
{{şəxs-qaralama}}
 
[[Kateqoriya:1261-ci ildə vəfat edənlər]]
[[Kateqoriya:Türk hökmdarlar]]
[[Kateqoriya:Qafqaz Albaniyası]]
175.987

edits