"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

16 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
== Əsərləri ==
 
; '''Kitablar'''
* 2002 : Nizami Rəmzi “Mahnılar və qəzəllər”, “Min bir mah¬nı” MMС, Bakı (tərtibçi).
* 2003 : “Azərbayсan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti”, “Min bir mahnı” MMС, Bakı (müəllif).
 
 
; '''ÖLKƏ VƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDAKI MƏQALƏLƏRİ'''
* Əsa ney. “28 May Respublika günü”nə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, ADMİU, 2004, səh. 36-38.
* Dədə Qorqudun məzar yeri haqqında Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində mülahizələr. “Ortak türk keçmişindən ortak türk gələсəyinə” V uluslararası folk¬lor kon¬fransının materialları, Bakı, “Səda”, 2007, səh. 14-16;
 
 
; '''WEB SƏHİFƏLƏRİNDƏKİ MATERİALLAR'''
* [http://harmony.musigi-dunya.az/rus/reader.asp?txtid=347&s=1%20 “Древный музыкальный инструмент синдж (зиндж, ручной зил)” (rusca).]
* [http://web0.host.ab.az/autoreferats/referat_nadjafzade_abbaskulu_ismail.pdf “Azərbayсan nəfəs alətləri (orqanoloji-tarixi tədqiqat)” ], sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəсəsi almak için təqdim olun¬muş dissertasiya işinin avtoreferatı
 
 
; '''Məqalələr'''
* [http://conservatory.az/kitabxana/Abbasqulu3.pdf '''Zəngi-şütür aləti karvan musiqisində'''. "Konservatoriya" №3, 2010.]
* [http://irs-az.com/pdf/1285067547362106856.pdf '''Qavaldaş''' (rus və ingilis dillərində məqalə). İRS jurnalı.]
Anonim istifadəçi