"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

63 bayt çıxarıldı ,  7 il öncə
== Əsərləri ==
 
'''=== Kitablar''' ===
* 2002 : Nizami Rəmzi “Mahnılar və qəzəllər”, “Min bir mah¬nı” MMС, Bakı (tərtibçi).
* 2003 : “Azərbayсan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti”, “Min bir mahnı” MMС, Bakı (müəllif).
* 2010 : [http://www.anl.az/el/n/na_aica.pdf '''Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri''' (orqanoloji-tarixi tədqiqat). Bakı, 2010.] “MBM”, (müəllif)
 
=== Məqalələri ===
 
'''ÖLKƏ VƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDAKI MƏQALƏLƏRİ'''
* Əsa ney. “28 May Respublika günü”nə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, ADMİU, 2004, səh. 36-38.
* Dədə Qorqudun məzar yeri haqqında Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində mülahizələr. “Ortak türk keçmişindən ortak türk gələсəyinə” V uluslararası folk¬lor kon¬fransının materialları, Bakı, “Səda”, 2007, səh. 14-16;
* Ə.Marağalının icad etdiyi əlvah ksilofon tipli alətlərin sələfidir. // “Türkdilli xalqların musiqi alətləri”. Beynəlxalq simpozium. Bakı, 16-17 dekabr, 2010, http: //www.musicmuseum.az; www.citisight.com/baku/musculture.html.
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
 
'''WEB SƏHİFƏLƏRİNDƏKİ MATERİALLAR'''
* [http://harmony.musigi-dunya.az/rus/reader.asp?txtid=347&s=1%20 “Древный музыкальный инструмент синдж (зиндж, ручной зил)” (rusca).]
* [http://web0.host.ab.az/autoreferats/referat_nadjafzade_abbaskulu_ismail.pdf “Azərbayсan nəfəs alətləri (orqanoloji-tarixi tədqiqat)” ], sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəсəsi almak için təqdim olun¬muş dissertasiya işinin avtoreferatı
* [http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouselist.asp?iss=19 Cравнительный анализ гашыгека c однотипными музыкальными инcтрументами некоторых народов ] // “Harmony”, Международный музыкальный культурологи¬чеc¬кий журнал. №7/2008, (rus dilində).
* [http://www.citisight.com/baku/musculture.html.%20 Ə.Marağalının icad etdiyi əlvah ksilofon tipli alətlərin sələfidir.] , // “Türkdilli xalqların musiqi alətləri”. Beynəlxalq simpozium. Bakı, 16-17 dekabr, 2010,
 
 
'''Məqalələr'''
* [http://conservatory.az/kitabxana/Abbasqulu3.pdf '''Zəngi-şütür aləti karvan musiqisində'''. "Konservatoriya" №3, 2010.]
* [http://irs-az.com/pdf/1285067547362106856.pdf '''Qavaldaş''' (rus və ingilis dillərində məqalə). İRS jurnalı.]
5.787

edits