"Tofiq Hüseynov (alim)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Ölçüdə dəyişiklik yoxdur ,  7 il öncə
#Milli prioritetlərin seçilməsi «Azərbaycan» qəzeti, 29.06.2006
#Tarazlı iqtisadi inkişafın investisiya təminatının aktual məsələri «Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təkliflər», elmi-praktiki konfransın materialları, s. 29-42, B., «Elm», 2006
#Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli və onun xüsusiyyətləri AMEA, Xəbərlər, Humanitar və ictimai elmlər seriyası, 2006, №2, B., «Elm», s.47-66
#Elmin inkişaf strategiyası və yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması «Azərbaycan»qəzeti, 20.12.2009
AMEA, Xəbərlər, Humanitar və ictimai elmlər seriyası, 2006, №2, B., «Elm», s.47-66
#Elmin inkişaf strategiyası və yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması
«Azərbaycan»qəzeti, 20.12.2009
#Görkəmli alim, mahir təşkilatçı «Elmə həsr olunmuş şərəfli ömür», «Elmi-nəzəri konfransın materialları», B., 2010, s.15
#Heydər Əliyev və Azərbaycanda investisiya-tikinti kompleksinin inkişafı, «Ümumi lider Heydər Əlirzə oğlu Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransların materialları», B., 2009, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.
6.380

edits