آذربایجان اوغلو

Joined 21 dekabr 2013
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Azərbaycan oğlu آذربایجان اوغلو
<center>آذربایجان دیلی ویکیپدیاسیندا عرب الیفباسیندا ایندی<font style="text-decoration:blink">'''{{PAGESINCATEGORY:Ərəb əlifbalı məqalələr}}'''</font> <font color=" ">مقاله واردیر</font>