آذربایجان اوغلو

Joined 21 dekabr 2013
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Azərbaycan oğlu آذربایجان اوغلو
<center> آذربایجان دیلی ویکیپدیاسیندا و عرب الیفباسیندا ایندی <font style="text-decoration:blink"> '''{{PAGESINCATEGORY:Ərəb əlifbalı məqalələr}}'''</font> <font color=" ">مقاله واردیر</font>