"Sultan Yaqub" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Ölçüdə dəyişiklik yoxdur ,  7 il öncə
1480-ci ildə 40 min nəfərlik Məmlük ordusu Ağqoyunlu dövlətinə hücuma keçərək Urfanı (Ruhanı) almağa cəhd etdi. Sultan Yaqubun lələsi Süleyman bəy Bicənoğlunun və Bayandur bəyin başçılığı altında Ağqoyunlu qoşunu düşməni darmadağın etdi, Məmlük sərkərdəsi Yaşbəy öldürüldü, digər Məmlük sərkərdələri isə əsir alındı.
 
Sultan Yaqub Şirvanşahlar ilə dostluq əlaqələri saxlamış və Şirvanşah Rərrux Yəsarın qızı ilə evlənmişdir. Atasından fərqli olaraq Ərdəbil şeyxləri ilə xoş münasibət saxlamırdı. 1488-ci ildə Ərdəbil şeyxi Heydər Şirvanşahlar dövlətinə hücum edəndə, Fərrux Yəsar kürəkəni Sultan Yaqubdan kömək istəmişdir. Məhz Ağqoyunluların köməyi sayəsində Şeyx heydərHeydər 1488-ci il iyunun 30-da Tabasaranda məğlub edildi və həlak oldu.
 
Sultan Yaqub hakimiyyətinin ilk illərində vergiləri 70 min tümən məbləğində azaltmışdır. Sultan Yaqubun dövründə onun vəziri Qazi isa yeni torpaq-maliyyə islahatını həyata keçirmək üçün plan hazırlamışdır. 1498-ci ildə islahatları həyata keçirməyə başladılar. Sultan Yaqubun son məqsədi tamğanı ləğv etmək idi və onun ölümü islahatları həyata keçirmək cəhdlərini dayandırdı.
Anonim istifadəçi