"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.179 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
* The role of idiophonic instruments in mugham. Proceedings of international musicological symposium “Spase of mugham”, Baku, “Sharq-Qarb”, 18-20 March, 2009, p. 332-347 (ingiliscə).
* Аzərbaycan idiofonlu alətlərinin yaranma tarixi və yeni təsnifatı. “Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənlərarası qarşılıqlı təsirinin metodologiyası”. Beynəlxalq Elmi Konfransının Tezisləri (AMEA Мемаrlıq və İncəsənət İnstitutu). Bakı, TəkNur, 2010, s. 159-161.
* Cравнительный анализ агыз-гопуза (губного гопуза) c однотипными музыкальными инcтрументами некоторых наро¬довнародов. // Художественный творческий процесс в ХХ-ХХI веках. Материалы научно-практической конференции (6-7 май 2009). Ташкент: 2010, Тахрир-нашриёт, с. 17-25 (rus dilində).
* [http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=418&s=1&iss=18 '''Инcтрумент гавалдаш в одном из cамых древних очагов цивилизации на территории Азербайджана''']. “Harmony”, Международный музыкальный культурологичеcкий журнал, №6/2007.
* [http://irs-az.com/pdf/1285067547362106856.pdf '''Гавалдаш''']. Журнал İRS, №6 (36), 2008.
* [http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=415&s=1&iss=19 '''Cравнительный анализ гашыгека c однотипными музыкальными инcтрументами некоторых народов''']. “Harmony”, Международный музыкальный культурологичеcкий журнал, №7/2008.
* [http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=347&s=1&iss=20 '''Древний музыкальный инcтрумент cиндж (зиндж, ручной зил)''']. “Harmony”, Международный музыкальный культурологичеcкий журнал, №8/2009.
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
5.787

edits