"Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Bölmədə AMEA-nın 1 nəfər həqiqi, 4 nəfər müxbir üzv, 6 nəfər elmlər doktoru, 52 nəfər fəlsəfə doktoru, 6 nəfər doktorant, 3 nəfər dissertant və 16 elmi işçi olmaqla 88 nəfər elmi fəaliyyətlə məşğuldur<ref>Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2013-cü il elmi və elmi təşkilati-fəaliyyəti haqqında hesabat. Naxçıvan: Tusi, 2013, 126 s.</ref>
 
Bölmə nəzdində üç ixtisas üzrə müdafiə şurası fəaliyyət göstərir.Şuranın fəaliyyəti dövründə həm Muxtar Respublikada yaşayan, həm də respublikamızın müxtəlif regionlarından olan 40-a yaxın dissertant tarix, arxeologiya və iqtisadiyyat elmləri üzrə dissertasiyalar müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə bölmənin 13 əməkdaşı müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş, alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
 
2003-2012-ci illərdə bölmənin 50 nəfər əməkdaşı müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş,6 nəfəri elmlər doktoru, 44 nəfəri isə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Onu da qeyd etməliyik ki, təkcə 2010-cu ildə bölmənin 13 nəfər əməkdaşı müdafiə etmiş, alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür<ref>http://www.ameanb.nakhchivan.az/dissertasiyalar.html</ref>.
 
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin "Xəbərlər" elmi jurnalı mütəmadi olaraq işıq üzü görür.<ref>http://www.yeniazerbaycan.com/news/13426.html</ref><ref>http://www.science.gov.az/az/index.php</ref>