"Barıt" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

16 bayt əlavə edildi ,  12 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
[[Image:N110 ruuti.jpg|thumb|Tüstüsüz barıt]]
 
'''Barıt''' - çoxkomponentli partlayıcı maddə olub, xaricdən oksigen daxil olmadan daxildən yanma və bununla böyük daxili enerjili qaz yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Barıt mərmilərin atılmasında, raketlərin hərəkət etdirilməsində və başqa məqsədlər üçün istifadə edilir.
 
Paralel laylarla yanma zamanı istilik bir laydan başqasına ötürülür. Bununla yanma zamanı qaz əmələgəlməsiniəmələ gəlməsini tənzimləmək olur. Bu dənəciyinbarıt dənəciyinin plçüsündənölçüsündən və yanma sürətindnsürətindən asılı olur.
Dənəciyin ölçüsü onlarınonun forması, həndəsi ölçüləri ilə təyin olunur. Yanma zamanı bu ölçülər kiçilə və ya böyüyə bilər. Belə yanmaya deqresivdeqressiv və ya proqressiv deyilir. QazəmələgəlməsindəQaz əmələgə lməsində müəyyən qanunauyğunluq əldə etmək üçün dənəciklər əlavə yanmayan materialla örtülürlər. Barıtın yanma sürətinə onun tərkibi, başlanğıc temperaturu və təzyiq təsir edir.
 
İki növ barıt mövcuddur: tüstüsüz (nitroselüloznitrosellüloz) və tüstülü (qarışıq). Raketlərdə tətbiq olunan barıtlara bərk raket yanacağı da deyilir. NitroselülozNitrosellüloz tərkibli barıtlarda əsas komponent nitroselüloznitrosellüloz və həlledici mayedir. BundaBundan əlavə barıtların tərkibində çöküntülər də vardır.
 
Ənənəvi olaraq barıt partlayıcı maddə kimi tanınır. Əslində isə obu belə deyil., Barıtıbarıtı uzun müddət saxladıqda o brizant partlayıcı maddəyə çevrilir. Bu atma zamanı silahın lüləyinilüləsini zədələyə bilər.
 
{{Ar|باریت}}