"Hoçaz" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Ölçüdə dəyişiklik yoxdur ,  5 il öncə
Hoçaz kəndi Laçın rayonunun ən qədim kəndlərindəndir. Kəndin adının mənası indiyədək elmi cəhətdən tam araşdırırlmamışdır. Dəqiqləşdirilmiş versiyalardan biri budur ki, Hoçaz sözünün mənası "Hicaz" sözündən götürülüb. Kəndin qərbində yerləşən və sözün həqiqi mənasında cənnət məkan olan "Rizyan meşəsi" adlanan sahə deyilənə görə ərəbcə Cənnət bağı deməkdir. Bu adın ərəb mənşəli olması İranda yerləşən Hicaz şəhəri ilə hansısa əlaqə olduğunu göstərir.
 
Ə.Qeybullayevə görə isə Hoçaz toponiminin əmələ gəlməsi kuç tütktürk tayfasının adı ilə bağlıdır. Hoç sözü kuç qıpçaq tayfasının adından formalaşmışdır. Bu tayfanın izi Quba bölgəsində Yuxarı, Aşağı və Orta Xuç adı ilə yaşamasını İ.şahbazov qeydə almışdır. O, Hoçaz sözündəkə az ifadəsini "kadus" etnosu ilə əlaqəli olduğunu yazır. Yəni Hoçaz kəndinin adının "Sisəak, silər, saklar" və "Kadus, kazlar, uzlar" da olduğu kimi bu etnonimdə də kuç və az tayfa adlarından formalaşmışdır. Bir sözlə Hoçazlıların ulu babaları ən qədim dövrlərdən burada yaşayan, Zərdüşlülüyü hifz edən çox qədim kuç türk tayfalarıdır.
 
Kəndin ərazisində yerləşən abidələr, xüsusilə, "Köhnə Hoçaz" adlanan sahədəki qədim tikili yerləri, kəndin mərkəzində yerləşən bu günədək qədər qorunub saxlanmış IV-VII əsrə aid alban məbədi və Ziyrik kəndinə aşırımdakı "Dev damları" adlanan nəhəng daşlarla örtülmüş qədim kurqanlar Hoçaz kəndinin arxivinin, demək olar ki, eramızdan əvvəllərə aid olduğuna dəlalət edir.
Anonim istifadəçi