"Donatizm" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

213 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
xristianların bir qismi təqiblərə sinə gərərək, ölümlərindən belə qorxmayaraq dindən imtina etməmişdirlər. Ancaq başqaları təqiblərə davam gətirməyərək [[Bütpərəst|bütpərəstlərə]] və hakim dairələrə güzəştlərə getmişdirlər, bəziləri isə işgəncələrə məruz qalaraq Xristianlıqdan imtina etmiş, təqiblərdən soonra isə öz kilsə vəzifələrinə qayıtmışdırlar.
 
[[311]]-ci ildə Kartaca yepiskopu vəzifəsinə ''Sesilian'' adlı bir keşiş təyin olundu. Ancaq məşhur yepiskop ''Donatus'' ona qarşı çıxış etmişdi və onu yepiskop kimi tanımamışdı, çünki təqiblər dövründə Sesilian, işgəncələrə dözməyərək, [[Bibliya|Müqəddəs Kitabların]] nüsxələrini bütpərəstlərə vermişdi. Onu,Halbuki dinindənDonatusun çıxmışözü elano edənzamanlar Donatus,çox [[312]]-ciağır ildəişgəncələrə özməruz partiyasınıqalmış, yaradaraqancaq “satqın”dindən yepiskoplardönməmişdir. tərəfindənRəvayətlərə icra edilmiş xaç suyuna çəkilmə mərasimini qüvvədən düşmüş elan etmişdi vəgörə onun yenidənbədənində icraağır edilməsininişgəncələrin zəruriçoxlu olmasıizləri haqqındaqalmışdır. tələb irəli sürmüşdü.
 
Sesilianı dinindən çıxmış elan edən Donatus, [[312]]-ci ildə öz partiyasını yaradaraq “satqın” yepiskoplar tərəfindən icra edilmiş xaç suyuna çəkilmə mərasimini qüvvədən düşmüş elan etmişdi və onun yenidən icra edilməsinin zəruri olması haqqında tələb irəli sürmüşdü.
 
Donatçılar rəsmi Kilsəni günahlara batmış hesab edərək, ondan ayrılmış, öz ardıcıllarından yüksək mənəvi paklıq tələb edirdilər. Onların fikrincə kilsə mərasimləri, yalnız din xadimlərinin təmizliyi, davamçılarının isə həqiqi mömin olduğu halda, Tanrı tərəfindən qəbul edilir. Bundan başqa, onlar dinin dövlət işlərində iştirakının əleyhinə də çıxış edirdilər. Bu istək isə Roma imperatorlarının maraqlarına zərbə vururdu. Bu səbəbdən, Roma imperatorları Şimali Afrikada güclənən və kilsə birliyinə ağır zərbə vuran donatçı üsyançılarına qarşı qoşun yollamışdılar. Lakin bu heç bir nəticə verməmişdi və donatçılar bir neçə əsr ərzində (müsəlman istilasına qədər) Şimali Afrikada böyük nüfuza malik idilər.