"Ekumenik Kilsə Məclisləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
<u>I Ümumdünya (I Nikeya) Kilsə Məclisi</u> (325-ci il). [[Roma]] [[İmperator|imperatoru]] I Konstantin tərəfindən Nikeya şəhərində çağırılmışdır. Bu məclisdə xristian imanının simvolu <ref>Dini təlimin əsasını təşkil edən qısa ehkamlar toplusudur</ref>. tərtib edildi. Burada Roma, [[İsgəndəriyyə]], [[Antakiya]] və [[Qüds]] yepiskoplarının Kilsə üzərində xüsusi səlahiyyətləri təsdiq edildi. Daha sonra bu məclisdə [[presviter]] [[Ariusun]] təlimi pislənib, rədd edildi. Belə ki, Arius hesab edirdi ki, [[Tanrı|Tanrının]] oğlu ([[İsa]]) Atanın ən yüksək məxluqudur və Ondan fərqli mahiyyətə malikdir. Onun fikrincə, İsa mahiyyətinə görə deyil, yalnız oğulluğa götürüldüyünə görə Tanrının oğlu adlandırılmalıdır. Bu fikri rədd edən məclisə yığışmış 318 yepiskop isə, Atanın oğul ilə mahiyyətcə eyni olması fikrini dəstəklədilər və bundan sonra bu inanc rəsmi Xristian doktrinasına çevrildi. Ariusun ardıcıllarını arianlar adlandırırlar.
[[Şəkil:Surikov1.jpg|250px|thumbnail|left|'''V. Surikov. Birinci ÜmumdünyaEkumenik Kilsə Məclisi''']]
<u>II Ümumdünya (I Konstantinopolis) Kilsə Məclisi (381-ci il)</u>. Burada Ata-Oğul cütlüyünə [[Müqəddəs Ruh|Müqəddəs Ruhu]] da əlavə etməklə, onların substansional<ref>Substansiya (latınca “substantia”) – hər bir şeyin əsası və mahiyyətidir.</ref> vahidliyini elan edərək, [[Trinitarizm|Trinitar]] (Üçlük) inancın formalaşması başa çatdırıldı. Burada imperiyanın şərqindən olan 150 yepiskop iman simvoluna da əlavələr etdilər. İmperator ''Feodosius'' tərəfindən çağrılan bu məclis əsasən arianlığı pisləmək üçün çağrılmışdı. Belə ki, bu məclisdə Müqəddəs Ruhun ilahililiyini inkar edən qrupların fikirləri də rədd edildi. Onların fikrincə Müqəddəs Ruh Oğul tərəfindən yaradılmışdır. Bu məclisdə həmçinin Konstantinopol yepiskopunun statusu Roma yepiskopundan sonra nüfuzuna görə ikinci dərəcəli hesab oluması haqqında qərar qəbul edildi.
 
 
553-cü ildə isə imperator I Yustian tərəfindən <u>V Ümumdünya Kilsə (II Konstantinopolis) Məclisi</u> çağırıldı. Buna səbəb elə monofizitlərin üsyanı oldu. Belə ki, monofizitlər ''Kalkedon məclisinin'' tərəfdarlarını nestorianlığa gizli meyllərdə ittiham edirdilər. Bunu sübut etmək üçün onlar üç Suriya yepiskonun ''Teodorusun'' və ''Teodoretin'' əsərlərinə istinad edirdilər. Məclis iştirakçıları monofizitlərin ortodoksal kilsəyə birləşmələri prosesini gücləndirmək üçün bu yekiskopların fikirlərini rəsmi olaraq rədd etdilər. Bundan əlavə burada [[Origen|Origenusun]] təlimi də rədd edildi.
[[Şəkil:Surikov2.jpg|250px|thumbnail|right|V. Surikov. '''Surikov. Beşinci ÜmumdünyaEkumenik Kilsə Məclisi''']]
Növbəti <u>VI Ümumdünya (III Konstantinopolis) Kilsə Məclisləri (680-681; 692-ci illərdə)</u> yenə də monofizitlərin təlimini rədd etmək üçün yığıldı. Monofizitlərin İsada iki təbiətin olduğunu qəbul etmələrinə baxmayaraq, onların vahid İlahi iradədə birləşməsini iddia edirdilər. Bu fikrə qarşı çıxan 170 yekiskop İsanın Tanrı kimi və insan kimi iki iradəsinin olduğunu iddia etdilər. Onların fikrincə, İsanın insani təbiəti İlahi iradə ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə, insani təbiət İlahi iradəyə tabedir. Beləliklə də İsa haqqında olan ortodoksal baxış tamamlanmış oldu. Bu tamamlanmış təlimi isə, on bir ildən sonra bu məclisin davamı olan Trull Kilsə Məclisi təsdiq etmiş oldu.
 
4.435

edits