"Turşu" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

47 bayt əlavə edildi ,  7 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''Turşular''' - Metal atomu ilə əvəz oluna bilən Hidrogen atomlarından və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə turşular deyilir. ''Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə əsasən dissosiasiya zamanı kation kimi yalnız hidrogen ionu əmələ gətirən elektrolitlərə turşu deyilir''. Turşular tərkibinə, əsaslığına və qüvvətliliyinə görə təsnif edilir. Tərkibinə görə turşular iki qrupa bölünür: oksigensiz və oksigenli. Oksigensiz turşular: HF, HCl, HBr, H<sub>2</sub>S, HCN və s. Dövri sistemin VI və VII qrup qeyri-metallarının hidrogenli birləşmələrinin suda məhlulları oksigensiz turşuların nümayəndələridir. Oksigenli turşular: HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> və s. Turşuların tərkibindəki metalla əvəz oluna bilən hidrogen atomlarının sayı turşuların əsaslığını və turşu qalığının valentliyini göstərir. Əsaslığına görə turşular birəsaslı (HF, HCl, HNO<sub>3</sub>, HCOOH və s.), ikiəsaslı (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> və s.), üçəsaslı (H<sub>3</sub>BO<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> və s.) və dördəsaslı (H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>4</sub> və s.) olur. Turşuların qüvvətliliyi onların su məhlullarında əmələ gələn hidrogen ionlarının qatılığı, yəni dissosiasiya dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Qüvvətliliyinə görə turşular qüvvətli, orta qüvvətli və zəif turşulara bölünür.
 
Məsələn
HClO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HJ, HBr, HCl, HNO<sub>3</sub> - qüvvətli
HPOqüvvətli turşular - HClO<sub>34</sub>, H<sub>32</sub>POSO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SOHJ, HBr, HCl, HNO<sub>3</sub>, HF - orta qüvvətli
Horta qüvvətli turşular - HPO<sub>23</sub>CO, H<sub>3</sub>, HClO, HPO<sub>24</sub>S, H<sub>2</sub>SiOSO<sub>3</sub>, - zəifHF
HClOzəif turşular - H<sub>42</sub>CO<sub>3</sub>, HClO, H<sub>2</sub>SOS, H<sub>42</sub>, HJ, HBr, HCl, HNOSiO<sub>3</sub> - qüvvətli
 
== Turşuların alınması ==
10

edits