"Misir Mərdanov" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.909 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
Baskervill (müzakirə) tərəfindən edilmiş 3189944 dəyişikliyi geri qaytarıldı.
k (AynuraJafarova tərəfindən edilmiş redaktələr geri qaytarılaraq Baskervill tərəfindən yaradılan sonuncu versiya bərpa olundu.)
(Baskervill (müzakirə) tərəfindən edilmiş 3189944 dəyişikliyi geri qaytarıldı.)
[[2011]]-ci ildə Dağıstan Respublikasının Prezidenti Maqomedsalam Maqomedovun sərəncamına əsasən Dağıstan və Azərbaycan respublikaları arasında elmi əməkdaşlığın inkişafına verdiyi böyük töhfələrə görə “Dağıstan Respublikasının Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
 
== Riyaziyyata aid məqalələri ==
== Əsərləri ==
# Мисир Дж. Марданов, К.Т.Ахмедов, К.К.Гасанов "Об одном применении теории оптимальных процессов к задачам приближений функций", Ученые записки АГУ, 1969, №6, с.11-17, 7 стр.
# Мисир Дж. Марданов "Задача оптимального управления для систем, описываемых интегральными уравнениями с запаздывающим аргументом типа Вольтера", Матер. науч. конф. молод, ученых АГУ им. С.М.Кирова, 1969, с., 1 стр.
# Misir J. Mardanov, M.H.Imanov "The method of similar solutions in the time optimal control problems with delay and state constraints", Journal Tutkic World Mathematical Society №2, 2011, p.166-175, 10 page.
# Misir J. Mardanov, M.H.Imanov "Regular solutions of optimal control problems with delay and state constraints", Book of Abstracts 2011, p.378-379, 2 page.
# Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов, Т.К.Меликов, "Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в системах с запаздываниями", Баку «Элм» 2013, 355 стр.
# Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов "Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче управления интегро-дифференциальными уравнениями типа вольтерра", Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri, beynəlxalq konfransı Bakı, 2013, c. 176-177, 2 стр.
# Мисир Дж. Марданов, Ф. А. Алиев, Н. И. Велиева "Алгоритм для решения задачи синтеза оптимальной системы стабилизации по выходной переменной", Электронное моделирование N: 4, Т. 17, 1995, с. 47-51, 7 стр.
# Мисир Дж. Марданов, A. П. Гулиев "Общий вычислительный алгоритм для решения обратной дискретной задачи регулйаторов", Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 1998, № 1, s. 89- 97, 8 səhifə.
# Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов "Особые управления в системах с распределенными параметрами", НАН Азербайджана Институт Кибернетики, Баку, 2003. С. 1-43, 43 стр.
# Мисир Дж. Марданов "Исследование оптимальных процессов с запаздываниями при наличии ограничений", Баку, Изд-во «элм» 2009, 192 стр.
# Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов "Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу", Баку, Изд-во «элм» 2010, 360 стр.
# Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов "Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в задачах оптимального управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра", AMEA, məruzələr, № 1, том LXIX, 2013, c. 227. 7 стр.
# Мисир Дж. Марданов, Гейлани Панахов, Айнура Джафарова "Видный ученый, учитель, незабываемая личность", Неньютоновские системы в нефтегазовой отрасли, Материалы Международной Конференции, посвященной 85-летнему юбилею академика Азада Халил оглы Мирзаджанзаде, 8 стр.
# Misir J. Mardanov, N.I.Mahmudov, Y.A.Sharifov "Existence and Uniqueness Theorems for Impulsive Fractional Differential Equations with the Two-Point and Integral Boundary Conditions", The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 918730, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/918730.
# Misir C. Mərdanov "Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 55 ildə", Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 2014, 16 səhifə.
# Мисир Дж. Марданов, Т.К. Меликов "О необходимых условиях оптимальности для дискретных систем управления", Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2014, c. 242-244, 3 səhifə.
# Misir J. Mardanov "On an improvinq of the optimality conditions in the discrete systems", V Conqress of the Turkic vorld mathematicians Kyrgyzstan, Issyk-Kul, 2014. 280, 1 page.
# Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov "On a Problem of optimal Described by a Systems of Hyperbolic Integro-Differential Equations", Caucasian Mathematics Conference CMC I,2014, 2 page.
# Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov "Necessary Conditions for Optimality of Fist and Second Order in a Problem of Optimal Control by Inteqro-Differential Equations Under Functional Constraints", Caucasian Mathematics Conference CMC I,2014, 2 page.
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın böyük alimi Nəsirəddin Tusi haqqında", Riyaziyyatın, astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış (Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları),2014, 14 səhifə.
# Misir J. Mardanov, Yagub A. Sharifov, Habib H. Molaei "Existence and uniqueness of solutions for first-order nonlinear differential equations with two-point and integral boundary conditions", ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (EJDE),Vol. 2014 (2014), No. 259, pp. 1-8.
# MISIR J. MARDANOV AND TELMAN K. MELIKOV. "A METHOD FOR STUDYING THE OPTIMALITY OF CONTROLS IN DISCRETE SYSTEMS" Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 5–13.
# Mardanov M.J., Melikov T.K. "Strengthened optimality condition of the first type in discrete systems of control" Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, vol. XXXIV, No 4, page 65-73.
# Misir J. Mardanov, Samin T. Malik and Nazim I. Mahmudov. "On the theory of necessary optimality conditions in discrete systems". Advances in Difference Equations (2015) 2015:28,DOI 10.1186/s13662-015-0363-4,15pages.
 
==Riyaziyyata aid kitabları==
# Мисир Дж. Марданов "Некоторые вопросы математической теории оптималных процессов в системах с запаздываниями." Бaky,1987, Изд-БГУ, (119 с).
# Мисир Дж. Марданов "Исследование оптимальных процессов с запаздываниями при наличии ограничений", Баку, Изд-во «элм» 2009, 192 стр.
# Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов "Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу", Баку, Изд-во, «элм»Elm, 2010, ( Совм. К. В. Мансимовым, 360 стрс).
# МисирMisir ДжC. Марданов, К.Б.Мансимов, Т.К.Меликов,Mərdanov "Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в системахсистмах с запаздываниямизапаздыванием", Баку. «Элм»Изд-во "Елм", 2013, 355356 стрс. (совм. К. Б. Мансимов, Т. К. Меликов).
# Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar I-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010 (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 352 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar II-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010, (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 288 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə,Elementar 8-ciRiyaziyyatın sinifƏlavə üçünFəsilləri dərslik" Bakı,Olimpiadalar 2003,III-kitab" ÇaşıoğluTəhsil Nəş-tı, 2010, (Sabir Mirzəyev və ŞabalaEminağa SadıqovlaMəmmədovla birgə, 184310 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Riyaziyyat, Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün dərslik" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, 2002, (Məmməd Yaqubov və başqaları ilə birlikdə, 336 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birlikdə, 160 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 98-cuci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 160184 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 119-cicu sinif üçün dərslik" Bakı, 20072003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən HəsənovCabirŞabala HacıyevləSadıqovla birgə, 127160 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 10-cu sinif üçün dərslik, Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birlikdə, 214 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "CəbrHəndəsə, 711-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 20112007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev, AğababaRövşən İbrahimovHəsənovbaşqalarıCabir iləHacıyevlə birlikdəbirgə, 319127 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 97-cuci sinif üçün dərslik" Bakı, 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev, Ağababa İbrahimov və başqaları ilə birlikdə, 239319 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı , 2003. Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə 304 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 109-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 20032011, Çaşıoğlu, Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 303239 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 1110-cicu sinif üçün dərslik" Bakı, 20072003, Çaşıoğlu, Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 209303 səh. azerb. və rus dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 209 səh. azerb. və rus dillərində).
 
==Əsas elmi nəticələri==
Geniş sinif-müxtəlif məhdudiyyətləri olan optimalidarəetmə məsələləri üçün Pontryaginin maksimum prinsipini, həmçinin ikinci tərtib zəruri və kafi şərtlər isbat etmək məqsədi ilə yeni, vahid metod işlənmişdir. Təklif olunan metod, məlum metodları tətbiq edərkən ortaya çıxan bəzi prinsipial çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan vermişdir. Həmin çətinliklərə-idarəediciyə daxil olan gecikmələrin bir-biri ilə müqayisə oluna bilməməsi, tədqiq olunan ekstremalın normal olmaması, faza məhdudiyyətlərinin olması, tənliyin sağ tərəfinin zamandan kəsilməz asılı olmamaması və zamanın qeyd olunmaması daxildir. Gecikən arqumentli sistemlərdə məxsusi idarəedicinin optimallığı üçün yeni ikinci tərtib zəruri şərtlər isbat edilmişdir. Diskret sistemlərlə xarakterizə olunan daha geniş sinif optimalidarəetmə məsələləri üçün birinci və yüksək tərtib zəruri şərtlər isbat etmək məqsədi ilə yeni üsul təklif olunmuşdur.
 
==Təhsilə aid kitabları==
# Misir C. Mərdanov "Bakı Dövlət Universiteti 1919-1994" BDU-nəş, 1994, (130 səh, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri" Çaşıoglu, Bakı, 2001 (Əsgər Quliyevlə birgə 270 səh).
# Misir C. Mərdanov "Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti" Bakı, İkinci nəşri,1998, (Əli Əhmədovla birgə, 185 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat Yollarında: uğurlar, problemlər, vəzifələr..." Bakı, 2001, 40 səh.
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, ( II nəşri, Əsgər Quluyevlə birgə, 272.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat İllərində" Təhsil Nəş-tı, 2001 (İsgəndər İsgəndərov, Rəhim Ağamalıyev, Aydın Əhmədovla birgə, 143 səh).
# Misir C. Mərdanov "ABŞ təhsil sistemi idarəetmə konteksində" Bakı, 2001, Təhsil Nəş-tı, ( Rəhim Ağamalıyev və İlham Mustafayevlə birgə).
# Misir C. Mərdanov "Təhsil millətin gələcəyidir" Təhsil nəş-tı, 2002, (Əsgər Quliyevlə birgə,574 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində" (1918-1920), 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, 240 səh.
# Misir C. Mərdanov "Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə" 2003, Çaşıoglu Nəş-tı, (Rəhim Ağamalıyev, Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşovla birgə, 410 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində" Bakı 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Almaz Məmmədova və Mahir Zeynalovla birgə, 368 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İnkişaf Yollarında 2003-2008" Təhsil Nəş-tı, 2008, (63 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Yeni inkişaf Mərhələsində" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2009, (526 səh.).
# Мисир Дж. Марданов "Исследование оптималных процессов с запаздываниями при наличии ограничений" Изд-во, Elm, 2009, (190 с.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Caşıoğlu Nəş-tı, 2010, (Əsgər Quluyevlə birgə, III nəşri, 287 səh.).
# Мисир Дж. Марданов "Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу" Баку, Изд-во, Elm, 2010, ( Совм. К. В. Мансимовым, 360 с).
# Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar I-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010 (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 352 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar II-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010, (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 288 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili: islahatların Ugurlu nəticələri 2009-2010 cu illər, Şərq-Qərb, 2010, (səh 243)"
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Nazirləri" Bakı,Şərq-Qərb Nəş-tı, 2010, ( 240 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi III cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (672 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi IV cild" Təhsil Nəş-tı, 2012, (910 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в систмах с запаздыванием" Баку. Изд-во "Елм", 2013, 356 с. (совм. К. Б. Мансимов, Т. К. Меликов).
# Misir C. Mərdanov "Riyaziyyat, Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün dərslik" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, 2002, (Məmməd Yaqubov və başqaları ilə birlikdə, 336 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birlikdə, 160 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 184 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 9-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 160 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 10-cu sinif üçün dərslik, Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birlikdə, 214 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birgə, 127 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev, Ağababa İbrahimov və başqaları ilə birlikdə, 319 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı , 2003. Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə 304 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 9-cu sinif üçün dərslik" Bakı 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 239 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 10-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu, Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 303 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 209 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Pərvin, Misir Mərdanovla 11 söhbət" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (190 səh.).
# Misir J. Mardanov, Yagub A. Sharifov, Habib H. Molaei "Existence and uniqueness of solutions for first-order nonlinear differential equations with two-point and integral boundary conditions", ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (EJDE),Vol. 2014 (2014), No. 259, pp. 1-8.
# M.J.Mardanov, N.I.Mahmudov, Y.A.Sharifov. "Existence and uniqueness theorems for impulsive fractional differential equations with the two-point and integral boundary conditions". The Scientific World Journal, v. 2014, Article ID 918730,8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/918730.
 
==Təhsil Sistemi ilə əlaqədar məqalələri==
#Universitetin gələcəyi köklü dəyişikliklər tələb edir, Azərbaycan qəzeti, 18 aprel, 1997-ci il.
#Təhsilin inkişafı və cələcəyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır, Respublika qəzeti, 9 may 1997-ci il.
#Xalqa bağışlanan ömrün dörd baharı, Azərbaycan qəzeti, 9 may 1997-ci il.
#Yaşayanda belə şərəfli ömür yaşayasan, Aktual qəzeti, 10 may 1997-ci il.
#BDU: İslahatlar necə həyata keçirilir? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 20 may 1997-ci il.
#Avropada təhsilin inkişaf tentensiyaları, Azərbaycan qəzeti, 13 iyun 1997-ci il.
#Diplomatiya tariximizin daha bir qələbəsi, Aktual qəzeti, 14 avqust, 1997-ci il.
#Hər bir ali məktəbin nufuzu onun hazırladığı kadrların səviyyəsi ilə ölçülür, Ədalət qəzeti, 23 oktyabr, 1997-ci il.
#Elmin vurğunu, Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 1997-ci il.
#Xatirələrdə yaşayan pedaqoq alim (Mehdi Əliyev), Azərbaycan qəzeti, 20 dekabr, 1997-ci il.
#Cəmiyyətin inkişafı təhsildən başlayır, Azərbaycan qəzeti, 23, 28, 30 dekabr 1997 ci il.
#Xalqımızın istəyini ifadə edən mühüm sənəd, Azərbaycan qəzeti, 10 yanvar, 1998-ci il.
#Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 29 aprel, 5 may 1999-cu il.
#Təhsilimizin gələcəyi naminə, Xalq qəzeti, fevral 1999-cu il.
#Lider, Panorama qəzeti, 30 mart, 1999-cu il.
#Müstəqil Azərbaycanda təhsil islahatları: əsas istiqamətlər və perspektivlər, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı 1998, № 5, s. 54-58.
#Azərbaycan təhsilinin böyük qurucusu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 3, s. 3-15.
#Ali təhsilimizdə islahatlar sürərləndirilməlidir, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 4, s. 3-13.
#Azərbaycan təhsili XXI əsrin astanasında,” Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 5, s. 27-45.
#525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №31).
#525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №30).
# 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №29).
#525-ci qəzet,Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №28).
#525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №27).
#Heydır Əliyev milli təhsilimizin böyük dayağı, sönməz mayağı idi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2004, s. 3-9.
#Ölkə başçımız inkişaf inkişaf proqramları çərçivəsində fəaliyyətə daha çox üstünlük verir, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2004, s. 3-22.
#AzərbaycanHeydər ziyalılarınınƏliyev böyükideyaları müəllimimüasir (təhsil Həsənbəyquruculuğunun Zərdabi)əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 31, 20102011, s. 4-12.( Əsgər Quliyevlə birgə)16.
#Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi ( Hacı Zeynalabdin Tağıyev), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2010, s. 6-15. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
#Böyük maarifçi, türkçülüyün atası ( Əlibəy Hüseynzadə), “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 5, 2010, s. 8-17. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#AzərbaycanXalq Cümhuriyyətinin nazirləri ( Nəsib bəy Yusifbəyli), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2010, s. 14-21. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
#HeydərƏliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
#Dünya şöhrətli alim (Lütfi Zadə), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2011, s. 5-8.
#Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan profesional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2011, s. 6-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#AzərbaycanXalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2011, s. 10-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2011, s. 6-15. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#Görkəmlipedaqoq və maarif xadimi: Aleksandr Osipoviç Çernyayevski, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2012, s. 6-14. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#Böyük maarif fədaisi: Firudin bəy Köçərli “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2012, s. 6-16. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#Ümumi təhsil sistemində hədəflər və vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2012, s. 10-20.
#Medi Əliyev: Tanınmış təhsil təşkilatçısı, böyük müəllim, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 5, 2012, s. 10-16.
#Cəmiyyətin formalaşmasında ali təhsilin rolu, «Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, № 1, 2012,s. 7-10.
#Müəllim hazırlığının aktual problemləri, “Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, №3,2012, s. 6-9.
#Перспективы повышения квалификации в системе образования, тезисы международной научно-практичной конференции, Белоцерков, 2009, с. 16-20.
#Road to Reform, Azerbaijan 2011 thebusiness yea, s. 205-206.
#Görkəmli alim, tanınmış təhsil təşkilatçısı- Afad Qurbanov, “Təhsil jurnalı”, 2010-cu il, oktyabr, №4, s. 16.
#Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində,“Təhsil” jurnalı Oktyabr ayı. №10 (16) 2011-ci il,Səhifə 14.
#“Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
#Dünya şöhrətli alim-Lütfizadə, “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
#Peформы в сфере образовния приносят свои плоды, интервю, журнал АМОР, 2011, январь, № 2, с. 24-27.
 
# Misir C. Mərdanov "Təhsil Qanunvericiliyinə Dair Normativ-Hüquqi Sənədlər toplusu I" Bakı, 2012, Sərq-Qərb Nəş-tı, (656 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Təhsil Qanunvericiliyinə dair Normativ-Hüquqi Sənədlər Toplusu II" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (400 səh.).
 
==Şəxsiyyətlər haqqında məqalələri==
# Xalqa bağışlanan ömrün dörd baharı, Azərbaycan qəzeti, 9 may 1997-ci il.
# Yaşayanda belə şərəfli ömür yaşayasan, Aktual qəzeti, 10 may 1997-ci il.
# Elmin vurğunu, Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 1997-ci il.
# Xatirələrdə yaşayan pedaqoq alim (Mehdi Əliyev), Azərbaycan qəzeti, 20 dekabr, 1997-ci il.
# Lider, Panorama qəzeti, 30 mart, 1999-cu il.
# Azərbaycan təhsilinin böyük qurucusu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 3, s. 3-15.
# Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi ( Həsənbəy Zərdabi), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2010, s. 4-12.( Əsgər Quliyevlə birgə).
# Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi ( Hacı Zeynalabdin Tağıyev), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2010, s. 6-15. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
# Böyük maarifçi, türkçülüyün atası ( Əlibəy Hüseynzadə), “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 5, 2010, s. 8-17. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#AzərbaycanXalq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nazirləri ( Nəsib bəy Yusifbəyli), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2010, s. 14-21. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
#HeydərƏliyev Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
# Dünya şöhrətli alim (Lütfi Zadə), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2011, s. 5-8.
# Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan profesional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2011, s. 6-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#AzərbaycanXalq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2011, s. 10-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
# Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2011, s. 6-15. (Əsgər Quliyevlə birgə).
# Görkəmlipedaqoq və maarif xadimi: Aleksandr Osipoviç Çernyayevski, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2012, s. 6-14. (Əsgər Quliyevlə birgə).
# Böyük maarif fədaisi: Firudin bəy Köçərli “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2012, s. 6-16. (Əsgər Quliyevlə birgə).
#Medi Mehdi Əliyev: Tanınmış təhsil təşkilatçısı, böyük müəllim, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 5, 2012, s. 10-16.
# Görkəmli alim, tanınmış təhsil təşkilatçısı- Afad Qurbanov, “Təhsil jurnalı”, 2010-cu il, oktyabr, №4, s. 16.
# Dünya şöhrətli alim-Lütfizadə, “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
# Görkəmli alim, böyük müəllim, unudulmaz şəxsiyyət (akademik Azad Mirzəcanzadənin xatirəsinə), 525-ci qəzet, 28.10.2013.
# Видный ученый, учитель, незабываемая личность (К юбилею Азада Мирзаджанзаде), газета Зеркало, 01.11.2013.
# In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov on his 75th birthday, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan ,Volume 40, Special Issue, 2014, Pages 3–12.
# HONOURED SCIENTIST (academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiyev), Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 3–4.
# Математик безграничности (Ученому с мировым именем Лютфи Рагим оглу Алескерзаде исполняется 94 года),газета "Наука", 23 января 2014 года.
 
==Pedaqoji fəaliyyəti==