"Qüvvə (fiziki kəmiyyət)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''At qüvvəsi''' — texniki güc vahididir: 1a.q. = 75kQ. 1m/san = 75.9,81N. 1 msan = 736Vt-dır.'''Elektrik hərəkət qüvvəsi'''- vahid müsbət yükün qapalı cərəyan dövrəsi boyunca hərəkəti zamanı kənar qüvvələrin gördüyü işə deyilir və ölçü vahidi 1 Volt-dur. Bunları nyutonla ölçülən qüvvə ilə qarışdırmaq olmaz.'''Dinamometr'''-qüvvə ölçən cihazdır.'''Bir kiloqram qüvvə'''- qüvvənin texniki vahididir, 1 kq qüvvə = 1kQ = 9,8N. 1 kQ – kütləsi 1 kq olan cismə Yer səthində təsir edən ağırlıq qüvvəsi və ya şaquli asılmış sükunətdəki cismin çəkisinə bərabərdir və təqribidir. Cisimlərin çəkisini təyin edən dinamometr və ya əl tərəzisi bu vahidlərlə dərəcələnir və ölçmədə problem yaratmır.
 
Qüvvə impulsun dəyişmə sürətinə bərabərdir: F = ma = m.·(v-v<sub>0</sub>)/t=(mv-mv<sub>0</sub>)/t və ya F.·t=p-p<sub>0</sub>. Qüvvənin təsir müddətinə hasili qüvvə impulsu adlanır. Qüvvə impulsu cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir.
 
Aşağıdakı növləri vardır:
725

edits