"Əbu Hamid əl-Qəzali" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

2.797 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
İstinad və mənbəni dəyişdirdim və Korbenin kitabından istifadə etdim. Çünki ənənəvi Azərbaycanda nəşr olunmuş fəlsəfə mənbələrində marksist məfhumlarla məsələni izah etmək istəyirlər.
k (Removing Link GA template (handled by wikidata))
(İstinad və mənbəni dəyişdirdim və Korbenin kitabından istifadə etdim. Çünki ənənəvi Azərbaycanda nəşr olunmuş fəlsəfə mənbələrində marksist məfhumlarla məsələni izah etmək istəyirlər.)
== Həyatı ==
 
Heç mübaliğəsiz bu xorasanlının [[İslam]] aləmində görülən ən güclü şəxsiyyət və ən yaxşı beyinlərdən biri olduğu söylənə bilər. Ona verilən "Huccet-ul-İslam" (İslamın dəlili, sübutu) ləqəbi də bunu göstərir. Əbu Həmid Muhammed Qəzali Hicri 450 / Miladi 1059-cu ildə şair Firdovsinin Xorasandakı vətəni olan Tus civarında bir qəsəbədə Qəzələdə doğulmuşdur. O və qardaşı Əhməd atalarını itirdikləri sırada hələ kiçik yaşda bir uşaq idilər. (Qardaşından daha sonra bir sufi olaraq bəhs ediləcəkdir) Fəqət ölümündən öncə onları bir dostunun vəsiyyətinə əmanət etmişdir. Müdrik (hakim) bir mütəsəvvif (sufi) bu zat onlara ilk meyillərini təmin etdi. Daha sonra gənc Əbu Həmid Nişapura getdi. Nişapur o sırada Xorasanın və İslam aləminin ən vacib mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Qəzali burada dövrünün Əşari məktəbi ustadı olan İmam-ul-Haremeyni tanıdı və onun şagirdi oldu.
Əl-Qəzali [[1058]]-ci ildə [[İran]]ın [[Tus]] şəhərində anadan olmuşdur. [[Bağdad]]ın Nizamiyyə mədrəsəsində qanunşünaslıqdan dərs demiş, əşəri kəlamının inkişafına kömək etmişdir. Bir sıra əsərlərində müsəlman filosofları, Şərq aristotelizminin nümayəndələri ([[əl-Fərabi]], [[İbn Sina]] və başqaları) ilə dünyanın əbədiliyi, səbəbiyyət nəzəriyyəsi və başqa bu kimi problemlər barəsində mübahisə açmışdır. Filosofların baxışlarını şərh etməklə əslində onların müsəlman dünyasında yayılmasına kömək etmişdir. Özünün əsas əsəri olan "Dini elmlərin dirçəldilməsi" kitabında dini-fəlsəfi və etik doktrina işləyib hazırlamış, bu doktrinada [[sünni]] ənənəçiliyi ehkamlarını sufilik idealları ilə birləşdirmişdir (məsələn, [[şəriət]]in yol verdiyi mərasimləri sufi ayinləri ilə tamamlamışdır).
 
İmam -ul - Haremeynin ölümü üzərinə məşhur Səlcuqlu vəziri Nizam-ül-Mülk ilə əlaqələri oldu və onun qurduğu Mədrəsə-i Nizamiyyə adını daşıyan Bağdad Universitetinə 484/1091-ci ildə professor təyin edildi. Bu dövr Qəzalinin həyatında əsas təyinedici mərhələni ehtiva edir. Orada şəxsiyyətinin inkişafını və təsirlənməsi üçün əlverişli mühiti tapdı və fəlsəfi biliyini dərinləşdirdi. Qəzalinin iki əsəri həyatının bu dövrünə dövrü ilə əlaqədardır. Əvvəlcə "Filosofların məqsədləri" (Makaasid-ul-Felasife) adlı əsərinin anılması gərəkdir ki, bu əsər qərbdə maraq cəlb edən bir yol qət etmişdir. 1145-ci ildə Toledoda Dominicus Gundissalinus tərəfindən "Logica et philosophia Algazelis Arabis" adı altında latıncaya tərcümə olunmuşdur. Fəqət əsərin müqəddiməsi və nəticə bölümü tərcümə edilmədiyindən Qəzalinin öncə filosofların görünüşünü açıqlayıb sonra onlara etiraz yönəltdiyi latınca tərcümədə də anlaşılmamış qalmış; bu əsər dolayısı ilə Qəzali bizim Latın Sxolastikləri nəznində Fərabi və İbni Sinanın yoldaşı bir filosof zənn edilmiş və beləcə "Ərəb" filosoflara yönəltilən müzakirə çevrəsində Qəzali də daxil edilmişdir. Qəzalinin bu dövrdə yazdığı ikinci əsər də filosoflara yönəltdiyi məşhur və şiddətli hücumdur. Aşağıda bunun üzərinə bir-iki söz söylənəcəkdir. Fəqət bu anda İslamda fəlsəfi və mənəvi düşüncənin davamlılığını bir az daha yaxşı tanıdığımıza görə Qəzalinin bu tənqidinin fəlsəfəyə şərqdə bir daha özünə gəlməyəcək şəkildə bir zərbə endirdiyini - son əsrdə deyildiyi kimi - irəli sürmək gülünc bir iddia olacaqdır. Bu gün məsələn bəzi İranlı şeyxlərə qərbli tarixçilərin Qəzalinin fəlsəfə tənqidinə bəxş etdikləri önəmdən bəhs etmək onların böyük bir heyrətə düşməsinə yol aça bilər. Eyni heyranlıq bir Suhreverdi, bir Heydər Amoli, bir Mir Damadda da ola bilərdi.
Əl-Qəzali insanın [[iradə]] azadlığı və alın yazısı məsələsini nəzərdən keçirərkən "mənimsəmə" (kəsb) konsepsiyasını inkişaf etdirir. Həmin konsepsiyaya görə, insan bir növ [[Allah]]ın ona təklif etdiyi yaxşı və pis hərəkətləri (götür-qoy edib) seçməkdə azaddır və buna görə də öz hərəkətlərinin Allah tərəfindən irəlicədən müəyyən edilməsinə baxmayaraq onlar üçün məsuliyyət daşıyır. Əl-Qəzali müsəlman təfəkkürünün inkişafına, habelə [[Orta Əsrlər fəlsəfəsi|orta əsr Avropa fəlsəfəsinə]] böyük təsir göstərmişdir. Onu adətən ''hüccət ül-islam'' ([[İslam]]ın dəlili) adlandırırlar.
 
Həyatının 36-cı ili Qəzali üçün bir dönüş nöqtəsini göstərir. Bu yaşında ikən, yəqinə, kəsin biliyə, zehni kəsinliyə (certitude intelectuelle) çatma problemi onun üçün elə bir şüur problemi oldu ki, çox ciddi bir iç ziddiyyətə sürükləndi, məslək və ailə həyatı da bu ziddiyyət ilə sarsıldı, 488/1095- ci ildə universiteti və ailəsini tərk etdi. İç aləmində kəsin bilik və inancı (certitude interieure) həqiyqətin əminliyi olan yəqini əldə etmə təşəbbüsünə hər şeyi fəda etdi. Nizamiyyə Universitetinin rektoru, Sünni İslamın Ortodoks inancları ilə eyniləşdirilən Əşari təliminin sözcüsü olan Qəzalinin fövqaladə bir şəxsiyyət gücünə sahib olduğu anlaşılmaqdadır. Bağdadı tərk edən Qəzali yəqinə çatan dar yola özünü həsr etdi. On il boyunca sufi geyimində və insanlardan kəsilmiş olaraq İslam aləmində səfər etdi. Səfərləri onu Şam və Qüdsə (Bu məqamda Qüds hələki xaçlıların əlinə keçməmişdi) İskəndəriyyə və Qahirəyə, Məkkə və Mədinəyə gətirib çıxartdı. Xeyli vaxtını təfəkkürə və təsəvvüf əhlinin mənəvi üsullarına həsr etdi. Ziddiyyətini məğlub etdikdən və şübhələrinə qalib gəldikdən sonra vətəninə qayıtdı. Nişapurda bir neçə il dərs verdikdən sonra 501/1111-ci ildə 19 Dekabr günü əlli iki yaşında və deməli İbn Sinadan çox gənc olaraq vəfat etdi.
 
== Mənbə ==
 
* İslam Fəlsəfəsi Tarixi - Anri Korben
* İslam (qısa məlumat kitabı). [[Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası]]nın Baş Redaksiyası. Bakı: 1989, səh.40.
* İradə Zərqanayeva. Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri. Bakı, 2007
== Xarici keçidlər ==
 
233

edits