"Ekumenik Kilsə Məclisləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

İlahilik və insaniliyin vahid hipostasis təşkil etməsi qənaətinə gəldilər.
 
== 451-ci ildə IV Ekumenik (Kalkedon) Kilsə Məclisi (451-ci il)==
451-ci ildə IV Ekumenik (Kalkedon) Kilsə Məclisi Konstantinopolis arximandriti ''Evtixiosun'' təlimini rədd etmək üçün yığışdı. Belə ki, Evtixios ''Nestoriusun'' təlimini inkar edərək, onun əksi olan başqa bir ifrat fikir irəli sürürdü. Evtixiosa görə, İlahi və insani təbiət [[İsa|İsada]] tam olaraq bir-birinə qovuşmuşdur. Amma bu zaman İsadakı [[İlahə|İlahi]] təbiət insani təbiəti üstələyir. Evtixiosun təlimi monofizitlik adlandırıldı. Məclisə yığışan 630 [[yepiskop]] [[Monofizitlər|monofizitliyi]] rədd edərək qərara gəldilər ki, İsada olan iki təbiət bir-biri ilə “''qovuşmayaraq və mahiyyəti dəyişməyərək''” (Evtixiosun əleyhinə), “''bir-birindən ayrılmaq şərti ilə''” (Nestoriusa qarşı) birləşmişdirlər
 
== V Ekumenik Kilsə (II Konstantinopolis) Məclisi ==