"Elektromaqnit dalğaları" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
''Rentgen şüaları'' - dalğa uzunluğu ''2·10<sup>-9</sup>÷6·10<sup>-10</sup>m'' intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.
 
''ɣ(qamma) şüalanma'' - dalğa uzunluğu ''10<sup>-1011</sup>÷10<sup>-13</sup>m'' intervalında olan elektromaqnit dalğalarıdır. ''ɣ'' - şüaları güclü ionlaşdırıcı təsirə malik olduğuna görə canlı orqanizmlər üçün təhlükəlidir və hətta qısa müddətdə qəbul edilən yüksək doza ölümlə nəticələnə bilər.
 
''İnfraqırmızı şüalar'' - dalğa uzunluğu qırmızı işığın dalğa uzunluğundan böyük olub ''5·10<sup>-4</sup>÷7'', ''6·10<sup>-7</sup>m'' intervalında yerləşən elektromaqnit dalğalarıdır.
 
''Radio dalğaları'' - dalğa uzunluğu ''3000m÷5·10<sup>-5</sup>m'' intervalında olan dalğalardır. Elektromaqnit dalğaları şüalananda və udulanda özünü zərrəciklər( fotonlar) seli kimi aparır,yəni ikili təbiətə malikdir. Radio dalğaların dalğa uzunluğu radiotexnikada aşağıdakı kimi qruplaşdırılr:
* ''Uzun dalğalar'' - dalğa uzunluğu 200030000-740m3000 m olan dalğalardır.
* ''Orta dalğalar'' - dalğa uzunluğu 7503000-200m200 m olan dalğalardır
* ''Qısa dalğalar'' - dalğa uzunluğu 50200-10m10 m olan dalğalardır.
* ''Ultraqısa dalğalar'' - dalğa uzunluğu 10m 10-dən0,1 qısamm olan dalğalardır.
 
== Ədəbiyyat ==