Elektrik mühərriki: Redaktələr arasındakı fərq

[[Şəkil:Electric motor cycle 1.png|thumb|Elektrik mühərrikinin quruluşu]]
'''Elektrik mühərriki''' - elektromexaniki çevrici olub elektrik [[enerji]]sini mexaniki enerjiyə çevirir. Elektrik mühərriklərində (EM) [[val]]da oturdulmuş dolaqlarda maqnit sahəsinin yaratdığı qüvvə nəticəsində hərəkət yaranır və beləliklə val fırlanır. Buna görə də, elektrik [[mühərrik]]lər həm də [[generator]]un əkstəksi tərəfi kimi qəbul edilir. EM-lərdə çox vaxt fırlanma, bəzi hallarda isə xətti hərəkət almaq mümkündür. Bu mühərriklər müxtəlif iş [[maşın]]larını hərəkət etdirmək üçün tətbiq olunur.
 
==== Təsnifatı ====
:-Sinxron EM-lərin rotoru firlanma tezliyi ilə maqnit sahəsinin firlanma tezliyi ilə üst-üstə düşür.
:-Asinxron EM-lərdə rotoru firlanma tezliyi ilə maqnit sahəsinin firlanma tezliyi ilə üst-üstə düşmür.
* ''Addım mühərrikləri'' – bunlarda rotorun vəziyyəti addımlaralaaddımlarla təyin olunur. RototuRotoru istənilən vəziyyətə döndərmək üçün lazımi dolağa cərəyan impulsu vermək lazımdır. Vəziyyəti dəyişmək üçün başqa dolağa impuls ötürülür.
* ''Ventil mühərriklər'' – EM mühərrikləri olub qapalı sistemdən ibarətdir. Bu sistemə rotorun vəziyyətini təyin edən datçik, idarə sistemi və güc çevricisi daxildir.
 
Anonim istifadəçi