"Penisillin" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

3.574 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
mikroflora: stafilokoklar, qonokoklar, M.catarrhalis, Haemophilus spp., E.
coli, P. mirabilis.
 
'''Karboksipenisillinlər və inhibitordan müdafiə olunmuş karboksipenisillinlər'''
Qrammüsbət bakteriyalara qarşı karbenisillinin və tikarsillinin təsir spektri
ümumiyyətlə digər penisillinlərə uyğun gəlir, lakin aktivlik səviyyəsi aşağıdır.
Karboksipenisillinlərin effektivliyi bir çox bakteriyaların müxtəlif β-laktamazalar
hasil edə bilməsi nəticəsində məhdudlaşır.
Aşağıdakılara qarşı aktivdir:
► Enterobabacteriaceae ( Klebsiella spp., P. vulgaris, C.diversus müstəsna
olmaqla),
► P.aeruginosa və digər ferment hasil etməyən mikroorqanizmlər.
Ureidopenisillinlər və inhibitordan müdafiə olunmuş ureidopenisillinlər
► Qrammüsbət bakteriyalar: karboksipenisillinlərdən əhəmiyyətli dərəcədə
üstündürlər və aminopenisillinlər və təbii penisillinlərə yaxınlaşırlar
► Qrammənfi bakteriyalar: Enterobabacteriaceae ailəsinə, P.aeruginosa, digər
psevdomonad və ferment hasil etməyən mikroorqanizmlərə (S.maltophilia)
qarşı yüksək aktivlik.
Lakin ureidopenisillinlərin müstəqil klinik əhəmiyyəti kifayət qədər
məhduddur, hansı ki, onların həm stafilokokların, həm də qrammənfi bakteriyaların
böyük əksəriyyət β-laktamazalarının təsirinə labilliyi ilə izah olunur.
İnhibitordan müdafiə olunmuş ureidopenisillinlər (piperasillin/tazobaktam):
bütün penisillinlər arasında daha geniş spektrdə (anaeroblar daxil olmaqla) və yüksək səviyyədə antibakterial aktivliyə malikdir. Buna baxmayaraq, digər
inhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlərdə olduğu kimi C sinfindən olan β-
laktamazalar hasil edən ştamlar piperasillin/tazobaktama davamlıdırlar.
 
'''Göstərişlər'''
Təbii penisillinlər
Hal-hazırda təbii penisillinləri yalnız məlum etiologiyalı infeksiyaların
empirik terapiyası üçün istifadə etmək məqsədə uyğundur. İnfeksiyanın
xüsusiyyətindən və gedişinin ağırlığından asılı olaraq təbii penisillinlərin parenteral
(adi və ya təsir müddəti uzadılmış) və ya peroral dərman formalarının tətbiqi
mümkündür.
► S.pyogenes ilə törədilən infeksiyalar və onların nəticələri:
* Tonzillofaringit;
* Skarlatina;
* Qızılyel;
* Revmatizmin ilboyu davam edən profilaktikası.
► S.pneumoniae ilə törədilən infeksiyalar:
* Xəstəxanadan kənar pnevmoniya;
* Meningit;
* Sepsis;
* Splenektomiyadan sonra pnevmokok infeksiyalarının profilaktikası.
► Digər streptokoklar ilə törədilən infeksiyalar:
* İnfeksion endokardit (gentamisin və ya streptomisinlə birgə)
► Meninqokok infeksiyaları (meningit, meninqokoksemiya);
► Sifilis;
► Leptospiroz;
► Gənə borreliozu (Laym xəstəliyi);
► Qazlı qanqrena;
► Aktinomikoz.
Təsir müddəti uzadılmış penisillinlər:
► Tonzillofaringit;
► Sifilis (neyrosifilisdən başqa);
► Qızılyelin, skarlatinanın və revmatizmin profilaktikası.
Fenoksimetilpenisillin yüngül və orta ağırlıqda olan streptokok
infeksiyalarının (tonzillofaringit, qızılyel) müalicəsində tətbiq olunur.
Penisillinə qarşı qonokokların davamlılığının artması ilə əlaqədar olaraq onun
qonoreyanın müalicəsində empirik tətbiqi məqsədə uyğun deyil.
Oksasillin
► Müxtəlif lokalizasiyalı stafilokok infeksiyaları (oksasillinə həssaslıq təsdiq
edildikdə və ya metisillinorezistentliyin yayılmasına cüzi risk olduqda)
► Dərinin, yumşaq toxumaların, sümüklərin və oynaqların infeksiyaları
► Pnevmoniya
► İnfeksion endokardit
► Meningit
► Sepsis
1.021

edits