"Qüvvə (fiziki kəmiyyət)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k
85.132.124.237 tərəfindən edilmiş redaktələr geri qaytarılaraq Acategory tərəfindən yaradılan sonuncu versiya bərpa olundu.
k (85.132.124.237 tərəfindən edilmiş redaktələr geri qaytarılaraq Acategory tərəfindən yaradılan sonuncu versiya bərpa olundu.)
'''Qüvvə''' - cisimlər və zərrəciklər arasındaki qarşılıqlı təsirin miqdari ölçüsüdür. Ölçü vahidi BS-də 1N (Nyuton) götürülür. '''Nyuton''' - kütləsi 1 kq olan cismə 1m/san<sup>2</sup> təcil verən qüvvəyə deyilir. Qüvvə cismin sürətini dəyişmək üçün yəni, təcil alması üçün lazmdır. Cismin hərəkət təcili ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz, onun kütləsi ilə tərs mütənasib olub, bu qüvvə istiqamətində yönəlmişdir: a=F/m. Buradan F=ma. Qüvvə vektorial kəmiyyətdir. '''Superqüvvə'''-dörd fundamental qarşılıqlı təsiri (1.qravitasiya; 2.elektromaqnit; 3.nüvə (güclü); 4.zəif qarşılıqlı təsirlər) özündə birləşdirən,kainatı yaradan ,formalaşdıran qüvvədir.Makroaləmdə bu qüvvələrdən yalnız ikisi- gravitasiya və elektromaqnit qarşılıqlı təsirlər özlərini büruza verirlər. Qüvvələrin hamısı mənşəcə bu qarşılıqlı təsir növlərinə aiddir.
 
'''At qüvvəsi''' — texniki güc vahididir: 1a.q. = 75kQ. 1m/san = 75.9,81N. 1 msan = 736Vt-dır.'''Elektrik hərəkət qüvvəsi'''- vahid müsbət yükün qapalı cərəyan dövrəsi boyunca hərəkəti zamanı kənar qüvvələrin gördüyü işə deyilir və ölçü vahidi 1 Volt-dur. Bunları nyutonla ölçülən qüvvə ilə qarışdırmaq olmaz.'''Dinamometr'''-qüvvə ölçən cihazdır.'''Bir kiloqram qüvvə'''- qüvvənin texniki vahididir, 1 kq qüvvə = 1kQ = 9,8N. 1 kQ – kütləsi 1 kq olan cismə Yer səthində təsir edən ağırlıq qüvvəsi və ya şaquli asılmış sükunətdəki cismin çəkisinə bərabərdir və təqribidir. Cisimlərin çəkisini təyin edən dinamometr və ya əl tərəzisi bu vahidlərlə dərəcələnir və ölçmədə problem yaratmır.Aşağıdakı növləri vardır:
 
Qüvvə impulsun dəyişmə sürətinə bərabərdir: F = ma = m·(v-v<sub>0</sub>)/t=(mv-mv<sub>0</sub>)/t və ya F·t=p-p<sub>0</sub>. Qüvvənin təsir müddətinə hasili qüvvə impulsu adlanır. Qüvvə impulsu cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir.
 
Aşağıdakı növləri vardır:
 
Təbiətinə görə:
* ''Qravitasiya qüvvəsi''
* ''Elektromaqnit qüvvəsi''
*[[Şəkil:M-Toluidin.svg|thumb|''jlug0bnk'' ]]''Sürtünmə qüvvəsi''
* ''Kulon qüvvəsi''
* ''Amper qüvvəsi''
* ''Koriolis qüvvəsi''
* ''Lorens qüvvəsi''
 
== İstinadlar ==
<references/>