Livanın dövlət quruluşu: Redaktələr arasındakı fərq

Sətir 6:
== İnzibati bölgüsü ==
[[Livan]] [[Respublika]]sı - hər biri bir şəhəri ([[Beyrut]], Cubeyl, [[Tripoli]], Bəaləbək, Sayqa, Nəbatiyyə) və bir neçə kəndi birləşdirən 25 qəzadan ibarət olan 6 əyalətə ([[Beyrut]], Dağlıq Livan, Şimali Livan, Cənubi Livan, Bəqa və Nəbatiyyə mühafazalarına) bölünür.
== Dövlət başçısı ==
[[Prezident]] [[Parlament]] tərəfindən, bir dəfədən çox olmamaqla 6 il müddətinə seçilir. Dövlət başçısı Milli Məclisin təqdimatı ilə Baş naziri və onun 1-ci müavinini təyin edir.
[[Kateqoriya:Livan]]