"Emboliya" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

44 bayt çıxarıldı ,  5 il öncə
Tromboemboliya-qan damarında əmələ gəlmiş laxtanın axınla aparılıb kiçik mənfəzli damarın keçidini tıxamasına deyilir. Bu zaman əgər embol ürəkdə arteriyalar və ya venalarda olsa, həyat üçün daha təhlükəlidir və canlını tezliklə öldürür.
Arterial emboliyaya səbəb 90-95% hal¬larda ürək xəstəlikləri (qazanılmış mit-ralmitral qa¬pağınqapağın stenozunun qu¬laq¬cıq¬da¬xi¬liqulaqcıqdaxili tromboz və seyrici aritmiya ile ağıırlaşması) ve xüsusilə miokardın infarktı ilə əlaqədar ürək anevrizmasının olmasıdır.
 
*Yağ emboliyası
 
Adətən yağ emboliyası borulu sümüklərin sınması zamanı sümük iliyindən yağ dam¬lasınındamlasının vena damarlarına düşməsi, oradan kiçik və böyük qan dövranına daxil olması nəticəsində baş verir. Sonra bu damla beyin kapillyarları və böyrək yumaqcıqlarında embol əmələ gətirə bilir.
 
*Toxuma emboliyası.
*Qaz embolu.
 
Mayedə (əsasən qanda) həll ol¬muşolmuş qazın qabarcıq halına ke¬çibkeçib embola çevrilməsinə deyilir. Belə ki, yüksək atmosfer təzyiqdə (dəniz dibində, mədənlərdə, kassonda) qazlar qanda sü¬rət¬¬ləsürətlə həll olur. Yüksək təz¬yiq¬dəntəzyiqdən normal təzyiqə qalxdıqda qaz qanda sərbəstləşir və qa¬bar¬cıq¬¬laraqabarcıqlara çevrilir. Buna çox za-manzaman Kesson xəstəliyi deyilir.
 
*Bioloji emboliya.
 
Yoluxuçu xəstəliklər zamanı mikroblar bir yerə toplanıb iri bioloji kütləyə konqlomeratlara çevrilə bilir. Onlar qan dövranına düşərək embollar əmələ gətirir. Parazitlər və onların sürfələri bağırsağın di¬va¬rı¬nıdivarını deşib qan damarına düşərək, bioloji embollara çevrilir.
 
== Emboliyanın aqibəti ==
1.021

edits