Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Universitetin filologiya fakültəsi [[1919]]-cu ildə tarix-filologiya fakültəsinin (tarix və lisanə fakültəsi) dil-ədəbiyyat və Şərq şöbələri şəklində təşkil olunmuşdur. Fakültənin ilk dekanı prof. N.A.Dubrovski olmuşdur ([[1919]]-[[1920]]). Hazırda fakültə dekanı prof. E.İ.Əzizovdur.
 
Azərbaycan filologiyasının ən görkəmli nümayəndələri - [[Mikayıl Rəfili]], Məmmədağa Şirəliyev, Feyzulla Qasımzadə, [[Məmməd Arif Dadaşzadə]], Həmid Araslı, [[Mir Cəlal Paşayev]], Muxtar Hüseynzadə, [[Əli Sultanlı]], [[Cəfər Xəndan Hacıyev]], Məmməd Cəfər Cəfərov, [[Məmmədhüseyn Təhmasib]], Hadi Mirzəzadə filologiya fakültəsində milli kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərmişlər.
 
Fakültənin əsas elmi tədqiqat sahələri: Azərbaycan dilinin tarixi və müasir vəziyyəti; Qədim və müasir türk dilləri; Azərbaycan ədəbiyyatı; Xarici ölkələr ədəbiyyatı; Rus dilçiliyi problemləri.