"İstifadəçi müzakirəsi:Sefer azeri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

[[İstifadəçi:Brooklein]]
:Salam, Nəzrin xanım. Film Azərbaycanda rus dilində nümayiş etdirildiyinə görə insanlar bu filmi rusca olan adıyla axtaracaqlar, buna görə də adın rusca ada uyğun olması lazımdır. Hörmətlə --[[İstifadəçi:Sefer azeri|sefer azeri]] 12:34, 25 avqust 2016 (UTC)
 
== "Доп сюлаласи" ве "Сынык князлыгы" ==
 
([http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Davrizeci/frametext2.htm «Книга историй», гл. 8])
 
<blockquote>Выйдя из Тифлиса, шах направился в Гегамский гавар, и войско царское раскинуло там стан, а сам шах Аббас остановился в селении Мазра в доме коренного жителя того селения мелика Шахназара. И был мелик Шахназар родом из '''армян''', и христианин по вере, ишхан славный и могущественный; он оказал шаху гостеприимство, приличествующее царю; был он другом, близким человеком царя и пользовался его уважением. Почему и царь, возвеличив, одарил его почетными и благородными одеяниями, и пожаловал ему власть мелика того гавара, и пожаловал ему и братьям его другие имения и деревни. И написал надежный номос, закрепил царской печатью и дал им, дабы вотчина эта неизменно принадлежала им и сыновьям их навеки, из поколения в поколение.</blockquote>
 
лжеперевод:
 
<blockquote>Tiflisdən çıxan şah, Geqam havarına gəldi və şah ordusu burada düşərgə saldı, Şah Abbas özü isə Məzrə kəndində, yerli sakin məlik Şahnəzərin evində qaldı. Hakim sülalədən olan və xristian inamı daşıyan məlik Şahnəzər şahı qonaqpərvərlik və mehribanlıqla qarşıladı; o başqa cür idi, şaha daha yaxşın idi və şahın hörmətini qazanmışdı. Buna görə də, sevinən şah, ona nəcib və şərəfli geyim xələt verdi, onu həmin havarın məliyi kimi təsdiq etdi. Və etibarlı bir fərman yazdı, möhürünü basdı və ona verdi ki, həmin ərazilər dəyişilməz olaraq ona və nəsilbənəsil ondan sonra gələn varislərinə məxsus olsun.</blockquote>
 
Это твой перевод, белобаранный ?))) И куда исчез слово "армянин")) ???
 
Степанос Орбели. История области Сисакан. — Тифлис, 1910. — С. 300
 
<blockquote>Թագ կապեն գեղեցկահասակ եւ վայելչագիտակ առնն '''հայկազնոյ''' Սմբատայ` Սիւնեաց տեառն</blockquote>
 
лжеперевод:
 
<blockquote>“Sünik sülaləsindən olan böyük ər Smbatın başına tac qoyaraq onu taxta gətirdilər.”</blockquote>
 
И где остался հայկազուն — армянин ??))) --[[İstifadəçi:Taron Saharyan|Taron Saharyan]] ([[İstifadəçi müzakirəsi:Taron Saharyan|müzakirə]]) 04:40, 27 avqust 2016 (UTC)