"Yusif Vəzir Çəmənzəminli" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1925-ci ildə Miri 29 yaşında Parisdə vəfat edir.<ref>Miri Vəzirov 31 yaşında vərəm xəstəliyinə tutulur və 3 ay sonra kor bağırsağında yaranan problemlərlə kəskinləşən xəstəlikdən vəfat edir. Mənbə: Yusif Vəzirovun Mir Cəfər Bağırov və İosif Stalinə məktubu, Orxan Vəzirov, "Atam Yusif Vəzir Çəmənzəminli" (Bakı, Azərnəşr 1997), səh. 57-61.</ref> Yeganə qardaşının vaxtsız vəfatı Yusif Vəziri həddindən artıq sarsıdır, bu ona çox böyük dərd olur. Qardaşını itirdikdən sonra Yusif Vəzir Parisdə böyük çətinliklərlə üzləşir və onu gözləyən təhlükələrə baxmayaraq<ref>Vəzirovun vətənə qayıtmaq qərarı olduqca riskli idi, çünki vaxtilə o, Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) Türkiyəyə səfiri təyin edilmişdi. ADR qurucuları bolşeviklərin hakimiyyəti ələ almasına qarşı çıxırdılar və nəticə etibarilə onların bir çoxu qətlə yetirilmişdi.</ref>, vətəni Azərbaycana qayıtmağı qərara alır.
 
Yusif Vəzir vətəninə qayıtmaq üçün Parisdəki Sovet səlahiyyətli nümayəndəliyinə ərizə ilə və Azərbaycan SSR Xalq Kommisarları Sovetinin sədri Qəzənfər Musabəyova xüsusi məktubla müraciət edir. Qəzənfər Musabəyov Yusif Vəzirdən aldığı məktubu [[Az.SS|Az.SSR]]-nin Kommunist Partiyasının birinci katibi Kirova göstərir. Kirov Yusif Vəzirin vətəninə qayıtmaq arzusunu böyük məmnuniyyətlə qarşılayır. Bir ildən sonra Ümumittifaq İcraiyyə Komitəsinin 18 yanvar 1926-ci il tarixli qərarına əsasən Yusif Vəzir sovet vətəndaşlığına daxil olur. Yusif Vəzir 1926-cı ilin aprel ayında həmişəlik olaraq mühacirətdən vətənə qayıdır. Sonralar Stalinə ünvanladığı məktubunda Vəzirov çarəsiz vəziyyətini və on il əvvəl Sovet Azərbaycanına qayıtmasının səbəblərini açıqlayırdı. Vəzirov yazırdı: “Mənim üçün Vətən, dənizdə fırtınalı səyahətdən sonra sığındığım sakit bir liman kimidir”.<ref>Yazıçılar İttifaqından çıxarıldıqdan sonra işsiz qalan Yusif Vəzir Çəmənzəminli Stalinə ünvanladığı 20 may 1937-ci il tarixli məktubunda çarəsiz bir şəkildə iş istəyirdi. Orxan Vəzirov, "Atam Yusif Vəzir Çəmənzəminli haqqında", red. Qılman İlkin (Bakı: Azərnəşr, 1937), səh. 57-61.</ref>
 
Qürbət ellərdən vətəninə qayıtmış Yusif Vəzir ilk əvvəl "Bakı işçisi" nəşriyyatında bədii şöbənin redaktoru, sonralar Dövlət Plan Komitəsinin ictimai-mədəni bölməsində ixtisası üzrə vəkil işləmiş və eyni zamanda müəllimliklə də məşğul olmağa başlamışdı. Əvvəlcə, Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq və pedaqoji fakültəsində, sonralar isə Pedaqoji, Tibb və Neft İnstitutlarında Azərbaycan və rus dilləri kafedrasında dərs demişdi. Eyni zamanda Yusif Vəzir Ruhulla Axundovun redaktəsi ilə çıxmış "Rusca-Azərbaycanca lügət"in müəlliflərindən biri olmuşdu. Azərbaycan dilində terminologiyanın yaradılmasında da Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin böyük xidməti olmuşdur.
Anonim istifadəçi