"İstifadəçi:Sabuhi from Baku/Mənbələr" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* [https://web.archive.org/save/http://history.az/pdf.php?item_id=20100105023600177&ext=pdf Версия книги в формате PDF, стр. ?] // М. С. Нейматова. Мемориальные Памятники Азербайджана (XII–XIX века). Редактор: З. М. Буниятов. Баку: Издательство «Элм», 1981, 42 стр.
* Гəдим Огуз eллəринин — Aғбабa, Шөрəjeл вə Пəмбəк бөлҝəларинин jер-jурд адлары (топонимлəри). Мүəллифи: Аслан Баjрамов; Елми редактору: Тофиг Əhмəдoв. Сумгаjыт: "Göytürk" мəтбəəси, 1996, 250 сəh.
* Brady Kiesling. [https://web.archive.org/web/20060503171634/http://www.usa.am/armenia.pdf Rediscovering Armenia: An Archaeological Touristic Gazetteer and Map Set for the Historical Monuments of Armenia]. Author: Brady Kiesling. Yerevan — Washington, DC: American University of Armenia, June 2000, 117 pages.
* [https://web.archive.org/save/http://www.ebooks.az/download/pe14UjKT.pdf PDF] [https://web.archive.org/web/20150721025034/https://behruzmelikov.files.wordpress.com/2013/11/qerbi-azerbaycanin-turk-menseli-toponimleri.pdf versiyası, səh. ?]. // Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri. Müəllifi: İ. M. Bayramov; Redaktorları: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2002, 696 səh. ISBN 5-8066-1452-2
* Şirvanşahlar dövləti. Müəllif: Sara Aşurbəyli. Təkrar nəşr. Ruscadan tərcümə edən: Azər Bağırov; Redaktor: Elmira Məmmədyarova; Buraxılışa məsul: Umud Rəhimoğlu. Bakı: "Avrasiya press", 2006, 416 səhifə. ISBN 9789952421538
58.091

edits