"Muskovit" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

467 bayt əlavə edildi ,  4 il öncə
k
Düzəlişin təsviri yoxdur.
(Yeni səhifə: {{Mineral|ad=Muskovit – K Al<sub>2</sub> [(OH, F)<sub>2</sub>, Al Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub>] ● ● ● ●|boxwidth=|fon rəngi=|mətn rəngi=|şəkil=Muscovite3.jpg|ölç...)
 
kRedaktənin izahı yoxdur
{{Mineral|ad=Muskovit – K Al<sub>2</sub> [(OH, F)<sub>2</sub>, Al Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub>] ● ● ● ●|boxwidth=|fon rəngi=|mətn rəngi=|şəkil=Muscovite3.jpg|ölçü=|alt=|izah=Muskovit, Ordubad rayonu|kateqoriya=|formul=|strunz=|dana=|simmetriya=|hücrə vahidi=|molyar kütlə=|rəng=|xassə=|sistem=|əkiz kristal=|parçalanma=|çatlama=|sınmağa qarşı müqaviməti=|moos=|parlaqlıq=|zolaq rəngi=|şəffaflıq=|ağırlıq=|sıxlıq=|hamarlıq=|optikalprop=|refraksiya=|ikilisapma=|pleoxroizm=|2V=|dispersiya=|yox olma=|sürətli/yavaş=|flyuoressensiya=|absorbsiya=|ərimə=|ərimə qabiliyyəti=|diaqnosika=|həllolma=|qatışıqlar=|dəyişilmə=|digər=|prop1=|prop1mətn=|istinadlar=|var1=|var1mətn=|var2=|var2mətn=|var3=|var3mətn=|var4=|var4mətn=|var5=|var5mətn=|var6=|var6mətn=}}'''Muskovit – K Al<sub>2</sub> [(OH, F)<sub>2</sub> | Al Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub>]'''  ● ● ● ● - ''Monoklinik sinqoniya.''                         Rast            gəlmə tezliyi    şkalası: tez-tez rast gələn
 
== Növ müxtəliflikləri ==
fuksit (6 %-dək Cr2O3Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), ellaherit (10 %-dək BaO), ferrimuskovit (13 %-dək Fe2O3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), litiumlu (3-4 % Li2OLi<sub>2</sub>O) və manqanlı (2-3 %  MnO) muskovitlər; serisit – incəpulcuqlu əmələgəlmələr və b.
 
== Xassələri ==
Xromofor-elementlərin konsentrasiyasından asılı olaraq müxtəlif rənglərdə olur: rəngsiz (nazik lövhəciklər), müxtəlif çalarlı boz, sarımtıl, yaşılımtıl, zümrüdü - yaşıl (fuksit), bənövşəyi (manqanlı muskovit), qırmızımtıl - qəhvəyi (ferrimuskovit), bəzən ağ (serisit) və b.; CMineralın cizgisinin rəngi – ağ; PParıltı – şüşə, ayrılma müstəvilərində–sədəfi, pulcuqlu kütlələrdə – ipək; ŞŞəffaflıq – şəffaf, yarımşəffaf; SXSıxlıq – 2,8-2,9; SSərtlik – 2-3; vərəqləri əyilgən və elastikdir; ARAyrılma – {001} üzrə tam mükəmməl, {110} və {010} üzrə mükəmməl; SNSınıqlar – asanlıqla nazik vərəqlərə ayrılır; MMorfologiyaXXkristallar: lövhəli, niziklövhəli, qısasütunvarı, nadir hallarda – iynəvari; İİkiləşmə: tez-tez mika qanunu, nadir hallarda xlorit qanunu üzrə; AMineral aqreqatları: vərəqli-dənəvər, pulcuqlu, sıx gizlikristallik; BXBaşqa xassələr – yaxşı elektroizolyasion materialdır.
 
== Mənşəyi və yayılması ==
Bəzi intruziv süxurlarda süxur əmələgətirən mineral kimi iştirak edir və kaliumlu çöl şpatlarının metasomatik əvəzlənməsi hesabına əmələ gəlir. Qranit peqmatitlərinin muskoviti üçün çox iri, sahəsi bəzən 5-7 m2m<sup>2</sup>-ə çatan kristallar səciyyəvidir. Muskovitin incəpulcuqlu növ müxtəlifliyi – serisit hidrotermal filiz yataqlarının adi mineralı olub, ətraf süxurların plagioklazlarının hidrotermal dəyişilmə məhsulu kimi geniş yayılmışdır. Muskovit həmçinin qreyzenlərdə, aşınma qabıqlarında, metamorfizmin bütün pillələrinin metamorfik əmələgəlmələrində və çökmə süxurlarda qeyd edilir. BRBirlikdə rast gəldiyi minerallar: [[kvars]], [[ortoklaz]], [[almandin]], [[stavrolit]], [[disten]], [[Turmalin qrupu|turmalin]] və b. YMineralın tapıldığı yerlər: Benqal və Mədrəs rayonları ([[Hindistan]]); Nyu-Hempşir və Şimali Karolina ([[Amerika Birləşmiş Ştatları|ABŞ]]); Ontario vilayəti ([[Kanada]]); Mam rayonu, Kola yarımadası ([[Rusiya]]) və b. Azərbaycanda muskovit, xüsusilə serisit, intruziv süxurlardan əlavə, metasomatitlərdə (listvenitlərdə, törəmə kvarsitlərdə, filizətrafı-dəyişilmiş qumlu-gilli süxurlarda), kolçedan, mis-molibden, qızıl filizi yataqlarında (Çıraqdərə-Toğanalı və Tutqun filiz sahələrində, Gədəbəy, Bittibulaq, Nəsirvaz, Ağdərə, Paraqaçay, Filizçay, Katsdaq yataqlarında, Qovurmadərə təzahüründə və b.) tez-tez müşahidə olunur.
 
== Tətbiqi ==
Elektrotexnika sənayesində, odadavamlı tikinti materiallarının istehsalında, kağız, toxuculuq, rezin, keramika sənayesində və bir çox başqa sahələrdə geniş istifadə edilir.
 
== Həmçinin bax ==
* [[Turmalin qrupu]]
* [[Kvars]]
 
== Xarici keçidlər ==
* [http://www.minerals.net/mineral/muscovite.aspx The Mineral muscovite]
 
== Mənbə ==