"Maddələr mübadiləsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
Maddələr mübadiləsini şərti olaraq aşağdakı mərhələlərə bölmək olar:
1.# Həzm mədə-bağırsaqda həzmedici fermentlərin (pepsin, tripsin, ximotripsin və s.) təsiri ilə mürəkkəb tərkibli qida kiçikmolekullu birləşmələrə çevrilir və müxtəlif metobolizmə uğrayır;
2.# Bağırsaqlarda sorulma gedir. Həzm edilmiş maddələr qana daxil olur və qan vasitəsi ilə müxtəlif üzv və toxumalara çatdırılır; 3.Daşınan maddələrin qurulması və həmin orqanizm üçün xarakter olur;
#Daşınan maddələrin qurulması və həmin orqanizm üçün xarakter olur;
4.# Daxil olmuş birləşmələr əlavə və son məhsullara parçalanır;
5.# Mübadilə olunmuş son məhsullar orqanizmdən xaric olur.
 
==Orqanizmin əsas karbohidratları==
1.574

edits