"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

230 bayt əlavə edildi ,  3 il öncə
* 2017 : Ud çalğı aləti ilə bağlı Azərbay­can qaynaqları. // Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildö­nü­münə həsr olun­muş “Mü­a­sir dövrdə elm və təhsilin ak­tual problemləri” mövzu­sun­da Respublika elmi-praktik kon­fransın materialları.Bakı, 26-27 aprel, “Təfəkkür” Universiteti.
* 2017 : “Dədə Qorqud” dastanında mu­siqi sədaları. // Ümummilli Lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olun­muş VIII Beynəlxalq elmi kon­­­fransın materialları. Bakı, Azərbaycan, 4-5 may, Slavyan Universiteti.
* 2017 : Bir daha Mir­se­yid Mirbabayev haqqında. // Türksoylu xalqların mədəniy­yətinin tədqiqi problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi. 2016 : Çalğı alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada. // “Konservatoriya” №4 (34), s. 104-108.
 
* 2017 : Meyxana janrı - Azərbaycanın qədim folklor nümunəsi. // “Konservatoriya” №2 (36), s. 36-46.
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
Anonim istifadəçi