"Şablon:Dövri cədvəl" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

8.957 bayt əlavə edildi ,  3 il öncə
Araz Yaquboglu (müzakirə) tərəfindən edilmiş 4052051 dəyişikliyi geri qaytarıldı.
(Şablon:Kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəli səhifəsinə istiqamətləndirilir)
(Araz Yaquboglu (müzakirə) tərəfindən edilmiş 4052051 dəyişikliyi geri qaytarıldı.)
<center>
#redirect[[Şablon:Kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəli]]
<table style="width: 80%;">
<tr align="center">
<td>[[Dövri cədvəl qrupu|''' Qrup ''']]</td>
<td>[[Qələvi metallar|'''1''']]</td>
<td>[[Qələvi torpaq metalları|'''2''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 3-cü qrupu|'''3''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 4-cü qrupu|'''4''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 5-ci qrupu|'''5''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 6-cı qrupu|'''6''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 7-ci qrupu|'''7''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 8-ci qrupu|'''8''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 9-cu qrupu|'''9''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 10-cu qrupu|'''10''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 11-ci qrupu|'''11''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 12-ci qrupu|'''12''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 13-cü qrupu|'''13''']]</td>
<td>[[Dövri sistemin 14-cü qrupu|'''14''']]</td>
<td>[[Pniktogenlər|'''15''']]</td>
<td>[[Xalkogenlər|'''16''']]</td>
<td>[[Hallogen|'''17''']]</td>
<td>[[Təsirsiz qaz|'''18''']]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri cədvəl dövrü|'''Dövr''']]</td>
<td colspan="19"><br></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin birinci periodu|'''1''']]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">1<br>[[Hidrogen|H]]</td>
<td colspan="16"><br></td>
<td bgcolor="#b3b6cc">2<br>[[Helium|He]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin ikinci periodu|'''2''']]</td>
<td bgcolor="#73bdef">3<br>[[Litium|Li]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">4<br>[[Berillium|Be]]</td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="10"><br></td>
<td bgcolor="#6ed8d5">5<br>[[Bor|B]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">6<br>[[Karbon|C]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">7<br>[[Azot|N]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">8<br>[[Oksigen|O]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">9<br>[[Flüor|F]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">10<br>[[Neon|Ne]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin üçüncü periodu|'''3''']]</td>
<td bgcolor="#73bdef">11<br>[[Natrium|Na]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">12<br>[[Maqnezium|Mg]]</td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="10"><br></td>
<td bgcolor="#73bdef">13<br>[[Alüminium|Al]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">14<br>[[Silisium|Si]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">15<br>[[Fosfor|P]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">16<br>[[Kükürd|S]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">17<br>[[Xlor|Cl]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">18<br>[[Arqon|Ar]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin dördüncü periodu|'''4''']]</td>
<td bgcolor="#73bdef">19<br>[[Kalium|K]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">20<br>[[Kalsium|Ca]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">21<br>[[Skandium|Sc]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">22<br>[[Titan|Ti]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">23<br>[[Vanadium|V]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">24<br>[[Xrom|Cr]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">25<br>[[Manqan|Mn]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">26<br>[[Dəmir|Fe]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">27<br>[[Kobalt|Co]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">28<br>[[Nikel|Ni]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">29<br>[[Mis|Cu]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">30<br>[[Sink|Zn]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">31<br>[[Qallium|Ga]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">32<br>[[Germanium|Ge]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">33<br>[[Arsen|As]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">34<br>[[Selen|Se]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">35<br>[[Brom|Br]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">36<br>[[Kripton|Kr]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin beşinci periodu|'''5''']]</td>
<td bgcolor="#73bdef">37<br>[[Rubidium|Rb]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">38<br>[[Stronsium|Sr]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">39<br>[[İttrium|Y]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">40<br>[[Sirkonium|Zr]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">41<br>[[Niobium|Nb]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">42<br>[[Molibden|Mo]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">43<br>[[Texnesium|Tc]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">44<br>[[Rutenium|Ru]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">45<br>[[Rodium|Rh]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">46<br>[[Palladium|Pd]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">47<br>[[Gümüş|Ag]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">48<br>[[Kadmium|Cd]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">49<br>[[İndium|In]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">50<br>[[Qalay|Sn]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">51<br>[[Stibium|Sb]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">52<br>[[Tellur|Te]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">53<br>[[Yod|I]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">54<br>[[Ksenon|Xe]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin altıncı periodu|'''6''']]</td>
<td bgcolor="#73bdef">55<br>[[Sezium|Cs]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">56<br>[[Barium|Ba]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">57<br>[[Lantan|La]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">72<br>[[Hafnium|Hf]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">73<br>[[Tantal|Ta]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">74<br>[[Volfram|W]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">75<br>[[Renium|Re]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">76<br>[[Osmium|Os]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">77<br>[[İridium|Ir]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">78<br>[[Platin|Pt]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">79<br>[[Qızıl|Au]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">80<br>[[Civə|Hg]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">81<br>[[Tallium|Tl]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">82<br>[[Qurğuşun|Pb]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">83<br>[[Bismut|Bi]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">84<br>[[Polonium|Po]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">85<br>[[Astat|At]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">86<br>[[Radon|Rn]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[Dövri sistemin yeddinci periodu|'''7''']]</td>
<td bgcolor="#73bdef">87<br>&nbsp;[[Fransium|Fr]]&nbsp;</td>
<td bgcolor="#73bdef">88<br>[[Radium|Ra]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">89<br>[[Aktinium|Ac]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">104<br>[[Rezerfordium|Rf]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">105<br>[[Dubnium|Db]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">106<br>[[Siborgium|Sg]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">107<br>[[Borium|Bh]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">108<br>[[Hassium|Hs]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">109<br>[[Meytnerium|Mt]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">110<br>[[Darmştadtium|Ds]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">111<br>[[Rentgenium|Rg]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">112<br>[[Kopernikium|Cn]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">113<br>[[Nihonium|Nh]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">114<br>[[Flourovium|Fl]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">115<br>[[Moskovium|Mc]]</td>
<td bgcolor="#73bdef">116<br>[[Livermorium|Lv]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">117<br>[[Tenessinium|Ts]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">118<br>[[Oqanesson|Og]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td colspan="21"><br></td>
</tr>
<tr align="center">
<td colspan="4" align="right"></td>
<td bgcolor="#e09f67">58<br>[[Serium|Ce]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">59<br>[[Prazeodim|Pr]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">60<br>[[Neodim|Nd]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">61<br>[[Prometium|Pm]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">62<br>[[Samarium|Sm]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">63<br>[[Evropium|Eu]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">64<br>[[Qadolinium|Gd]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">65<br>[[Terbitium|Tb]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">66<br>[[Disprozium|Dy]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">67<br>[[Holmium|Ho]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">68<br>[[Erbium|Er]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">69<br>[[Tulium|Tm]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">70<br>[[İtterbium|Yb]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">71<br>[[Lutesium|Lu]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td colspan="4" align="right"></td>
<td bgcolor="#e09f67">90<br>[[Torium|Th]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">91<br>[[Protaktinium|Pa]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">92<br>[[Uran (element)|U]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">93<br>[[Neptunium|Np]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">94<br>[[Plutonium|Pu]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">95<br>[[Amerisium|Am]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">96<br>[[Kürium|Cm]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">97<br>[[Berklium|Bk]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">98<br>[[Kalifornium|Cf]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">99<br>[[Eynşteynium|Es]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">100<br>[[Fermium|Fm]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">101<br>[[Mendeleyevum|Md]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">102<br>[[Nobelium|No]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">103<br>[[Lourensium|Lr]]</td>
</tr>
</table>
<table align="center">
<caption>'''Açar'''</caption>
<tr>
<td bgcolor="#73bdef">[[Metallar]]</td>
<td bgcolor="#6ed8d5">[[Metalloidlər]]</td>
<td bgcolor="#b6db8c">[[Qeyri-metallar]]</td>
<td bgcolor="#b3b6cc">[[Təsirsiz qaz|Təsirsiz qazlar]]</td>
<td bgcolor="#e09f67">[[Lantanoidlər]] və [[Aktinoidlər]]</td>
</tr>
</table>
</center>
159

edits