"Neft xammalının əsas tərkibi və emal üsullarının xarakteristikası" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

məqsədlə qızdırılma, sentrifuqa, elektrik və s. vasitələrdən istifadə edilir.
Hazırda neft emulsiyalarını üç üsulla parçalayırlar:
# qızdırılma üsulu. Emulsiyalı nefti xüsusi çənlərdə 50-600C temperaturda qızdırıb, 24 saat müddətində saxlayırlar. Bu halda emulsiya suya və neftə ayrılır;
# elektrik üsulu. Bu halda emulsiyalı nefti yüksək gərginlikli elektrodlar arasından keçirirlər, nəticədə emulsiya dağılır;
qızdırıb, 24 saat müddətində saxlayırlar. Bu halda emulsiya suya və neftə ayrılır;
# elektrik üsulu. Bu halda emulsiyalı nefti yüksək gərginlikli elektrodlar
arasından keçirirlər, nəticədə emulsiya dağılır;
# parçalanma üsulu. Emulsiyalı nefti deemulqatorlar vasitəsilə parçalayırlar.
 
1.574

edits